Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ZDOBĄDŹ DO 245 000,00 ZŁ NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ – SZKOLENIE W GOSiR FRYSZTAK środa 13.09.2017 r. godz. 18:00


Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.
Zapraszamy na szkolenie: 13.09.2017 r. godz. 18:00 w sali tarasowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. 
-----------------
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.
 Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 


Do udziału w projekcie zapraszamy:
• osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
• osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
• podmioty ekonomii społecznej,
• przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
• osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.
Uczestnikom projektu oferujemy:
• wsparcie animatorów,
• warsztaty partnerstw lokalnych,
• wizyty studyjne,
• wsparcie doradców kluczowych,
• doradztwo specjalistyczne,
• szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
• szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
• szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
• dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
• wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
• lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
• szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES 
w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, tel.: 17 276-85-68 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/ - kliknij tu  oraz  na stronie www.rarr.rzeszow.pl - kliknij tu   
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Środa 13.09.2017 r. godz. 18:00
 sala tarasowa
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, 
ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. 

W imieniu Organizatorów
Zapraszam
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM