Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I UCZESTNICTWA W IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOSIR FRYSZTAKZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW
I UCZESTNICTWA W IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOSIR FRYSZTAK
* * *

Korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu we Frysztaku oraz udział w imprezach organizowanych przez GOSiR Frysztak równoznaczny jest  z:
a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników  imprez dla potrzeb GOSiRu (zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
* * *
b) wyrażeniem  zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników i klientów na materiałach informacyjnych, reklamowych, plakatach stronach internetowych GOSiRu oraz stronach partnerów medialnych współpracujących z Ośrodkiem.
* * *
c) GOSiR Frysztak nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie uczestników, oraz za naruszenie dóbr osobistych przez osoby trzecie.
* * *
d) Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminów obiektów GOSiRu oraz regulaminów imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
* * *
e) Korzystanie z obiektów i oferty GOSiR Frysztak odbywa się na własną odpowiedzialność.

* * *
WAŻNE: 
Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych ani nie zgadzają się na  wykorzystanie własnego wizerunku przez GOSiR powinny złożyć pisemne oświadczenie.
(Oświadczenia można pobrać w biurze GOSiR).

* * *

SEKTOR PRYWATNY - obowiązuje od 22.04.2014 r.
Informacje o działalności podmiotów prywatnych mogą zostać zamieszczone na stronie www.gosir.frysztak.pl tylko po dostarczeniu odpowiednich dokumentów do Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku:
1) wniosek o zamieszczenie informacji wraz z krótkim uzasadnieniem wpływu prowadzonej działalności na rozwój turystyki w Gminie Frysztak,
2) pisemna zgoda właściciela podmiotu dotycząca możliwości zamieszczenia, informacji na stronie www.gosir.frysztak.pl,
3) pisemna zgoda właściciela dotycząca możliwości wykorzystania informacji o działalności podmiotu w celach promocyjnych, w ramach działalności Statutowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

* dokumenty muszą posiadać własnoręczny podpis.
* winsoki drogą e-mail przyjmowane są tylko w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektora GOSiR - tel. 503-300-552

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM