Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

Czy w życiu warto być tylko "kibicem" ?

Na temat wielkich wydarzeń sportowych, pobitych rekordów i sławnych sportowców wydano wiele książek. Pisze się o nich w prasie,  powstają programy telewizyjne i audycie radiowe. Można także znaleźć wiele informacji na portalach internetowych i w różnego rodzaju publikacjach. 
O sukcesach, i wydarzeniach ze świata sportu codziennie rozmawia miliony ludzi na całym świecie. Tematem przewodnim oprócz wyników i statystyk są zarabiane przez sportowców pieniądze, ekstremalne i ciekawe przedsięwzięcia, oraz kontrowersyjne lub wybitne gwiazdy sportu. Sport traktowany jest jako dziedzina wyzwalająca wiele emocji. Dla wielu z nas jest życiowym hobby, pasją bądź uzależnieniem bez, którego nie można żyć. 
Bez wątpienia sport przez steki lat pełnił różne role, zmieniał swoje oblicza i przekazywał różne wartości. Fenomen sportu polega na tym, że zawsze dostosowywał się  do potrzeb społecznych i ustroju państwowego. 

Geneza sportu i jego przemian sięga setek lat. W zamierzchłej przeszłości były to czynności utylitarne (użyteczne) takie jak  łucznictwo, łowiectwo, wędkarstwo czy narciarstwo. Z kolei w starożytności uprawiano ćwiczenia typu sportowego, służące przede wszystkim podnoszeniu sprawności żołnierskiej. Igrzyska rzymskie służyły głównie celom widowiskowym, a w średniowieczu powszechnie stosowano różnego rodzaju gry i zabawy, które były elementem wychowania rycerskiego. W dobie odrodzenia szczególnie podkreślano znaczenie gimnastyki jako środka leczniczego oraz kształtującego i rzeźbiącego ciało. Początkiem ważnych zmian w sporcie była doba oświecenia kiedy to zaczęły powstawać szkoły, a nawet podręczniki do ćwiczeń fizycznych i specjalne place do uprawiania sportu zwane boiskami.


Największy rozwój sportu odnotowano w XIX wieku kiedy to w Europie zachodniej zaczęły powstawać tereny gier, zabaw i rekreacji. Miejsca rekreacyjne zanim trafiły do szerokiej rzeszy odbiorców miały charakter ekskluzywny.  Jednak rozwijająca się świadomość iż zorganizowany ruch w pełni wynagradza całodniową pracę spowodowała, że rekreacja coraz częściej uprawiana była po pracy w celu zaspokojenia potrzeby rozrywki i odprężenia.


Do rozwoju sportu przyczynił się rozwój przemysłu, kiedy to pracę człowieka w wielu dziedzinach życia zastąpiły maszyny, a rozwijające się wielkie aglomeracje przemysłowe zaczęły zatruwać  środowisko, powodując  zagrożenie dla życia i zdrowia ludności na całym świecie. Sport stał się więc problemem międzynarodowym. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rozwijały się także rożne dziedziny sportu, które miały na celu zapobiegać niedostatecznej aktywności ruchowej społeczeństwa.


Dynamiczny rozwój sportu zaprocentował powstaniem wielu klubów sportowych 
i towarzystw zajmujących się krzewieniem kultury fizycznej. W poszczególnych państwach powstały zrzeszające je związki sportowe, a następnie międzynarodowe federacje.  
Przystąpiono także do opracowywania przepisów, które określały zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji sportowych.

1894 w Paryżu  z inicjatywy barona Pierre'a de Coubertina powstaje Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MKOL
1896 w Atenach w Grecji. Odbyły się pierwsze letnie Igrzyska olimpijskie Były to pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, udział w nich był zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn.
1903 pierwszy wyścig kolarski Tour de France, w którym zwyciężył Maurice Garin wygrywając 6125 franków
w 1904 powstaje Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej - FIFA, piłka nożna jako jedna 
z najbardziej egalitarnych gier "przy piłce wszyscy są równi"
Za początek zorganizowanego sportu w Polsce przyjmuje się założenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół; (1867 Lwów), a największy rozwój polskiego sportu datuje się od czasu odzyskania niepodległości i utworzenia m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego założonego w 1919 w Krakowie. 
Po wielu latach trudnych przemian sport doczekał się czasów wysoko rozwiniętej infrastruktury, ściśle sprecyzowanych przepisów, wiedzy naukowej i medycznej, oraz pełnej świadomości społecznej.  Wysoko rozwinięta infrastruktura sportowa i wykształcona kadra instruktorska daje największe jak do tej pory możliwości uprawiania sportu.


A jednak sport na swej drodze napotyka coraz trudniejszego przeciwnika. Rozwój technologii informacyjnej oraz komercjalizacja spowodowały, że sport stał się gałęzią gospodarki oraz pewnego rodzaju przemysłem. Oprócz walki sportowej na boiskach, bieżniach i skoczniach dostrzega się coraz częściej walkę o klienta, który ma kupić bilet na mecz, wykupić czas antenowy na reklamę 
w czasie ważnych wydarzeń sportowych oraz postawić zakład w firmach bukmacherskich.  
Sport XXI wieku staje się sportem afer, korupcji pseudokibiców, dopingu, 
wielkich pieniędzy i celebrytów.


Zacierają się granice między sportem amatorskim, a sportem profesjonalnym i zapomina 
się o sporcie rekreacyjnym jako czynniku walki z chorobami cywilizacyjnymi.
Pieniądz, wynik i sława stawiane są na jednej szli wraz  ze zdrowiem, za cenę nadludzkiego wysiłku. Współczesny sport staje się „sportem dla kibiców”, a o jego zdrowotnej mocy muszą przypominać  zatrważające statystyki zdrowotne.  Jakie będą dalsze losy sportu zadecyduje nasza postawa. Dzisiaj każdy z nas stoi przed wyborem aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu sportowym lub bycie trybem napędzającym maszynę sportu gwiazd i biznesu.


Kibicowanie zawodnikom w czasie meczy oglądanych na żywo lub nadawanych 
w telewizji z pewnością jest ważne, ekscytujące, modne a nawet prestiżowe. Nasuwa się tylko jedno pytanie - czy w życiu warto być tylko "kibicem" ?.

Bibliografia: Encyklopedia PWN 
                                                                                                       Tekst: Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM