Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR „WIOSNY WE FRYSZTAKU 2016”- GOSiR ZAPRASZA


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza na turniej siatkówki plażowej o puchar „Wiosny 2016”w kat. 16+. Impreza odbędzie się 14.05.2016 r., o godz. 11.00 na boisku plażowym Ośrodka.  Zapisów można dokonać w biurze GOSiR, lub pod nr tel: 17-27-77-111 do dnia 13.05.2016 r. Serdecznie zapraszamy!

R e g u l a m i n
Turnieju Siatkówki Plażowej
o Puchar „Wiosny 2016”.
Kat.16 +
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Cel:
- popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy rekreacji ruchowej,
- promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na świeżym  powietrzu,
- rywalizacja fair play.
Uczestnictwo :
- w turnieju startują zespoły dwu osobowe dowolnej płci  w kategorii 16 + , decyduje kolejność zgłoszeń,
- dopuszcza się drużyny mieszane.
Termin i miejsce rozegrania turnieju:
- turniej zostanie rozegrany na boisku do siatkówki plażowej przy basenie kąpielowym we Frysztaku w dniu 14.05.2016 r. ( sobota) o godz. 11:00.
Sposób przeprowadzenia turnieju:
- system i sposób przeprowadzenia turnieju zostanie podany na miejscu w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Zgłoszenia :
- zgłoszenia drużyn  w biurze GOSiR  lub telefonicznie 17 27 77 111 lub  kom. 502 430 060 do dnia 13.05.2016 r.
- o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń  gdyż ze względów organizacyjnych (jedno boisko) zostanie zakwalifikowane do turnieju 8 drużyn, po czym lista zgłoszeń zostanie zamknięta.
Nagrody :
- za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma Puchar „Wiosny 2016”. Za miejsca II i III  pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo drużyny za miejsca I – III otrzymają  tygodniowe  karnety wolnego wstępu na basen kąpielowy GOSiR Frysztak w sezonie 2016.
Postanowienia końcowe:
- obowiązują stroje sportowe, 
- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem ,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie ,
- kwestie nieuwzględnione w  regulaminie reguluje organizator.


Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM