Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GMINNY AMATORSKI TURNIEJ SIATKARSKI DRUŻYN MIESZANYCH 27.11.2012r. (po 30 roku życia)

Idąc za przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch”,  zapraszamy mieszkańców Gminy Frysztak, po 30stym roku życia do wspólnej zabawy w duchu sportowej rywalizacji. 
Dnia 27.11.2012 o godzinie 18:00  rozegrany zostanie „Gminny Amatorski Turniej Siatkarski  Drużyn Mieszanych”. Zapraszamy zespoły damskie, męskie lub mieszane.  
Celem turnieju jest propagowanie siatkówki oraz aktywacja mieszkańców do udziału w aktywnych formach wypoczynku. 
Zapisy do 26.11.2012r.


Turniej rozegrany zostanie według poniższego Regulaminu. 

Regulamin Turnieju:
ORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
TERMIN I MIEJSCE:
27 listopad  2012, wtorek, godzina 18.00 – sala gimnastyczna GOSiR Frysztak
ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU:
- udział drużyny należy zgłosić najpóźniej do dnia 26.11.2012  w biurze GOSiR w godzinach 8:00 do 16:00 lub telefonicznie  pod nr telefonu 172777111
W trakcie zgłoszenia należy podać nazwę drużyny oraz ilość zawodników.
PROGRAM TURNIEJU:
17:45 losowanie
18:00 rozgrzewka zespołów i rozpoczęcie gier
około 21:00 zakończenie turnieju ( w zależności od ilości uczestniczących w turnieju drużyn)
ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
- w turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone,
- w zespole mogą występować wyłącznie amatorzy,  niewystępujący i niezgłoszeni
do rozgrywek oficjalnych w ramach PZPS,
- w zespole mogą występować wyłącznie osoby, które ukończyły 30 roku życia,
- skład zespołu tworzy maksymalnie 10 zawodników. Na boisku musi znajdować się, co najmniej pięciu. W przypadku mniejszej ilości zawodników na boisku, zespół przegrywa walkowerem,
- każdy zespół typuje kapitana, który uczestniczy w losowaniu oraz przedstawia pisemnie skład zespołu i podpisuje Regulamin,
- system gier uzależniony będzie od ilości drużyn,
- na boisku obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy,
- w kwestiach spornych podczas meczu ostateczną decyzje podejmuje sędzia, a zawodnicy zobowiązują stosować się do jego decyzji,
- w przypadku niesportowego zachowania sędzia dodaje punkt drużynie przeciwnej i może usunąć zawodnik,
- zespół ma prawo do dwóch 30 sekundowych czasów w każdym secie,
-  pozostałych kwestiach obowiązują przepisy PZPS,
NAGRODY:
Nagrody zespołowe:
- Zwycięski zespół otrzymuje puchar,
- pamiątkowe dyplomy za 3 pierwsze miejsca,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- mecze sędziuje osoba wyznaczona przez GOSiR Frysztak.
- uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
- za rzeczy pozostawione w sali oraz w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- organizator (komitet organizacyjny) ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu turnieju,

2 komentarze:

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM