Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

KAMIENNE HERBY WŚRÓD GÓR WOLNOŚCI – / prace nad nowym szlakiem trwają/.


Jesteśmy w trakcie prac nad nowym szlakiem „Kamienne Herby”. Mamy już dokumentację fotograficzną oraz wstępny opis merytoryczny, przed nami opracowanie map i wstawienie drogowskazów wraz z  wymalowaniem znaków. 
Cała trasa liczyć będzie około 12 km / 4 godz: 
Frysztak – Kobyle Zagórze – Łęki Strzyżowskie – Pietrusza Wola – Rezerwat „Herby” - Kobyle Rzym – Frysztak.  
Punkty charakterystyczne na szlaku oraz istotne miejsca tworzenia turystyki:
Ośrodek Sportu jako baza noclegowa i około turystyczna, przystań kajakowa, noclegi „Nad Wisłokiem”- Pan Lubojemski,  Pomnik 10-lecia Odrodzenia Polski, Baza noclegowa w Koobylu po byłej szkole, sklep spożywczy, punkty widokowe, kapliczka, Rezerwat Przyrody Herby, Plac Rekreacyjny Doliny Wisłoka, wypożyczalnia kajaków, na przystani Twierdza. 
Ważnym elementem będzie szlaku będą także regionalne produkty turystyczne w postaci  ręcznie robionych noży, ciupag oraz płaskorzeźb wykonywanych przez Pana Aleksandra Wiśniowskiego. 

WSTĘPNY OPIS MERYTORYCZNY:


Witamy na szlaku „Kamienne Herby”
Zapraszamy do miejsc wyjątkowych i niepowtarzalnych, które skrywają  wschodnie wrota Bramy Frysztackiej. Wśród Gór Wolności szlaku Kamienne Herby można wypocząć i podziwiać krajobraz Doliny Wisłoka. Ścieżka prowadzi do innej krainy gdzie na każdego wędrowca czekają  miejsca niezwykłe, które można odkrywać tysiąckroć na nowo i za każdym razem inaczej. Po leśnych ścieżkach chodzą ludzie realizujących swoje pasje i marzenia, a piękne  lasy, , tajemnicze zbocza 
i niepowtarzalne osobliwości przyrody nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter.
O rezerwacie"Herby": 
Rezerwat geologiczny „Herby” utworzony został 31 sierpnia 1999 r. Rozporządzeniem nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego, Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z 1999 r.  Zajmuje powierzchnię 145,85 ha i położony jest na grzbiecie pasma Herbów w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
Celem rezerwatu jest ochrona oryginalnych form skalnych - piaskowców istebniańskich - w formie 7 zwartych ciągów skałek, dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk żyznej buczyny karpackiej, a także odsłonięte utwory skalne oraz malowniczy przełom Wisłoka nazywany Bramą Frysztacką. W rezerwacie występują także liczne chronione i górskie gatunki roślin; m.in., paprotka zwyczajna, śnieżyca wiosenna, podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilcze łyko. 
W rezerwacie żyją także zwierzęta takie jak kumak górski i salamandra plamista. Drapieżne ptaki reprezentują: puchacz, jastrząb, myszołów zwyczajny. Spośród innych gatunków występuje tutaj sójka, kowalik, drozdy i dzięciołowate, licznie występuje zaskroniec.Na opracowaniem i przygotowaniem szlaku oraz rozwojem turystyki pracują:
- Wójt Gminy Frysztak - Pan Jan Ziarnik,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Pan Marek Armata,
- Radny i sołtys wsi Kobyle - Pan Kazimierz Drygaś,
- Prezes lasów Gromady Kobyle -  Aleksander Wiśniowski, 
- Nadleśnictwo Strzyżów - Adam Mendrala,
- "Ziemia Frysztacka" Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju - Pani Magdalena Śliwka,
- Pan Jacek Pałys
- Pan Łukasz Śliwka
- Pani Monika Lewko 
- Pracownik Urzędu Gminy Frysztak Pani Anna Rzeźnikiewicz
- ZKPK - Pan Tomasz Biały 
- Sklep 4U - Pan Tomasz Stadnicki

--------------------------------------
Patronat medialny Frysztak24 - Pan Wojciech Patla
--------------------------------------
W tworzeniu szlaku współpracują:
- Gmina Frysztak - kliknij tu 
- Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych - kliknij tu  
- Nadleśnictwo Strzyżów  - kliknij tu  
- Nadleśnictwo Kołaczyce  - kliknij tu 
- Gmina Wojaszówka  - kliknij tu 
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku  - kliknij tu 
- "Ziemia Frysztacka" - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju - kliknij tu  
- Sklep 4U  - kliknij tu  
--------------------------------------
Części elementów  niezbędnych do oznaczenia szlaku  wykonywane będą przez:
Elementy Budowlane Frysztak - Pani Magdalena Malikowska - kliknij tu 
--------------------------------------

Ważne - prosimy o informację i zdjęcia!!!
Poszukujemy zdjęć i informacji na temat największego kamienia, który wznosił się u stóp południowego stoku pasma Herbów, na skraju nieczynnego dziś kamieniołomu w Kobylu.  Znajdował się przy drodze na Wyręby, prawie 1 km od skrzyżowania z drogą Kobyle-Jazowa. Był imponujący, miał kształt grzyba o obwodzie 16 m i wysokości 7 m, zbudowanego z piaskowca istebniańskiego. Są jeszcze mieszkańcy, którzy pamiętają jak górował nad lasem, być może ktoś ma zdjęcia tej skały. 
Informacje o jego zniszczeniu są niejasne. Według jednych wysadzono go niedługo potem jak został objęty ochroną inni twierdzą że został zdetonowany w  1971 r., na polecenie ówczesnego kierownika grupy robót rzeszowskiego przedsiębiorstwa Kruszgeo, które w tym czasie eksploatowało ścianę skalną. 
Zapraszamy do współpracy: marek.armata@gosir.frysztak.pl tel. 503-300-552 

Opracowanie:
Marek Armata 

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM