Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ FRYSZTACKI RAJD NORDIC WALKING 13.05.2012r. GODZ. 15:00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, którzy lubią ruch, świeże powietrze oraz aktywny wypoczynek 
do udziału we „Frysztackim Rajdzie Nordic Walking”. 
Rajd ma na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, integrację środowiska Gminy Frysztak oraz promowanie nowoczesnej formy marszu jaką jest Nordic Walking. 
W programie - przejście trasy na dystansie  ok. 8 km zakończone ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasy.  
Rajd odbędzie się  13 maja 2012r. (niedziela) o godz. 15:00, zbiórka godz. 14:45 na parkingu GOSiR Frysztak.
Wpisowe 5 zł 
Zapraszamy wszystkich chętnych: dzieci i dorosłych, dziewczynki i kobiety oraz chłopców i mężczyzn.
Sprzęt we własnym zakresie.
Zapisy prowadzimy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w biurze GOSiR lub tel. 503-300-552 – Marek Armata (do dnia 08.05.2012r.)
---------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING

Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji, a nie typowej rywalizacji sportowej.

I . CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji
i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

II. ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 13.05.2012r. (niedziela)
2. Start godz.15:00 z parkingu GOSiR Frysztak
3. Zapisy prowadzimy do dnia 11.05.2012r.
4. Przewidywany dystans rajdu 8 km
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

IV. UCZESTNICTWO
1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniająca do udziału w rajdzie Nordic Walking.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy
(dostosowany do warunków pogodowych), wygodne nieprzemakalne obuwie i kijki,
3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rajdu będzie złożenie podpisu na liście
startowej.
4. Weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze GOSiR Frysztak, przed startem.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa .
6. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub swojego podopiecznego krzywdy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie
rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe,
majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator .
7. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 605-738-615.
8. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację
regulaminu, uiszczenie opłaty w wysokości 5zł (w dniu rajdu).

Przewidziana jest nagroda dla najzabawniej przebranego uczestnika rajdu.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenia będzie można otrzymać również przed rajdem w biurze GOSiR 


Mapę pobrano z serwisu: www.geoportal.gov.pl 


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM