Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

„Frysztacki Turniej Basket Drużyn Mieszanych” – 27.03.2012r. godz. 17:00


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza wszystkich miłośników koszykówki na „Frysztacki Turniej  „Basket” Drużyn Mieszanych”. Celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania poprzez sport oraz  propagowanie koszykówki w Gminie Frysztak.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną: e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl do dnia 26.03.2012r. do godz. 15:00
Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny imię i nazwisko zawodników oraz rok urodzenia.  

REGULAMIN
Gminny Turniej „Basket” Drużyn Mieszanych
1. ORGANIZATOR.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

2. MIEJSCE I TERMIN.
- Sala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak
- data: 27.03.2012r. /wtorek/
- godzina: 1700 – przyjazd ekip

3. UCZESTNICY
Kategoria Open - Kobiety i mężczyźni z terenu Gminy Frysztak urodzeni 1996r. i starsi,
W każdej drużynie mogą uczestniczyć kobiety, (nie jest to obowiązek) .

4. ZASADY GRY
1.    System gry uzależniony będzie od ilości drużyn.
2.    Drużyna może liczyć maksymalnie 5 zawodników, czterech graczy w polu (jeden rezerwowy).
3.    Czas gry uzależniony będzie od ilości drużyn i ustalony na odprawie technicznej.

5. NAGRODY.
I miejsce – Puchar
II miejsce (gadżety GOSiR Frysztak)
III miejsce (gadżety GOSiR Frysztak)
Dyplomy – dla każdej drużyny za uczestnictwo

6. INTERPRETACJA REGULAMINU.
Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych zastrzega sobie Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

7. ZGŁOSZENIA:
Do dnia 26.03.2012r. do godz. 15:00
Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko zawodników oraz rok urodzenia
Przekroczenie terminu zgłoszeń lub brak wymaganych informacji wyklucza drużynę z  Turnieju

8. UWAGI KOŃCOWE.
Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów w własnym zakresie.
Wszystkich biorących udział w turnieju zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

2 komentarze:

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM