Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO I TURYSTYCZNEGO GOSIR FRYSZTAK ZAPRASZA


ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO I TURYSTYCZNEGO GOSIR FRYSZTAK. 
Dzięki wypożyczalni, wszystkie osoby, które nie posiadają własnego sprzętu potrzebnego do uprawiania sportu i turystyki będą mogły skorzystać z wypożyczalni  GOSiRu.
KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje Regulamin i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów wypożyczalni.
Zapraszamy osoby indywidualne oraz firmy.
Dla zainteresowanych wystawiamy fakturę.
-------------------------------------------------
Nasza Oferta wraz z cennikiem:

DOSTĘPNE CAŁY ROK  
* kije nornic walking:  5 zł - do pięciu godzin,
------------------
rakiety do tenisa ziemnego: komplet 2 rakiet 5 zł - do dwóch godzin,
------------------
komplet 5 piłek do tenisa ziemnego: 5 zł - do dwóch godzin,
------------------
wynajem sceny estradowej: więcej informacji – kliknij tu
------------------

DOSTĘPNE W TRAKCIE SEZONU BASENOWEGO
leżak basenowy:
cały dzień: 10 zł,
do pięciu godzin: 7 zł,
------------------
Sprzęt do nurkowania (ABC)
komplet (płetwy,  fajka, maska): 10 zł do dwóch godzin
------------------
płetwy 5 zł - do dwóch godzin,
fajka 5 zł - do dwóch godzin,
maska 5 zł - do dwóch godzin,
------------------
piłki do wody:
1 szt. 2 zł do 2 godzin
------------------
kółka do wody:
1 szt. 3 zł do 2 godzin
------------------
rękawki do nauki pływania:
komplet 5 zł do 2 godzin
------------------
makarony do pływania:
1 szt. 3 zł do 2 godz.
------------------
piłki do siatkówki:
1 szt. 5 zł do 2 godz.

Oferta rozszerzana będzie na bieżąco:
--------------------------------------------------------------------

Regulamin Wypożyczalni
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku

SPRZĘT: będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje Regulamin.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.

1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości.
5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
6. Wysokość kaucji określana jest  przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu.
7. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.
8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym
z Klientem (dostarczenie).
9. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
10. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
11. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym
w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
13. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
14. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest okres zapisany podczas wypożyczania. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
18. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
19. Klient ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
20 W przypadku zaginięcia lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
21. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię.
22. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
23. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
24. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
25. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest GOSiR Frysztak.
26. Inne, nieujęte w regulaminie sprawy regulowane są przez Wypożyczalnie.

Dyrektor GOSiR Frysztak
                                                                                                            Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM