Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA REKREACYJNEGO Z TRAWĄ SYNTETYCZNĄ - GOSIR Frysztak
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA REKREACYJNEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ


§1

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska rekreacyjnego z nawierzchnią syntetyczną (sztuczna trawa) zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu
i jego trwałości.
2. Obiekt jest w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.
3. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BH i p.poż.
4. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§2

5. Z obiektu mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje pozarządowe pod opieką nauczyciela, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej oraz osoby prywatne.
6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z obiektu pod opieką osób pełnoletnich.
7. Wszyscy korzystający z obiektu przed rozpoczęciem rozgrywek lub zajęć sportowo-rekreacyjnych zobowiązani są do:
a) zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu,
b) wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku.
8. Podczas meczów, treningów i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych kibice mogą przebywać wyłącznie poza ogrodzeniem obiektu.
9. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz obowiązkiem jego przestrzegania.

§3

1. Obiekt jest czynny codziennie od Pn do Pt w godzinach 8.00-21:00 , w weekendy od 10:00 do 20:00 - w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym, po zmroku, istnieje możliwość włączenia oświetlenia.
2. Zajęcia na boisku odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z zarządcą obiektu.
3. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
4. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek międzyszkolnych, okresowych prac konserwacyjnych itp.

§4

1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia piłkarskiego typu turf lub obuwia halowego. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami.
2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwają pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
3. Pracownicy frysztackiego GOSiRu są upoważnieni do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
4. Osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć na boisku zobowiązane są do:
a) dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska – wpisu należy dokonać podczas odbierania kluczy.
b) niezwłocznego zgłoszenia zarządcy boiska uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

§5

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, itp. po płycie boiska i w jego obrębie,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, zaśmiecania płyty boiska w tym szczególnie zabrudzania sztucznej trawy gumą do żucia, pestkami słonecznika, ziemią itp.
c) przebywania na obiekcie osób w stanie nietrzeźwości.
d) przeszkadzania grupom zorganizowanym, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
e) wieszania oraz wchodzenia na bramki treningowe, furtki i ogrodzenie boiska,
f) wprowadzania na teren psów i innych zwierząt,
g) Używania ognia i materiałów łatwopalnych.

§6

1. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§7

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

§8

1. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Zarządca obiektu.

§9

1. TELEFONY ALARMOWE:
- 112 numer alarmowy dla telefonów komórkowych i stacjonarnych
- 999 pogotowie ratunkowe
- 998 Straż Pożarna
- 997 Policja
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Marek Armata0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM