Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PRZYPOMINAMY:Rowerowa podróż z książką, czyli „Odjazdowy Bibliotekarz” 06.05.2012r. godz. 13:30 ( mapa/regulamin)


Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zapraszają wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Odjazdowy Bibliotekarz”.  Będzie to rajd rowerowy łączący ze sobą ruch na świeżym powietrzu z promowaniem czytelnictwa.
 Startujemy 6 maja 2012r. godz. 13:30 z parkingu koło biblioteki. Zakończenie w GOSiR Frysztak przy wspólnym ognisku.
Koordynatorem frysztackiej akcji jest Dyrektor Biblioteki Publicznej we Frysztaku Pani Jolanta Zarszyńska.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 maja 2012r. pod numerem tel. biblioteki (17) 2777 183 (codziennie w godz. od 8: 00 do 15:00)
NA UCZESTNIKÓW RAJDU CZEKAJĄ NIESPODZIANKI.

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą dobry humor, rower oraz ulubioną książkę :-)

TRASA RAJDU:
Start – Parking przy Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku
Trasa Frysztak – Kobyle – Zadworze – Podlesie – Bartne – Łęki Strzyżowskie – Piotrówka – Krowia Góra (468,9) – Pogórze – Kozłówek – Jazowa – Kobyle
Meta – Parking Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku 


WAŻNE
Osoby poniżej 18-stego roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub motorowerową. 

Trasa liczy około 20 km 

----------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ"
 W RAMACH AKCJI TYDZIEŃ BIBLIOTEK


I. Cel imprezy:
- integracja środowiska bibliotekarskiego,
- walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza,
 - promowanie bibliotek i czytelnictwa,
 - propagowanie roweru, jako środka lokomocji,
- Propagowanie zdrowego stylu życia i walorów turystycznych Gminy Frysztak. 

II. Termin Rajdu
6 maja 2012 r.
Start o godz. 13:30 –  z parkingu przy Bibliotece Publicznej we Frysztaku  
- w trakcie trwania rajdu planowane są dwa krótkie postoje
Meta  parking Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

III. Organizatorzy:
1. Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

IV. Warunki uczestnictwa:
a)  Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,
b)  Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach,
c)  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej, ponadto zobowiązane są do posiadania oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. (oświadczenia do poprania przed startem)
d)  Osoby do 18 roku życia muszą posiadać kartę rowerową.
e)  Posiadanie sprawnego technicznie roweru,
f)    Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
g)  Uczestnicy Radu Rowerowego startują na własną odpowiedzialność,
h)  Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,
i)    Wskazane jest aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru.
j)    Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu,
k)  Udział w Rajdzie jest bezpłatny

V. Sprawy organizacyjne Rajdu
a)  Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
b)  Jadąc  należy zachować odległość między rowerami 2-3 m, a przy  stromych zjazdach 7-10 m,
c)  W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze oraz  przestrzegać zakazu wyprzedzania,
d)  Przejścia na drugą stronę ulicy pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower,
e)  Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
f)    Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji,
g)  Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
h)  W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.

VI. Odpowiedzialność:
a)    Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu,
b)    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu,
c)    Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników.  

VII. Na trasie zabrania się:
a)    Spożywania  alkoholu i innych  środków odurzających,
b)    Zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
c)    Niszczenia przyrody,
d)    Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
e)    Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
f)     Głośnego zachowywania się.
g)    Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VIII. Trasa rajdu:
Start – Parking przy Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku
Trasa Frysztak – Kobyle – Zadworze – Podlesie – Bartne – Łęki Strzyżowskie – Piotrówka – Krowia Góra (468,9) – Pogórze – Kozłówek – Jazowa – Kobyle
Meta – Parking Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

IX. Informacje dodatkowe:
a)  Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu
 na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.
b)  W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,
c)  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
d)  Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i  akceptacją niniejszego Regulaminu.
e)  Przed startem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników. Karty osób zarejestrowanych wezmą udział w losowaniu nagród przewidzianych  przez organizatorów. Karty rejestracyjne będą do pobrania w dniu startu 6 czerwca 2012 r. od godz. 12:30 w Bibliotece Publicznej we Frysztaku. 

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM