Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WAŻNE !!! MIEJSCE ZJAZDU / PUCHAR PRZECHODNI - FRYSZTACKI ZJAZD NA BYLE CZYM I BYLE JAK 09.02.2013r. godz. 11:00Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  we Frysztaku Zaprasza do udziału w  „I  Frysztackim Zjeździe na Byle Czym i Byle jak” . Będzie to byle jaka impreza, która polega na zjeździe z  byle jakiej górki wyznaczonej przez Organizatora. Zwycięzców wyłoni byle jaka  komisja powołana byle jakim protokołem. Gwarantujemy byle jaką atmosferę, byle jaką zabawę i byle jakie nagrody.
Chodzi o to byle jak najwięcej było chętnych i byle jak najwięcej było śmiechu ... ;-)


 DO WYGRANIA PUCHAR PRZECHODNI DYREKTORA GOSIRu
Program:
godz. 11:00 zbiórka ekip przy GOSiR Frysztak - weryfikacja pojazdów !!!.
godz. 11:10 przejazd na miejsce startu: 
"GÓRKA" na Gliniku Dolnym niedaleko bloków przy Pasiece Pana Zięby
godz. 11:30 Starty ekip biorących udział w zawodach.
godz. 12:30 Przejazd do GOSiR - dekoracja zwycięzców przy ognisku. 
-------------------------------

Konkurs odbędzie się według  Regulaminu znajdującego się poniżej:

Regulamin:
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Termin i miejsce:
Zbiórka 09.02.2013r. o godz. 11:00 na parkingu GOSiR Frysztak – wspólne przejście na "GÓRKA" na Gliniku Dolnym niedaleko bloków przy Pasiece Pana Zięby
Uczestnicy:
W imprezie mogą wziąć udział osoby od 12 roku życia.
Uczestnictwo:
1. W Zawodach " Zajazd na Byle czym i Byle Jak" mogą brać udział osoby pełnoletnie, które
zapoznały się z regulaminem i podpisały "Oświadczenie Uczestnika Imprezy".
2. Osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w Zawodach tylko za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów. W tym celu należy przedłożyć Komisji Startowej pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów wraz z podpisanym "Oświadczeniem Uczestnika Imprezy"
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do
udziału w zawodach.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w pełni
odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.
 Pojazdy:
1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone dowolne pojazdy, nie posiadające
własnego napędu /silnika/. Waga pojazdu nie może przekraczać 150 kg.
2. Zabrania się umieszczania reklam, znaków firmowych oraz innych znaków objętych
prawami autorskimi na pojazdach oraz strojach uczestników. Zabrania się również
umieszczania treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub dyskryminujące.
3. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników i widzów nie będą dopuszczone do udziału w Zawodach.
Kategorie:
Zawody rozgrywane zostaną w  kategorii:
"Najśmieszniejszy pojazd”
„ Najweselsza załoga”
Przebieg imprezy:
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać
się będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów.
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez Komisję Sędziowską. Załogi otrzymają oceny za:
Kat I - efektowny i śmieszny wygląd pojazdu oraz za finezję zjazdu.
Kat II - za najzabawniejszą i najśmieszniej przebraną załogę.
3. Każdy sędzia przyznaje zawodnikowi od 1 do 5 punktów. Ostatecznie klasyfikuje się sumę
punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. Nagrody przyznawane są za trzy pierwsze miejsca
w obu kategoriach.
Postanowienia końcowe:
1. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom I Frysztackiego zjazdu na byle czym i byle jak.
UWAGA:
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub braku śniegu zawody zostaną przełożone na inny termin. Informacja na ten temat pojawi się w piątek 08.02.2013 r.
Partner medialny: Frysztak24
ZAPRASZAMY:


0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM