Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ


 REGULAMIN
1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się  z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać w biurze  GOSiR Frysztak lub pod numerem telefonu 17 2777 111. 
4. Siłownia jest ogólnie dostępna, otwarta w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
5. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.
7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
10. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
11. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
12. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych, jak również palenia tytoniu.
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
15. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.
16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku , ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.

----------------------------------------
Ważne numery telefonów:
Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Komenda Policji 997

Więcej na temat siłowni - kliknij tu 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM