Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SOSW FRYSZTAK - WSPÓŁPRACA, WZAJEMNA POMOC I WSPÓLNE CELE


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku współpracuje ze szkołami, jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami OSP, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi. Bardzo cenna dla GOSiRu jest także współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. 


W ramach współpracy GOSiR korzysta z usług cateringowych co pozwala na przyjęcie obozów w bazie noclegowej. Wynajmuje salę gimnastyczną podczas organizacji większych turniejów, oraz korzysta z pomocy uczniów w celu wykonania lekkich pracach porządkowych w ramach zajęć wychowawczych.


Mimo, że obie placówki są różne, to wiele je łączy. SOSW Frysztak podobnie jak GOSiR realizuje zadanie wychowania poprzez sport oraz podobnie jak Ośrodek Sportu świadczy usługi hotelarskie na wakacjach i w czasie ferii zimowych. 


Aby współpraca była partnerska w odpowiedzi na pomoc ze strony SOSW staramy się wdrażać ofertę dla szkoły  udostępniając obiekty sportowo-rekreacyjne dla wychowanków w celu organizacji czasu pozalekcyjnego oraz organizując turnieje sportowe z udziałem uczniów Ośrodka.


Podobnie było 01.06.2015 r. - w godzinach popołudniowych słychać było śmiech i radość wychowanków, którzy spędzili aktywne popołudnie na obiektach GOSiRu. Wychowawcy przygotowali dla swoich podopiecznych szereg zabaw i wspólne ognisko. 
Strona SOSW Frysztakkliknij tu  
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom SOSW za wieloletnią współpracę.

Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM