Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

GOSiR tel. 17 2777 111

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

GOSiR dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną, noclegową oraz turystyczną. Oferta Ośrodka przygotowana jest na przyjmowanie obozów sportowych, kolonii i zielonych szkół oraz organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i spotkań biznesowych.

„Eko – Siłownia”

„Eko – Siłownia” to urządzenia pozwalające na przeprowadzenie bezpiecznego treningu łączącego tradycyjne ćwiczenia siłowe z treningiem funkcjonalnym. Zakupione zestawy przyrządów pozwalają wytrenować praktycznie każdą partię mięśniową.

BASEN KĄPIELOWY

„Otwarte Baseny Kąpielowe” GOSiR Frysztak czynne są sezonowo w okresie wakacyjnym. W skład basenów wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny oraz brodzik z biczami wodnymi. Klienci basenu mają do dyspozycji zjeżdżalnię wodną - – ślimak o wysokości 6m i długości 62,3m z dostępem sterowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej.

BAZA SPORTOWA

GOSiR dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w skład której wchodzą boiska piłkarskie, sala gimnastyczna, kort tenisowy, boisko plażowe, plac zabaw, otwarta siłownia oraz asfaltowy plac rekreacyjny.

BAZA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWA

Nowoczesny obiekt, wysoka jakość, profesjonalna obsługa oraz przystępna cena - zapraszamy

IMPREZY SPORTOWE I TURYSTYKA

Główną działalnością GOSiR-u jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Ośrodek jest koordynatorem imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.

REKREACJA I WYPOCZYNEK

Specyficzny mikroklimat oraz unikalne położenie Ośrodka w okolicy podgórskiej nad rzeką Wisłok, w bezpośredniej bliskości Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego sprzyja organizacji rajdów rowerowych, wycieczek na nartach biegowych, spływów kajakowych oraz pieszych wędrówek.

GOSIR Frysztak Zaprasza

GOSIR Frysztak Zaprasza
---------------------------------------------------

WAKACYJNY SPŁYW KAJAKOWY - LISTA UCZESTNIKÓW / ZBIÓRKA 16:00


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku  zaprasza na wakacyjny spływ kajakowy rzeką Wisłok. Impreza turystyczna odbędzie się 29.07.2016 r. (piątek) na tracie Bratkówka - Frysztak (15 km). Na zakończenie spływu odbędzie się ognisko na Przystani Doliny Wisłoka we Frysztaku. Więcej na temat przystani - kliknij tu  Koszt udziału w spływie wynosi 40 zł od osoby - wpisowe zostaje przeznaczone na wypożyczenie kajaków, wioseł i kapoków oraz ubezpieczenie. Organizatorzy zapewniają także transport i prowiant na ognisko. Ośrodek Sportu nie pobiera opłat za organizację i przeprowadzenie imprezy

LISTA UCZESTNIKÓW: 
1. Marek Armata
2. Adam Mendrala
3. Ewa Armata
4. Renata Koś
5. Zuzanna Armata
6. Andrzej Feliks
7. Tomasz Kliś 
8. Tomasz Stadnicki
9. Marzena Stadnicka
10. Kamil Płonka
11. Kamila Płonka
12.Urszula Podgórska 
13.Andrzej Podgórski 
14. Kazimierz Wicek 
15.Waldemar Starzyk
16. Paulina Lubojemska
17. Paweł Rozmus 
18. Aleksandra Przybył
19. Grzegorz Frodyma 
20. Sylwia Sobolewska
21. Szymon Grela
22. Paulina Bełch
23. Wioletta Marek
24. Dawid Marek 
25. Tomasz Capiga
26. Agnieszka Stadnicka 

ZBIÓRKA GODZ. 16:00 NA PARKINGU GOSiR FRYSZTAK


Zapisy prowadzimy do  dnia 27.07.2016 r. w biurze GOSiR Frysztak lub tel. 503-300-552 . 
Liczba miejsc ograniczona, o udziale w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Podczas rejestracji prosimy o podanie Nr PESEL w celu dokonania ubezpieczenia. 

Program spływu 29.07.2016 r.:
godz. 16:00 zbiórka na parkingu GOSiR Frysztak,
godz. 16:30 start z okolic Bratkówki (15 km),
godz. 16:30 -20:00 spływ 
godz. 20:00 - 22:00 zakończenie spływu we Frysztaku połączone z ogniskiem na Przystani Doliny Wisłoka. 
Regulamin

Wakacyjnego Spływu Kajakowego Rzeką Wisłok
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.


Postanowienia ogólne:

§1.

W spływie mogą wziąć udział osoby zapisane na spływ, znajdujące się na liście uczestników spływu, które dokonały odpowiednich formalności.

§2.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.

§3.
Warunkiem uczestnictwa w spływie jest złożenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia spływu przez uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia o braku przeciwwskazań ze względu na stan  zdrowia do wzięcia  udziału  w spływie.  Oświadczenie  nie jest wymagane  gdy uczestnik przedstawi  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do wzięcia  udziału  w  spływie kajakowym.

Obowiązki uczestników spływu:

§4.
Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu.

§5.
Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia spływu w wyznaczonym terminie
 i miejscu.
§6.
Uczestnik  obowiązany  jest  uiścić  określone  opłaty  za  możliwość  uczestnictwa  w  spływie we wskazanym terminie.

§7.
W czasie trwania spływu  uczestnik  obowiązany jest przestrzegać poleceń  organizatora.

§8.
Na uczestniku  ciąży  obowiązek  dbania  o  powierzony  mu  sprzęt  oraz  odpowiedzialność  za ewentualne szkody wyrządzone z jego winy.

§9.
Uczestnik  ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym  osobom lub mieniu.
§10.
 Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.

§11.
Obowiązuje  zakaz  używania  alkoholu  oraz  używania  środków  odurzających  lub  innych podobnie działających środków.

§12.
Uczestnik  obowiązany  jest  każdorazowo  informować  oraz  uzgadniać  z  organizatorem  lub instruktorem wszelkie przypadki oddalenia się od grupy.

------------------------------------------

WZÓR OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie uczestnika biorącego udział
w Wakacyjnym Spływie Kajakowym Rzeką Wisłok z GOSiR Frysztak


Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Wakacyjnym Spływie Kajakowym Rzeką Wisłok określonym w Regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu. Oświadczam także, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie turystyki kajakowej.
Organizator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją spływu  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników oraz za  szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Wakacyjnym Spływem Kajakowym  Rzeką Wisłok. 

                     data ......................., czytelny podpis .....................

------------------------------------------------------------------------------------------------
Oświadczenia będą dostępne przed spływem w biurze GOSiR Frysztak

Spływ odbędzie się dzięki współpracy z Fundacją Kajakową TOŁHAJ - kliknij tu 
Patron medialny: www.frysztak24.pl - kliknij tu 
Przystań Doliny Wisłoka  - kliknij tu  


Opracowanie:
Marek Armata

TELEWIZJA POLSKA O ATRAKCYJNYCH MIEJSCACH GMINY FRYSZTAK CZYLI "LATO W REGIONACH" TVP3


Promocja gminy Frysztak na antenie ogólnopolskiej i telewizji regionalnej oraz w internecie. Gmina Frysztak stawia na turystykę, historię i tradycje. Zwiedzanie pieszo, kajakiem, na nartach, konno lub rowerem!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji w TVP3 w ramach cyklu  "Lato w Regionach".   "Lato w Regionach" to relacje, które mówią o tym w jaki sposób można dotrzeć na Podkarpacie, co warto zwiedzić, gdzie spędzić urlop w sposób aktywny i przyjemny. 


Panorama Frysztaka widziana z punktu widokowego szlaku "Kamienne Herby"


W sobotę 30.07.2016 r. czas antenowy przeznaczony zostanie między innymi dla  Frysztaka i Wiśniowej. Będzie można zobaczyć naszą gminę jako miejsce atrakcyjne turystycznie oraz miejscowości rozwijające się pod względem aktywnego wypoczynku z bogatą tradycją i ciekawą historią.
Nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów ale w programie będzie o szlakach turystycznych, basenie, Ośrodku Sportu, akademii piłkarskiej, spływach kajakiem, gospodarstwach agroturystycznych, infrastrukturze samorządowej oraz o obiektach historycznych i sakralnych.  
Będzie można także posłuchać wywiadów między innymi z wójtem gminy Frysztak Panem Janem Ziarnikiem, dyrektorem GOSiR Penem Markiem Armatą, o historii i turystyce opowie Pan Krzysztof Winiarski. Telewizja dotrze także do Winnicy Sztukówka Pana Leszka Szczęcha, Ośrodka Stępinka Pana Andrzeja Ziobrowskiego oraz na "Herby" i Górę Chełm.  O galerii pod gołym niebem opowie Pan Paweł Armata, a tajemnice wyciągu zdradzi Pan Janusz Malikowski.

Jeśli jesteście Państwo ciekawi całej relacji zapraszamy do TVP3  lub media internetowe wymienionej  stacji telewizyjnej .

Frysztak w TVP3:  sobota 30.07.2016 r.  w następujących godzinach:
- pierwsze wejście godz. 12:35 
- drugie wejście godz. 13:20
- trzecie wejście godz. 14:55
- czwarte wejście 16:30
- piąte wejście 17:15
Program TVP3 na 30.07.2016 r. - kliknij tu 

O każdej z wymienionych godzin prezentowany  materiał dotyczył będzie różnych atrakcji gminy Frysztak dlatego warto śledzić wszystkie emisje. Osoby, które nie będą miały czasu aby obejrzeć poszczególne audycje będą miały możliwość zobaczenia materiału w internecie w dowolnym czasie. 
------------------------------------
LATO W REGIONACH są pokazywane i omawiane nie tylko na antenie telewizyjnej, ale także na stronie internetowej, w serwisach społecznościowych oraz w serwisie "TVP Bieszczady" i Platformie Hybrydowej TVP. 
- Strona internetowa TVP3kliknij tu  
- YutubeTVP3Rzeszów - kliknij tu 
- Yutube TVP Bieszczady - kliknij tu 
- Facebook - kliknij tu  


Gmina Frysztak stawia na turystykę, historię i tradycje. Zwiedzanie pieszo, kajakiem, na nartach, konno lub rowerem!


TVP 3 -  30.07.2016 r. godzina 12:35 

Opracowanie:
Marek Armata

Foto czołówki: gospodarkapodkarpacka.pl 

ŚRODY Z AQUAAEROBIKIEM NA BASENACH WE FRYSZTAKU


Sezon kąpielowy 2016 w pełni. Otwarte Baseny Kąpielowe GOSiR Frysztak zapraszają na środowe spotkania z AquaAerobikiem. Wodna forma fitness cieszy się coraz większą popularnością  i to nie tylko  wśród Pań ale również wśród Panów.  
Baseny Frysztak zapraszają na zajęcia w każdą środę w godz. od 18:00 do 18:45 
Aquaaerobik prowadzi nieodpłatnie Pani Ewa Armata. 


Więcej na temat basenów - kliknij tu 
ZAPRASZAMY !!!

Opracowanie:
Marek Armata

LATO WE FRYSZTAKU - ZAPRASZAMY NA BASENYLato we Frysztaku!

Zapraszamy na Otwarte Baseny Kąpielowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. W najbliższe dni zapowiada się poprawa pogody. Frysztackie baseny zapewniają wypoczynek nie tylko dla osób chcących popływać. Na terenie obiektu znajdują się bary, tereny zielone oraz boiska sportowe. Powierzchnia wody to ponad 6500 m 2. Do dyspozycji gości przygotowano zjeżdżalnię o długości 62 m. Niema takiego drugiego basenu na Podkarpaciu. 
Więcej na temat obiektu - kliknij tu Prognoza pogody na najbliższe dni - kliknij tu 

SPOTKAJMY SIĘ NA BASENIE WE FRYSZTAKU

Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

SPORTOWE WAKACJE W PEŁNI - GOSIR ZAPRASZA DZIECI


Wakacje 2016 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku przebiegają pod znakiem aktywnego wypoczynku i radości. Od pierwszego dnia letniego wypoczynku w naszej bazie przebywają zgrupowania sportowe i tak będzie do końca wakacji. Ponadto Ośrodek organizuje cykliczne zajęcia pod nazwą "Aktywne Wakacje z GOSiRem oraz Spotkania z tenisem ziemnym.Kolejny turnus rozpoczyna się 25.07.2016 r. i kończy 29.07.2016 r.
W programie : zajęcia na korcie  tenisowym, oraz rekreacja na basenie ( czas trwania: 2,5 h każda grupa)
Koszt tygodniowego turnusu: 15 zł
Za pieniążki kupujemy: ubezpieczenie, wodę oraz zabezpieczamy wejścia na basen i prowiant  na ognisko.
W związku z dużą ilością zainteresowanych kolejne spotkania z tenisem zostaną podzielone na grupy:

GRUPA I (godz. 9.00- 11.30)
1) Aleksandra Stadnicka
2) Hubert Stadnicki
3) Jakub Binkowicz
4) Sebastian Płonka
5) Hanna Szczęch
6) Franciszek Szczęch
7) Bartosz Góra
8) Wiktoria Ciołkosz
9) Izabela Roś
10) Krystian Roś
11) Oskar Gliwski

GRUPA II ( 12.00- 14.30)
1) Gabriela Golowska
2) Małgorzata Golowska
3) Martyna Grygiel
4) Julia Bandrowska
5) Patrycja Bryda
6) Gabriela Matysik
7) Emilia Pawlus
8) Anita Mendocha
9) Gabriela Mendocha
10) Julia Matyas
W takich grupach będziemy się również spotykać od września na zajęciach tenisowych.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.07.2016 r. w biurze GOSiR, lub pod nr tel: 17-27-77-111.

Zajęcia Prowadzi Pani Urszula Capiga
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


CZTERY PORY ROKU WE FRYSZTAKU - GMINNA OFERTA TURYSTYCZNA


Gmina Frysztak położona jest w województwie podkarpackim, powiecie strzyżowskim  nad rzeką Wisłok, u zbiegu dróg łączących Krosno, Jasło i Strzyżów - powierzchnia gminy to 90,51 km². Walory turystyczne miejscowości, to przede wszystkim, osobliwości przyrody, krajobraz, czyste powietrze,  rekreacja, sport, zabytki historyczne i budowle sakralne oraz ciekawa  tradycja i burzliwa historia.  W gminie znajdują się obiekty noclegowe i rekreacyjne należące do mienia samorządowego oraz agroturystyczne i wypoczynkowe  stanowiące kapitał prywatny.

Baza noclegowa GOSiR Frysztak                      Noclegi nad Wisłokiem

Noclegi SOSW Frysztak                                    Noclegi Frysztak 

Ważnym elementem oferty turystycznej są otwarte baseny kąpielowe Ośrodka Sportu zapewniając atrakcję latem oraz stok narciarski w Gogołowie "Pod Dziedzicem" gwarantując zimowy wypoczynek. Ofertę uzupełniają hodowle koni, winnice oraz zabytki takie jak Zespół Schronu Kolejowego, kościół w Gogołowie i Lubli. Dużym atutem oferty są rękodzielnicy i lokalni wytwórcy, którzy tworzą produkty turystyczne. Osoby przebywające na naszych terenach mogą skorzystać z oferty GOKu oraz dobrze zaopatrzonych bibliotek. W gminie Frysztak znany jest także dom weselny "Trzy Siostry", Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Stępinka oraz wakacyjna baza noclegowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. 

Baseny Kąpielowe Frysztak         Stok Narciarski "Pod Dziedzicem"

Dom weselny "Trzy Siostry"                        Ośrodek Wypoczynkowy "Stępinka"

Osoby lubiące aktywny wypoczynek mogą udać się na wybrane szlaki turystyczne takie jak: edukacyjny - „Kamienne Herby”, historyczny - „Schrony”, przyrodniczy - „Góra Chełm” wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej lub zielony  -„Bardo”. Również miłośnicy wędkowania i grzybiarze znajdą dla siebie zajęcie. W gminie Frysztak odbywa się cyklicznie Ogólnopolski Spływ Kajakowy pokazując potencjał Wisłoka. 


"Przystań Doliny Wisłoka"                             Szlak "Kamienne Herby"
 Bardo najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego     Rezerwat Przyrody "Góra Chełm" 

Godnym polecenia jest także plener rzeźbiarski "Drzewoludy" oraz imprezy takie jak "Dni Ziemi Frysztackiej" czy "Dożynki". Na terenie gminy nie brakuje również rękodzielników i ludzi z pasją, do których zaliczyć trzeba Pana. A. Wiśniowskiego wykonującego ręcznie robione noże i Pana E. Gurgacza, który prowadzi prywatne muzeum. W miejscowościach należących do Frysztaka dobrze działają właściciele pasiek, którzy sprzedają wyroby pszczelarskie, a  wisienką na torcie są zespoły śpiewaczy: Twierdzenianie i Gogołowianie, Chór Sokół z Frysztaka, Chór Sanctus z Gogołowa, Kapela Ludowa Gogołowianie oraz  Kabaret Miećka. Gminna tradycja podtrzymywana jest przez koła gospodyń wiejskich.

Miody Pan R. Srebrny                           Miody Pan M. Ziemba

 Zespół "Twierdzanie"                                                Chór "Sokół"

W gminie Frysztak jest dobrze rozbudowana sieć sklepów odzieżowych, które znane są na całym Podkarpaciu:  Sklep Sport4U jest miejscem gdzie ubierają się nie tylko sportowcy i turyści ale także wszyscy, którzy chcą kupić dobrej jakości ubiory. Ważną rolę odgrywają producenci żywności tacy jak "Stara Wędzarnia" Frysztak słynąca z wyrobów mięsnych oraz  producenci serów i nabiału z Lubli. W szybkim tempie rozwija się również enoturystyka - przykładem turystyki winiarskiej jest Winnica Sztukówka prowadzona przez Pana L. Szczęcha.

Sklep Sport 4U    (P. Stadniccy)                               Stara Wędzarnia (P. M. Januszczak)

Sprzedaż nabiału (P. M. Dunaj)                           Winnica Sztukówka (P. L. Szczęch)

Cztery pory roku we Frysztaku  to sposób pokazania potencjału w oparciu, na którym można kontynuować budowanie wizerunku gminy turystycznej. Przed nami jednak sporo pracy polegającej na oznaczeniu ścieżek pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych. 


Rowery  P. Piotra Mikuszewskiego            Centrum Edukacji Ekologicznej w Chytrówce   
           
Chcemy zrzeszyć wszystkie osoby, którym na sercu leży rozwój  turystyczny i około turystyczny naszej gminy. Chcemy aby poprzez dobre ciekawe pomysły systematycznie rozwijać współpracę z branżą turystyczną i wypoczynkową na różnych płaszczyznach jej rozwoju. 
Chcemy stworzyć wspólne reguły, normy i struktury, by działać i decydować w sprawach związanych z rozwojem turystyki w naszej gminie. 
Będziemy  szukać metod  i form skutecznie wykorzystujących tworzoną mapę zasobów, budując ofertę turystyczną oraz rozwijając ekonomiczne możliwości naszej gminy. 
W planach mamy systematyczne tworzenie ujednoliconych znaków sieci szlaków prowadzących do najciekawszych miejsc naszej gminy. 

                                  Zespół Schronu Kolejowego                           Kapliczka na Górze Chełm

 Kościół w Lubli                                                 Kościół w Gogolowie

Oczywiście nie możemy się równać do miejscowości leżących nad morzem, w tatrach czy Mazurach ale my mamy to czego duże miejscowości nie są wstanie zaoferować. Jest to spokój, brak tłumów i zagrożeń zewnętrznych oraz czyste powietrze, piękny krajobraz i serdecznych ludzi.
Zapraszamy do gminy Frysztak! 

Lokalni Partnerzy – kliknij tu  
Wykaz miejsc gdzie można wynająć nocleg i wypocząć - kliknij tu 
Zdjęcie profilowe wykonał P. M. Ziajor 
Parton medialny www.frysztak24.pl 

Działania z zakresu tworzenia wspólnej oferty turystycznej gminy Frysztak trwają:
*Nowy szlak "Kamienne Herby" - kliknij tu 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które mają pomysł i chcą do na dołączyć.
Kontakt: marek.armata@gosir.frysztak.pl tel. 503-300-552


Opracowanie
Marek Armata


II TURNUS „AKTYWNYCH WAKACJI Z GOSIRem 2016” ZAKOŃCZONY - PRZED NAMI SPOTKANIA Z TENISEM ZIEMNYM


W dniu 15.07.2016 r. zakończyliśmy II turnus wakacji z Ośrodkiem Sportu. Przez ostatni tydzień dzieciaki uczestniczyły  w grach zabawach, wyścigach, zajęciach integracyjnych oraz wodnych harcach na basenie kąpielowym.


Oprócz atrakcji na obiekcie ośrodka zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc, m. in.:
-  Hutę Szkła w Krośnie, gdzie braliśmy udział w warsztatach malowania na szkle 
- zaczerpnęliśmy podstaw  nauki gry w golfa, na polu golfowym w Trzcianie. 
- Gminną Bibliotekę Publiczną, gdzie dzięki Pani dyrektor dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy na temat książek, i nie tylko.
- w ostatnim dniu turnusu odwiedziliśmy gospodarstwo Państwa Wiśniowskich, gdzie mieliśmy okazję pojeździć na koniach.


Jak na zakończenie każdego turnusu tak też i tym razem uczestnicy otrzymali zasłużone dyplomy, oraz słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy:
- Panu Jarkowi Lenartowi za profesjonalną prezentację zasad gry w golfa.
- Pani Joli Zarszyńskiej za miłe spotkanie w bibliotece.
- Państwu Wiśniowskim za przejażdżki konne.Dziękujemy dzieciakom za chwile spontanicznej radości, które zagościły do GOSiRu w trakcie turnusu. Dziękujemy rodzicom za przyjęcie zaproszenia i zaufanie. Podziękowania  kierujemy również dla wolontariuszek za pomoc i opiekę nad dziećmi. 
JUŻ 25.07. STARTUJEMY Z TURNUSEM TENISOWYM!
Zajęcia i opracowanie Pani Urszula Capiga. 

Dziękujemy:
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata