Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU

Szanowni Państwo !!!
Jako dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku czuję się odpowiedzialny nie tylko za bieżące funkcjonowanie Ośrodka i koncepcję dalszego  rozwoju ale również za wizerunek i przekaz informacji na temat działalności GOSiRu. 
W związku z powyższym oraz ze względu na docierające do mnie niepokojące informacje dotyczące wielu błędnych informacji, przekazanych mieszkańcom gminy Frysztak na niektórych zebraniach wiejskich związanych z rzekomo zbyt dużymi  środkami przeznaczonymi na rozbudowę GOSiRu proszę o kontakt wszystkich, którzy chcieliby otrzymać rzetelne informacje poparte dokumentacją na temat naszej inwestycji. 

Wyjaśniam, również, że działalność GOSiRu nastawiona jest nie tylko na organizację życia sportowego ale także na pozyskiwanie dochodów w ramach działalności statutowej. Podczas spotkania chętnie przedstawię przyjęte rezerwacje w przeliczeniu na środki, które pozyskamy już w bieżącym roku. Oprócz finansów pozyskanych z wdrożenia usług hotelarskich rok rocznie wypracowujemy około 200 000 zł z funkcjonowania basenów.  Dzięki działalności Ośrodka osoby bezrobotne mają możliwość podjęcia pracy sezonowej co przekłada się na zmniejszenie bezrobocia.   
Wyjaśniam, że bardzo dużo inwestycji udaje się wykonać dzięki wykwalifikowanej kadrze Ośrodka. Pracownicy samodzielnie wykonują większość prac remontowo-budowlanych, wodno-kanalizacyjnych oraz konserwacyjnych co pozwala na oszczędne prowadzenie bieżących działań.  
Ponadto większość zainwestowanych środków pozyskana jest z dotacji Unijnych. Suma środków zewnętrznych pozyskanych w ostatnich latach, tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 

Z Ośrodka Sportu każdego roku korzysta blisko 70 000 osób. Jest to bardzo duża liczba biorąc pod uwagę tak małą miejscowość jaką jest gmina Frysztak. 
Dlatego proszę osoby, które nie mają pełnej wiedzy na temat wydatków wynikających z działalności Ośrodka, zwłaszcza tych, którzy nie są bezpośrednio związani z frysztackim samorządem aby zaniechały procederu wprowadzania w  błąd mieszkańców ponieważ wpływa to destrukcyjnie nie tylko na wizerunek Ośrodka ale i  rozwój gminy Frysztak. 


Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wiarygodne informację proszę o kontakt osobisty w biurze GOSiR codziennie od 8:00 do 16:00. W miarę możliwości proszę o wcześniejsze umówienie się – tel. 503-300-552. Serdecznie zapraszam.   

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM