Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

NOCLEGI , SZKOLENIA, IMPREZY RODZINNE, EVENTY SPORTOWE - ZAPRASZAMY


Baza szkoleniowo-wypoczynkowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku rozpoczęła swoją działalność. Obiekt przeszedł już wszystkie niezbędne odbiory, spełniając wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieniczno-sanitarne. Obiekt został odebrany przez nadzór budowlany i uzyskał pozytywną opinię z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży .



Na nowoczesny wygląd i zakres funkcjonowania Ośrodka kluczową rolę odegrała decyzja Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika dotycząca przystąpienie do realizacji  Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013.
Tytuł projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.

Rozbiórka  21 marca 2011 r.


Całkowita wartość projektu: 2.435.236,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.697.306,18 zł (słownie: Milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy).
21 marca 2011 r.

Z dofinansowania funduszy unijnych wyłączono cześć noclegową dzięki czemu GOSiR  może pobierać opłaty za wynajęcie noclegów w ramach działalności statutowej. 



Ośrodek Sportu przed i po modernizacji

Baza Ośrodka nastawiona jest przede wszystkim na przyjmowanie zgrupowań sportowych ale nie tylko. Standard Ośrodka pozwala na  organizację szkoleń firmowych, konferencji,  eventów o charakterze sportowo-wypoczynkowym oraz imprez rodzinnych takich jak urodziny, komunie, chrzciny itp. Będziemy zapraszać także delegacje pracownicze, zielone szkoły, harcerzy i gości indywidualnych.  W bieżącym roku będziemy mieli  możliwość przenocowania około 30 osób jednocześnie.

Dzięki uruchomieniu bazy  GOSiR będzie miał możliwość wypracowania dodatkowych dochodów w celu obniżenia kosztów utrzymania. Będzie to kolejny wkład do środków wypracowywanych w trakcie działalności basenów.


Od stycznia  systematycznie wdrażamy system rezerwacji, opracowujemy regulaminy, oferty, cenniki oraz wzory umów wraz z  niezbędną dokumentację formalną.  
Naszym gościom oddamy do dyspozycji pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,. Dolna część bazy dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu dostępny będzie internet w standardzie WIFI i Ethernet oraz  TV. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany.



W bieżącym roku utwardzono także plac przy budynku. Inwestycja została wykonana poprzez realizację projektu na przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Kwota dofinansowania utwardzenia placu wynosi 56600 zł (słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). 



Kolejne Unijne pieniądze na terenie GOSiRu to zewnętrzna siłownia wybudowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 21 212,08 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych, osiem groszy). Eko-siłownia – Wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych.  Był to projekt w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Funkcjonowanie bazy zapowiada się obiecująco gdyż naszą ofertą zainteresowanych jest wiele prestiżowych klubów z różnych dyscyplin sportu. W momencie oddania do użytku 55 miejsc istniała będzie możliwość podpisania umów współpracy na kilka lat do przodu.



Suma środków Unijnych pozyskanych w ostatnich latach, tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku od początku istnienia zajmuje się  stwarzaniem możliwości aktywnego wypoczynku, promowaniem postaw służących poprawie zdrowia oraz prowadzeniem działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie  patologiom społecznym i ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności ruchowej.
Nasze działania polegają na propagowaniu stylu życia opartego na radości z uprawiania sportu, rekreacji  i turystyki oraz integracji środowiska lokalnego.
Nowoczesna baza wykorzystywana jest systematycznie przez mieszkańców gminy Frysztak w różnym wieku i różnych zainteresowaniach. Ośrodek stał się miejscem nie tylko dla sportowców ale także dla osób szukających odpoczynku rodzinnego oraz w gronie przyjaciół i znajomych. Na obiektach GOSiRu rok rocznie odbywa się wiele imprez wynikających z tradycji naszej Gminy. 

Zapaszmy do korzystania z naszej oferty. 
Opracowanie:
Marek Armata













0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM