Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

GOSiR tel. 17 2777 111

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

GOSiR dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną, noclegową oraz turystyczną. Oferta Ośrodka przygotowana jest na przyjmowanie obozów sportowych, kolonii i zielonych szkół oraz organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i spotkań biznesowych.

„Eko – Siłownia”

„Eko – Siłownia” to urządzenia pozwalające na przeprowadzenie bezpiecznego treningu łączącego tradycyjne ćwiczenia siłowe z treningiem funkcjonalnym. Zakupione zestawy przyrządów pozwalają wytrenować praktycznie każdą partię mięśniową.

BASEN KĄPIELOWY

„Otwarte Baseny Kąpielowe” GOSiR Frysztak czynne są sezonowo w okresie wakacyjnym. W skład basenów wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny oraz brodzik z biczami wodnymi. Klienci basenu mają do dyspozycji zjeżdżalnię wodną - – ślimak o wysokości 6m i długości 62,3m z dostępem sterowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej.

BAZA SPORTOWA

GOSiR dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w skład której wchodzą boiska piłkarskie, sala gimnastyczna, kort tenisowy, boisko plażowe, plac zabaw, otwarta siłownia oraz asfaltowy plac rekreacyjny.

BAZA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWA

Nowoczesny obiekt, wysoka jakość, profesjonalna obsługa oraz przystępna cena - zapraszamy

IMPREZY SPORTOWE I TURYSTYKA

Główną działalnością GOSiR-u jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Ośrodek jest koordynatorem imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.

REKREACJA I WYPOCZYNEK

Specyficzny mikroklimat oraz unikalne położenie Ośrodka w okolicy podgórskiej nad rzeką Wisłok, w bezpośredniej bliskości Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego sprzyja organizacji rajdów rowerowych, wycieczek na nartach biegowych, spływów kajakowych oraz pieszych wędrówek.

MARATON FITNESS 2018

DLA JANA PAWŁA II - zapraszamy na spływ kajakowy: Wojkówka - Frysztak.


Zapraszamy na Spływ Kajakowy dla Św. Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2021 r. na trasie Wojkówka - Frysztak, do pokonania 12 km bardzo malowniczej trasy. Będzie to kajakowa przygoda w otoczeniu przyrody połączona z upamiętnieniem Wielkiego Polaka oraz leczeniem 4 letniego Szymona.
Organizator:
Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie
Współorganizatorzy i Partnerzy:
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Fundacja Kajakowa Tołhaj– GDK
Gmina Frysztak - Patronat: Wójt Pan Jan Ziarnik 
Gmina Wojaszówka - Patronat Wójt Pan Sławomir Stefański 
Komitet organizacyjny Spływu Kajakowego:
Komandor: br. Michał Kiełbasa
V-ce Komandor: Arkadiusz Pałys
V-ce Komandor Marek Armata
V-ce Komandor: Dawid Marek
Pilot początkowy spływu: Dawid Marek
Pilot Końcowy spływu: Marek Armata
Ratownik WOPR: Marek Armata
Obsługa biura:Bracia Klasztoru Kapucynów, członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK
Obsługa sprzętu: Arkadiusz Pałys
Zabezpieczenie Medyczne: Legion Gerarda- Grupa Ratowniczo - Poszukiwawcza
Zgłoszenia należy dokonać osobiście na furcie Klasztoru Braci Kapucynów w Krośnie lub telefonicznie 507805550 do 06.06.2021r


REGULAMIN

Celem Spływu Kajakowego jest:
Uczczenie pamięć Wielkiego Polaka Św Jana Pawła II
Zbiórka dobrowolnych datków na leczenie 4 letniego SzymonaWitkosia z terenu gm. Wojaszówka podopiecznego Fundacji Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą”

I. Program:
Sobota 12.06.2021r.
godz. 09:00 – zbiórka uczestników spływu korzystających z zorganizowanego transportu z Krosna przy bramie Klasztoru br. Kapucynów w Krośnie - dla osób korzystających z zorganizowanego transportu z Frysztaka zbiórka na terenie GOSiR Frysztak.
09:30 - przejazd zorganizowanym transportem do Wojkówki.
10:00 – weryfikacji uczestników
11:00 – Msza Święta w plenerze na terenie przystani kajakowej w Wojkówce, możliwość udziału osób niebiorących udział w spływ.
12:00 – pobranie sprzętu
12:30 - instruktarz kajakarski
13:00 – start spływu na trasie Wojkówka Frysztak
15:00 – Ognisko na terenie GOSiR Frysztak.
17:00 - przejazd zorganizowanym transportem do Krosna

II. Trasa Spływu:
Spływ odbędzie się na rzece Wisłok na odcinku: Wojkówka – Frysztak – Przystań „Dolina Wisłoka” przy moście w Kobylu: 12 km, czas spływu około 02:00 godz.

III. ORGANIZATOR:

Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Współorganizatorzy i Partnerzy:
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Fundacja Kajakowa Tołhaj– GDK
Gmina Frysztak - Patronat: Wójt Pan Jan Ziarnik 
Gmina Wojaszówka - Patronat: Wójt Pan Sławomir Stefański 

IV. Komitet organizacyjny Spływu Kajakowego:
Komandor: br. Michał Kiełbasa
V-ce Komandor: Arkadiusz Pałys
V-ce Komandor Marek Armata
V-ce Komandor: Dawid Marek
Pilot początkowy spływu: Dawid Marek
Pilot Końcowy spływu: Marek Armata
Ratownik WOPR: Marek Armata
Obsługa biura:Bracia Klasztoru Kapucynów, członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK
Obsługa sprzętu: Arkadiusz Pałys
Zabezpieczenie Medyczne: Legion Gerarda- Grupa Ratowniczo - Poszukiwawcza

V. Zapisy oraz wysokość wpisowego:
Zgłoszenia należy dokonać osobiście na furcie Klasztoru Braci Kapucynów w Krośnie lub telefonicznie 507805550 do 06.06.2021r
Osoby, które zapiszą się i dokonają wpłaty do dnia 31 maja 2021 r otrzymają w dniu spływu okolicznościowe koszulki. Osoby, które nie dokonają opłaty do końca maja koszulki będą mogli odebrać na furcie klasztornej po 12 czerwca 2021 r.
Wysokość wpisowego – do ustalenia
Wysokość wpisowego z własnym sprzętem – 30 zł os osoby
Ze względu na limit kajaków o przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. Warunki uczestnictwa:

Dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań od lekarza rodzinnego w spływach kajakowych.
Dokonanie opłaty wpisowego do 06 czerwca 2021r. na furcie lub na konto Klasztory z dopiskiem „Spływ kajakowy” nr. konta bankowego Bank BNP Paribas S.A. Oddział w Krośnie -13 1600 1013 1846 5929 7000 0001
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wpłat wpisowych, za zgodą uczestników, zostaną one przeznaczone na konto Fundacji Dzieciom „zdążyć z pomocą” ze wskazaniem na leczenie Szymona Witkoś.

VII. WERYFIKACJA:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w dniu startu.

VIII. PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW:
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
1.Kajaki jedno i dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne.
2. Transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego,
3. Transport uczestników z Krosna oraz Frysztak na strat spływu.
4. Koszulki okolicznościowe
5.Na zakończenie spływu ognisko.
6. Gorące napoje.
7. Po zakończeniutransport osób z Frysztaka do Krosna
8. Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
9. Pomoc ze strony Ratowników WOPR

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
1. Uczestnicy Spływu Kajakowego przestrzegają bezwzględnie plecenia organizatora.
2. Podporządkowaniu się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
3. Uczestników Spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
4. Podczas spływu płynięcia w kamizelce asekuracyjnej,
5. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości i umiejętności którzy tej pomocy potrzebują,
6. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich,
7. Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami organizatora,
8. Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,
9. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie.
10. Szczegółowego zapoznania się z regulaminem, oraz programem Parafialnego Spływu Kajakowego jak i do przestrzegania go
11. Złożenia pisemnego oświadczenia podczas weryfikacji w „Biurze spływu” że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
12. Samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
13. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
14. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna
15. Przestrzegania ogólnych przepisów BHP, ochrony przyrody i p.poż.•

X. ZASADA POKONYWANIA TRASY SPŁYWU:
1. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
2. Spływ otwierają i zamykają piloci.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik niepełnoletni może wziąć udział w spływie po wcześniejszym podpisaniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna o przejęciu odpowiedzialności.
2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania imprezy.
3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia uczestnictwa z spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
5. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu, w zależności od zaistniałej sytuacji.
6. W przypadku wpłacenia wpisowego i niewstawienia się w dniu spływu na starcie kwota wpisowego niepodległa zwrotowi.
7. Organizatorzy imprezy mają prawo do aktualizacji regulaminu pod kontem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora.
9. W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program.
10. W razie pogorszenia się sytuacji w całym kraju dot. rozprzestrzeniania się epidemii KORONAWIRUSA w trosce o bezpieczeństwo uczestników spływu komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub przeniesienia jej na inny termin.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników „Drugiego Parafialnego Spływu Kajakowego dla Św. Jana Pawła II” będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia wymienionego wydarzenia. .
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2002 r., Nr 101 poz. 926.
3. Administratorem danych osobowych jest Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w spływie
5. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie możliwość publikacji materiałów promocyjnych z wydarzenia - zdjęcia i inne materiały publikowane będą na stronach internetowych organizatora partnerów, współorganizatorów oraz partnerów medialnych.

O SZYMONIE I DLA SZYMONA: 
Walczymy rehabilitacją o samodzielność,by Szymon chodził i postawił swoje pierwsze kroki. Jeszcze jest czas i szansa wywalczyć jak najwięcej rehabilitacją i uniknąć bolesnych i drogich operacji Rizotomii lub Fibrotomi Koszt jednego turnusu jaki musimy pokryć to 5-7 tys zł, jest to po za naszą możliwością finansową tym bardziej gdy takich turnusów u Szymona musi być do kilku minimum to 3 razy w roku ,by przynosiły efekty. Koszty leczenia, rehabilitacji, sprzętów, zaopatrzenia ortopedycznego, dojazdów wciąż rosną . Dlatego jesteśmy zmuszeni szukać pomocy , będziemy wdzięczni za każdą pomoc i wsparcie. Pomóżmy mu w walce, którą toczy od pierwszego dnia narodzin. 

Szymon urodził się w lipcu 2017 jako skrajny wcześniak w 26 tc, ważył zaledwie 900 g . W wyniku przedwczesnego porodu był niewydolny krążeniowo i oddechowo. Przez 7 tygodni po urodzeniu był podłączony do respiratora, w sumie przez 3 miesiące był na wsparciu oddechu to spowodowało dysplazje oskrzelowo-płucną, której konsekwencją dziś jest astma wczesnodziecięca ,przeszedł Retinopatie wcześniaczą i doszklistkowe podanie lucentisu w CZdz. Retinopatia niestety pozostawiła po sobie wadę wzroku. Szymon jeszcze na OIOM przeszedł NEC i laparotomię, niewydolność nerek, drgawki z podejrzeniem drgawek pirodyksynozależnych IVI II.st, zakażenia pneumokokowi zapalenie opon mózgowych, setki leków, wkłuć, pobrań i badań. Mimo ,że lekarze nie dawali Szymonowi dużych szans on pokazał, że wszystko jest możliwe i tak codziennie zmaga się i pokonuje kolejne bariery, kolejne przeciwności jakie stawia mu los na drodze. To jak dziś funkcjonuje to tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, konsultacji lekarskich, turnusów. Gdyby nie rehabilitacja dziś byłby leżącym chłopcem .Jak wiadomo, wcześniaki rozwijają się dużo wolniej Szymonowi ze względu na wzmożone napięcie wiele czynności przychodzi trudniej i później, jego rozwój jest niecharmonijny. W wieku 18 miesięcy lekarze postawili diagnozę MPDz .Szymon nie chodzi samodzielnie tylko z asekuracją (balkonik), a jego ciało i nóżki ciągle wymagają intensywnej i kosztownej rehabilitacji oraz leczenia ortopedycznego, ostrzykiwaniabotulią oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjno - ortopedyczny. Cały czas zmaga się też z wcześniaczą dysplazją oskrzelowo-płucną i leczeniem pulmonologicznym, częste kontrolę okulistyczne i zmiany okularków, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne kilka razy do roku, hospitalizacje na oddziale neurologi. Potrzebuje także wiele uwagi, pomocy i ćwiczeń z mojej strony, a także codziennej fachowej pomocy specjalistów walczących o jego rozwój, w tym fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów.
Dziękuję za każdą przekazaną Szymonowi złotówkę, która przyczyni się do jego samodzielnych kroków.  Zebrane pieniążki zostaną przekazane na konto fundacji skąd na opłacenie turnusu.


Komandor Spływu
Br. Michał Kiełbasa
Arkadiusz Pałys
Marek Armata
Dawid Marek


Rajd Rowerowy Frysztak - Wojkówka - Frysztak - zapraszamy


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza wszystkich zainteresowanych na wspólny rajd rowerowy, który odbędzie się w niedzielę 23.05.2021 roku o godzinie 15:00.

Jazda na rowerze to przede wszystkim ogromna przyjemność. Ale dzięki tej aktywności dbamy także o swoje zdrowie, wzmacniamy mięśnie, zrzucamy zbędne kilogramy i miło spędzamy czas w grupie ludzi podzielających tę samą pasję. Zapraszamy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Proponowana trasa: Frysztaka (GOSiR Frysztak) -  Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Wojkówka - Łęki Strzyżowskie - Kobyle - Frysztak (GOSiR Frysztak). Dystans do pokonania to ok. 22 km. 

Plan rajdu:

15:00 Zbiórka na parkingu przy budynku GOSiR Frysztak

15:00 - 15:40 przejazd na trasie Frysztak - Wojkówka

15:40 - 16:40 czas na regenerację sił i ciepły posiłek 

16:45 - 17:30 przejazd na trasie Wojkówka - Frysztak

Rajd jest nieodpłatny, informacja i zapisy w recepcji GOSiR Frysztak lub pod numerem telefonu 17 2777 111 do dnia 21.05.2021.

Zapraszamy do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Koordynatorem rajdu jest Pani Bernadeta Ziarnik OTWIERAMY PLAC ZABAW - GOSiR Frysztak zaprasza dzieci z rodzicami :-)

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku informuje, że od dnia 12 maja 2021 zostanie otworzony dla użytkowników plac zabaw znajdujący się na naszych obiektach. 

Zasady korzystania z placu zabaw w okresie od dnia otwarcia do odwołania:

  1.  Na placach zabaw, codziennie jest przeprowadzana dezynfekcja  poszczególnych  urządzeń.
  2.  Należy unikać zatłoczonych placów zabaw (zachować 2 m odstęp od innych  użytkowników).
  3.  Rodzice  i  dzieci  wchodzący  na  plac  zabaw  powinni  mieć  zasłonięte  usta  i  nos (dzieci poniżej 4 lat nie muszą nosić maseczek).
  4.  Każdy rodzic powinien mieć ze sobą spray ze środkiem dezynfekującym

W godzinach 8.00 –  8.30 każdego dnia przeprowadzana jest  dezynfekcja urządzeń zabawowych i innych elementów (po dezynfekcji w czasie 30 min prosimy o nie korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw). 

PAMIĘTAJ!                     
STOSUJ SIĘ DO BIEŻĄCYCH ZALECEŃ I KOMUNIKATÓW ZARZĄDCY OBIEKTU I SŁUŻB SANITARNYCH.

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

Zapraszamy do Frysztaka na weekend i nie tylko - NOCLEGI, KAJAKI, WYCIECZKI, OBIEKTY SPORTOWE

 

WEEKEND CZERWCOWY 2021 W KAJAKU

 Czerwcowy weekend to idealna okazja żeby aktywnie odpocząć. Jeśli szukasz miejsca z pięknymi krajobrazami oraz szerokim wachlarzem usług sportowo- turystycznych to zapraszamy do Frysztaka. Nasza oferta zaspokoi nawet najbardziej wymagających gości. 

Pakiet  weekend czerwcowy 2021

PAKIET 3 DNI (2 noclegi od piątku do niedzieli)

Cena za osobę na 3 dni z wyżywieniem i atrakcjami wynosi 349zł

W cenie pakietu:

  • Zakwaterowanie
  • Dwa śniadania i trzy obiadokolacje
  • Dwa spływy kajakowe: z Wojkówki do Frysztaka (12 km / 4h) oraz z Frysztaka do Strzyżowa (12 km/ 4h); zapewniamy: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne , transport.
  • Wycieczka z przewodnikiem do Kwatery Wodza z okresu II Wojny Światowej (przy minimum 10 os. chętnych- zapisy w trakcie rezerwacji)
  • Ubezpieczenie

   Na życzenie klienta użyczamy sprzęt sportowy i rekreacyjny, halę sportową, boisko do piłki nożnej i plażowej, kort tenisowy, siłownie zewnętrzną.

 
    Dodatkowe atrakcje:

Szlak turystyczny "Kamienne Herby" kliknij tutaj

Szlak edukacji ekologicznej kliknij tutaj

Trasy rowerowe kliknij tutaj

Wypożyczalnia rowerów MPX4 kliknij tutaj

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00, kończy o godzinie 11:00

Kontakt:

 tel: 17 2777  111, kom 516-625-582

  e-mail: rezerwacje@gosir.frysztak.pl


ZAPRASZAMY!


Rajd rowerowy dla dzieci Frysztak - Wiśniowa 14.05.2021


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkolnym, sprawnie jeżdżące na rowerze na rajd Frysztak - Wiśniowa. Trasa jest mało wymagająca zatem poradzą sobie wszyscy amatorzy rowerowych wypraw. Gmina Frysztak, jak i sąsiadujące tereny jest doskonałym miejscem dla rowerzystów ze względu na atrakcyjne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz dodające charakteru różnice wzniesień. Tym razem udamy się do Wiśniowej, a dokładnie do Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki, gdzie wielką atrakcją dla zwiedzających jest dąb "Józef". Jest to słynny na całą okolicę pomnik przyrody, który otrzymał chlubny tytuł Polskiego Drzewa Roku 2016 oraz Europejskiego Drzewa Roku 2017.Plan rajdu:
16:00 Zbiórka na parkingu GOSiR Frysztak
16:15 - 17:30 Wspólny przejazd na trasie Frysztak - Wiśniowa, zwiedzanie Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej, posiłek regeneracyjny (we własnym zakresie).
17:30 - 18:30 Powrót do Frysztaka (parking przy budynku GOSiR Frysztak)

Zapisy i informacja w recepcji GOSiR Frysztak i pod numerem telefonu 172777111. W wycieczce mogą wziąć udział również osoby dorosłe ale tempo jazdy będzie dostosowane do możliwości fizycznych dzieci.
Koordynatorem rajdu jest Pani Bernadeta Ziarnik i Pan Radosław Guzy. 

Zapraszamy do aktywności fizycznej !!!

NOWY TERMIN ! 63 Ogólnopolski Turniej Szachowy LZS o "ZŁOTĄ WIEŻĘ" 06.06.2021 r.

 Podkarpackie Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie oraz  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zapraszają do udziału w  63 Ogólnopolskim Masowy Turniej Szachowy LZS o „ZŁOTĄ WIEŻĘ” - Finał Wojewódzki, który odbędzie się we Frysztaku w dniu 06.05.2021 r.

CEL:
- wyłonienie dwóch drużyn do udziału w Finale Centralnym, który odbędzie się w terminie 
12 - 17.07.2021 r. w Uniejowie (woj. łódzkie)
- popularyzacja dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego
- uczczenie 75-lecia powstania Ludowych Zespołów Sportowych

ORGANIZATORZY:
- Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszów
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku


TERMIN I MIEJSCE:
Turniej szachowy odbędzie się w dniach 06.06.2021 r. (niedziela)
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30
Odprawa techniczna o godz. 9.30

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub kołowym w zależności od ilości drużyn.

Czas gry: 12 min. + 2 sek. na pos. dla zawodnika na rozegranie całej partii.UCZESTNICTWO:

Udział biorą kluby zrzeszone w Podkarpackim Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie, mające opłacone składki członkowskie na 2021 r. oraz drużyny wiejskie lub gminne.
W Finale Wojewódzkim nie mogą wystąpić zawodnicy z drużyny LKSz GCKiP Czarna, która w 2020 r. zajęła I miejsce w Finale Centralnym: Miś Mieszko, Kozak Antoni, Sowiński Paweł, Wikar Martyna.
Wpisowe nie będzie pobierane.

NAGRODY:
Za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymują puchary i dyplomy.
Zwycięzcy na poszczególnych szachownicach otrzymują puchary i dyplomy.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia i skład imienny na adres Sędziego Głównego Mariana Bysiewicza
(FIDE Arbiter) do dnia 10.05.2021 r. mbysiewicz@poczta.onet.pl lub tel. 607736734 lub do PZ LZS w Rzeszowie.

UWAGI:
Organizator zapewnia dla uczestników poczęstunek (pizza).
Koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.
Turniej przeprowadzony będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ZAPISY - KLIKNIJ TU 

W imieniu organizatorów zapraszam
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

NARTOROLKARZE WE FRYSZTAKU - pierwsze warsztaty dla dorosłych zakończone


Często bywa tak, że boimy się tego co nowe, a później okazuje się, że właśnie to jest wyjątkowo fajne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku rozpoczął wdrażanie nowej dyscypliny sportu w naszej gminie jaką są nartorolki. We Frysztaku będzie to nowość ale tego typu aktywność jest znana popularna w innych miejscowościach i to wcale nie tak daleko od nas bo na przykład w Ustrobnej, Jedliczu czy Jaśle czy Krośnie. 
Co ważne oprócz samej frajdy i satysfakcji z biegania na nartorolkach zyskujemy kondycję wydolność oraz wzmacniamy mięśnie i poprawiamy równowagę.
W piątek 7 maja 2021 r. na boisku asfaltowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku odbyły się warsztaty dla dorosłych z zakresu nauki jazdy na nartorolkach. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu realizowanego przez GOSiR Frysztak pt. "RAZEM POKONAMY SKUTKI COVID -19 zdrowie psychofizyczne i profilaktyka antyalkoholowa podstawą powrotu do normalności w trakcie i po pandemii SARS – cov 2" - zajęcia prowadzone były nieodpłatnie przez instruktorów i trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Środki na zakup sprzętu przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku. W warsztatach udział wzięły kobiety i mężczyźni, którzy pierwszy raz mieli do czynienia z nartorolkami. Po przeprowadzonym szkoleniu można powiedzieć, że uczestnicy odnieśli pozytywne wrażenia i był to początek nowej przygody, która będzie miała ciąg dalszy…. Uczestnicy poznali tajniki bezpiecznego korzystania ze sprzętu oraz podstawy techniki klasycznej i łyżwowej.


Ważne jest to że udało się zrealizować zakładane efekty zarówno z wprowadzeniem nartorolek jak i te związane z wyrobieniem nawyków zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku bez nałogów z zachowaniem profilaktyki higieny i zdrowego odżywiania jako elementów pozwalających podnieść efekty treningowe. W związku z tym, że do udziału w warsztatach pojawiły się nowe osoby to zajęcia wpłynęły na zwiększenie ilości osób z terenu gminy Frysztak uprawiających systematycznie sport w wydaniu indywidualnym i zespołowym.
O kolejnych zajęciach poinformujemy wkrótce na naszej stronie. Tymczasem uruchamiamy dla Państwa wypożyczalnię nartorolek – ze sprzętu można korzystać codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony dzień oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek ArmataTurniej Piłki Nożnej - "Z AFRYKĄ ZA PAN BRAT"- dziękujemy za udział

W piątek 07.05.2021 na płycie głównej boiska sportowego GOSiR Frysztak odbył się Turniej Piłki Nożnej "Z AFRYKĄ ZA PAN BRAT". Turniej był nieodpłatny i przeprowadzony został w ramach projektu realizowanego przez GOSiR Frysztak: RAZEM POKONAMY SKUTKI COVID -19 zdrowie psychofizyczne i profilaktyka antyalkoholowa podstawą powrotu do normalności w trakcie i po pandemii SARS - cov 2 - środki na zakup sprzętu przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku. 

Wprowadzeniem tematycznym do turnieju była prezentacja na temat sportu w Afryce, którą przygotował i przedstawił Pan Witold Garbacki. Dzieci z zainteresowaniem oglądały zdjęcia, zadawały pytania i nie ukrywały zdziwienia oglądając modele piłek zrobione z starych kartek papieru, liści kapusty, sznurka czy też zużytych reklamówek. Prezentacja pokazała, że aby osiągnąć wymarzony cel wystarczą szczere chęci i konsekwencja, a najlepszą formą promowania zdrowego stylu życia bez nałogów jest odpowiednia postawa każdego z nas. 

  

Po prezentacji rozegrano prawdziwy turniej piłkarski, w którym liczyła się sportowa walka z przyświecającą ideą FAIRPLAY. W rozgrywkach wzięło udział prawie 40 dzieci w różnym wieku, które zostały podzielone na drużyny. Walka była zacięta, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.

Głównym organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Koordynatorem rozgrywek była Pani Bernadeta Ziarnik – instruktor GOSiR Frysztak. Partnerem turnieju była Fundacja Młodych Talentów "MORGAN" - Pani Urszula Capiga oraz Pan Mateusz Dyka.


Pamiętajcie, że wszyscy sportowcy to jedna rodzina niezależnie do tego w jakiej części świata się znajduje. Liczy się uczciwa i sportowa rywalizacja, systematyczność i chęć pokazania, ze prawdziwy sportowiec to człowiek mądry, skromy, a zarazem osoba, która promuje zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz sposób życia bez nałogów. 

Dziękujemy wszystkim dzieciakom i rodzicom za przyjęcie zaproszenia i wspólnie spędzone piątkowe popołudnie. Gratulujemy także pasji i osiągniętych sukcesów Szczególne podziękowania należą się Panu Witoldowi Garbackiemu, który zapoznał uczestników z życiem dzieci w Afryce oraz przedstawił w jaki sposób dzieci z Afryki uprawiają sport. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek ArmataDZIECIAKI NA NARTOROLKACH – wychowanie, nauka, zabawaPierwsze indywidualne kroki dla najmłodszych mamy za sobą ale to dopiero początek tego co będzie się działo w zakresie nartorolek  :-)
Aktywnie spędzony czas przynosi wiele korzyści dla naszego organizmu - mówiąc krótko, coś dla ciała i coś dla ducha. Poprawa kondycji psychofizycznej oraz świadomość profilaktyki zdrowotnej poprzez ruch stanowi doskonałe połączenie wychowania z atrakcyjną formą spędzania czasu.


W czwartek 06.05.2021 r. odbyły się zajęcia dla dzieci z zakresu nartorolek. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku przy współpracy z FMT „Morgan” przeprowadził zajęcia nauki jazdy na nartorolkach - podczas zajęć panowała świetna atmosfera i zabawa, która oprócz wiedzy i nauki przysporzyła uczestnikom wiele radości. Ćwiczenia prowadzone były dla tych, którzy chcieli spróbować postawić pierwsze kroki. 


Zajęcia prowadzone były w ramach projektu realizowanego przez GOSiR Frysztak pt. "RAZEM POKONAMY SKUTKI COVID -19 zdrowie psychofizyczne i profilaktyka antyalkoholowa podstawą powrotu do normalności w trakcie i po pandemii SARS – cov 2" - zajęcia prowadzone były nieodpłatnie przez instruktorów i trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Środki na zakup sprzętu przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku. 


Podczas zajęć uczestnicy poznali podstawową technikę poruszania się na nartorolkach, zaznajomili się z zasadami bezpieczeństwa oraz poznali budowę nartorolek wraz z prawidłowym sposobem wpinania i wypinania wiązań. Poszczególne zadanie wykonywane były indywidualnie ze względu na to, że początki poruszania się na nartorolkach nie są łatwe. 
Celem organizacji zajęć oprócz nauki jazdy na nartorolkach i wdrożeniu nowej dyscypliny sportu było:
- poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu po okresie lockdown,
- zapobieganie uzależnieniom i nałogom,
- zwiększenie motywacji do systematycznego treningu z wybranych dyscyplin sportowych,
- uświadomienie uczestnikom projektu, że alkohol obniża odporność organizmu,
- hartowanie organizmu poprzez aktywność fizyczną o różnych porach roku i różnej pogodzie,
- Integracja społeczeństwa poprzez sport,
- wdrażanie aktywnego wypoczynku jako nawyk życia codziennego,
- Poprawa zdrowia psychofizycznego poprzez udział w zawodach sportowych
- ukierunkowanie priorytetów zdrowego odżywiania,
- ukazanie zależności zdrowego żywienia na efekty treningowe,
- aktywacja układ odpornościowego i psychicznego poprzez poprawę wyników,
- profilaktyka zdrowotna i antyalkoholowa,
- zwiększenie relacji lokalnego społeczeństwa,
- aktywizacja rodzinna,


O kolejnych zajęciach poinformujemy wkrótce na naszej stronie, tymczasem uruchamiamy wypożyczalnie nartorolek, która dostępna będzie w godzinach pracy Ośrodka.   
Dziękujemy uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i wspólne promowanie aktywnego wypoczynku i promowanie postawy prozdrowotnej. FMT Morgan dziękujemy za współpracę. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata