Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ZASADY REZERTWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ


Czasowej rezerwacji sali gimnastycznej GOSiR Frysztak mogą dokonywać tylko i wyłącznie grupy zorganizowane (minimum 8 osób) .
Czas rezerwacji nie może przekraczać dwóch godzin zegarowych.
Istnieje możliwość rezerwacji sali na czas przekraczający dwie godziny tylko i wyłącznie
po uzgodnieniu z dyrektorem GOSiR.
Osoby korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej oraz dostosowania się do poleceń pracowników zatrudnionych w GOSiR Frysztak.
Osoby nie posiadające odpowiedniego obuwia i stroju sportowego będą wypraszane z sali.
Rezerwacji sali można dokonywać osobiście w biurze GOSiR lub telefonicznie (17) 2777111