Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GOSIR - STREFA SPORTU I ROZWÓJ TURYSTYKI W GMINIE FRYSZTAK - ROZWIEWAMY MITY, PRZEDSTAWIAMY FAKTY

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, dzięki rozbudowie i modernizacji,  stał się profesjonalną strefą aktywnego wypoczynku. Szeroka oferta i systematyczne działania, związane z poprawą infrastruktury,  spowodowały, że z każdym rokiem przybywa osób aktywnie spędzających wolny czas. Ośrodek odgrywa szczególną rolę w trakcie ferii i wakacji, podczas których organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży. Zagospodarowuje także czas w święta, dni wolne od pracy i popołudnia. Przez cały rok udostępnia nowoczesne obiekty, stwarzając możliwości uprawiania sportu w każdym wieku. Od maja 2015 r. czyli po czteroletniej przerwie Ośrodek  wznowił działalność w zakresie usług hotelarskich. Nowoczesna baza noclegowa GOSiRu cieszy się dużą popularnością o czym świadczy obłożenie w trakcie wakacji oraz bieżące rezerwacje i zamówienia na przyszły rok.  Dochody Ośrodka Sportu wypracowane od 15 maja 2015 r. do 20 września 2015 r. przekroczyły 300 000  zł.Kluczowy wpływ na rozwój Ośrodka miała realizacja  Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013.
Tytuł projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.
W ramach modernizacji wykonano część administracyjno-socjalną, kotłownie, salę gimnastyczną, boisko piłkarskie, kort tenisowy i zjeżdżalnie wodną na basenach.
Kwota dofinansowania przeznacza na na rozbudowę GOSiRu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  1.697.306,18 zł  /słownie: milion, sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy/. Uzupełniając wypowiedź chciałbym zaznaczyć, że wymieniona kwota mogła zostać wykorzystana na rozwój sportu i nie można było jej przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury drogowej lub inną inwestycję.


Z kolei dzięki temu, że część noclegowa GOSiRu została wykonana ze środków budżetu, Ośrodek może prowadząc działalność komercyjną w zakresie usług hotelarskich zarabiając na wynajmowaniu noclegów, sal konferencyjnych i bankietowych oraz organizacji Eventów o charakterze rodzinnym i firmowym.Baza noclegowa Ośrodka Sportu nastawiona jest przede wszystkim na przyjęcie sportowców. Jednak standard bazy, infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz walory krajobrazowe gminy, pozwalają rozwijać inne formy turystyki, takie jak: turystyka biznesowa, wypoczynkowa i krajoznawcza.  Coraz większym zainteresowaniem zaczyna cieszyć się wypoczynek indywidualny.


Gminna oferta turystyczna otworzy nowe możliwości i to nie tylko dla samego Ośrodka czy samorządu. Goście przyjeżdżający do Frysztaka, będą z pewnością korzystać ze sklepów spożywczych, odzieżowych oraz  usług turystycznych i wyrobów rękodzielniczych. 
Wdrożenie oferty wymaga jednak szerokiej współpracy, wzajemnej pomocy oraz uzupełniających się ofert. 
Liczymy na współpracę z gospodarstwami agroturystycznymi, osobami wytwarzającymi regionalne produkty i oferujący sportowo-rekreacyjne usługi. Chcemy także wykorzystać ciekawe miejsca gminy oraz promować obiekty historyczne i budowle sakralne. Ważną rolę w promocji naszego  regionu odgrywać będą, mieszkańcy oferujący ekologiczne żywienie.  

Nie bez przyczyny mówi się, że turystyka to najbardziej zespołowa gra jaką kiedykolwiek wymyślono! Dla tego też istotnym elementem współpracy, poza partnerstwem jednostek organizacyjnych gminy i szkół, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Turystyka najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarki:
Turystyka sama w sobie kojarzy się przede wszystkim  z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem nowych miejsc i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Jednak to, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi miejsce pracy i źródło dochodu. 
Oferta turystyczna, w szczególności obejmuje zapewnienie noclegów i żywienia. Ważnym elementem rozwoju turystyki jest zagospodarowanie atrakcyjnych miejsc, oznaczenie szlaków turystycznych, oraz opracowanie  przewodników i produkcja pamiątek. Nierozłącznym elementem promocji regionu jest możliwość zaoferowania wycieczek, utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, wdrożenie programu kulturalnego i  rekreacyjnego oraz udostępnienie obiektów do zwiedzania. Czy warto inwestować w turystykę ?
Ogromne zapotrzebowanie na wypoczynek spowodowało, że turystyka stała się  niezbędną częścią składową rynku światowego. Mało kto wie, że turystyka zajmuje drugie miejsce w ekonomice międzynarodowej, tuż po przemyśle elektronicznym i komputerowym.


Warto zatem wykorzystać lokalny potencjał i wziąć pod uwagę poprawę infrastruktury komunikacyjnej Podkarpacia w celu  uzasadnienia wdrożenia oferty turystycznej, która w przyszłości być może stanie się strategicznym punktem rozwoju Gminy Frysztak.


Strategia rozwoju oferty turystycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku jako jednostki organizacyjnej Gminy Frysztak: 
1. Ukończenie rozbudowy bazy noclegowej / poddasze/.
- przyjęcie zgrupowań sportowych, zielonych i białych szkól, harcerzy itp. ,
2. Przygotowanie oferty turystyki biznesowej:
- spotkania grupowe (seminaria, konferencje itp.)
- wystawy (targi, pokazy dla branży lub klientów),
- szkolenia, kursy,
- podróże motywacyjne,
- imprezy firmowe – imprezy integracyjne i motywacyjne,
- spotkania handlowe,
3. Przygotowanie oferty turystyki indywidualnej:
- wypoczynek rodzinny i w gronie przyjaciół, delegacje, podróże służbowe itp.  
4. Punkty gastronomiczne:
- bar Kropelka - czynny w trakcie funkcjonowania basenu kąpielowego, 
- w planach otwarcie całorocznego punktu sprzedaży kawy, herbaty, ciasta, lodów, napojów  przy placu zabaw,  
5. Wdrożenie oferty sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej:
- organizacja imprez sportowych i turystycznych z możliwością wynajęcia noclegu,
- oznaczenie szlaków pieszych i rowerowych,
- opracowanie przewodników i map,
- wykorzystanie obchodów "Dni Ziemi Frysztackiej" w celu promocji gminy.
6. Współpraca:
- z Organizacjami pozarządowymi,
- z osobami świadczącymi prywatne usługi rekreacyjno-turystyczne,


Napływ turystów w  istotny sposób przekłada się  na rozwój gospodarczy każdego regionu, a najważniejszym elementem rozwoju i tworzenia infrastruktury turystycznej w miejscach o atrakcyjnych walorach krajobrazowych jest organizacja bazy noclegowej i żywieniowej wraz z bazą sportowo-rekreacyjną połączona z lokalną współpracą. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają do zaoferowania produkt turystyczny!
GOSiR Frysztak tworzy bazę osób i firm działających  na rzecz rozwoju turystyki - szczegóły-kliknij tu. 

Opracowanie:
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM