Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ZMIANY WOKÓŁ GOSIRU - LATA 2012 - 2016 BLISKO DWA MILIONY ŚRODKÓW UNIJNYCH


Na nowoczesny wygląd Ośrodka Sportu oraz rozszerzony zakres działania połączony z  możliwościami wypracowywania znaczących dochodów jest możliwy dzięki decyzjom związanym z wykorzystaniem środków Unijnych z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę GOSiRu. Suma dotacji  zewnętrznych wynosi blisko dwa miliony złotych. 
Ważnym elementem zmian infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej są prace wykonane samodzielnie przez pracowników GOSiR.

Środki Unijne  pozyskane w latach 2011 - 201 5. 

1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.697.306,18 zł (słownie: Milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy).

2. UTWARDZENIE PLACU PRZY BUDYNKU GOSIR:
Inwestycja została wykonana poprzez realizację projektu na przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Kwota dofinansowania utwardzenia placu wynosi 56600 zł (słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). 

 3. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA:
Zewnętrzna siłownia wybudowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 21 212,08 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych, osiem groszy). Eko-siłownia – Wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych.  Był to projekt w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Suma środków Unijnych pozyskanych w ostatnich latach, tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 

ŚRODKI WYPRACOWANE 
PRZEZ GOSiR
OD 1 STYCZNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015.
wynoszą 308 706, 40 ZŁ
Słownie: trzysta osiem tysięcy, siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy. 

Baza noclegowa ciągle cieszy się zainteresowaniem  i pracuje na zwiększenie dochodów. Kalkulując działalność komercyjną Ośrodka policzyliśmy, że w przypadku posiadania planowanych 50 miejsc i udanym sezonie basenowym Ośrodek mógłby wypracować nawet i ponad  pół miliona złotych. Inwestycja w infrastrukturę noclegową i turystyczną  z pewnością w przyszłości przyczyni się do rozwoju gminy Frysztak.

GALERIA 70 ZDJĘĆ
 --------------------------------------------------------------------------------------
 PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY JAK ZMIENIAŁ SIĘ WYGLĄD OBIEKTÓW GOSIRu
/ ZDJĘCIA WYKONANE W LATACH 2012 - 2016

 TEREN PRZY HOTELU STRONA PÓŁNOCNA
 LATA 2012 - 2015

 
 
 --------------------------------------------------------
TERENY REKREACYJNE OD STRONY ZACHODNIEJ
2012 - 2015 


-----------------------------------------------
TEREN WOKÓŁ GŁÓWNEJ PŁYTY 
BOISKA PIŁKARSKIEGO LATA 2012 - 2015  
 ------------------------------------------------
TEREN PRZED CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNĄ
STRONA WSCHODNIA
LATA 2012 - 2015  ---------------------------------------------------------
 KORT TENISOWY I TEREN BASENU
LATA 2012 - 2015 -----------------------------------------------------
CHODNIKI / KOSTKA BRUKOWA
ROK 2015 -----------------------------------------------------------
OTWARTA SIŁOWNIA
ROK 2014
-----------------------------------------------------------------
OGRODZENIE I TEREN PRZY HOTELU 
STRONA POŁUDNIOWA
LATA 2012 -2015JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSiR FRYSZTAK 
LATA 1987 - 2016
-----------------------------------------
GALERIA 1 - JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSIR 2012 - 2015  (środki Unijne) - KLIKNIJ TU

GALERIA 2 - GOSIR PRZED MODERNIZACJĄ 1987 - 2016  - KLIKNIJ TU 

GALERIA 3 WNĘTRZA PRZED I PO MODERNIZACJI  2012 - 2016 - KLIKNIJ TU 

GALERIA 4 - REMONT PODDASZA (I ETAP) 2016  - KLIKNIJ TU

Powrót do 30 lat Ośrodka Sportu - kliknij tu 
Opracowanie:
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM