Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GOSIR MA WŁASNĄ STUDNIĘ

W grudniu 2015 r. zakończono strategiczną inwestycję dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, która odgrywać będzie kluczową rolę nie tylko dla pracy samego GOSiRu ale również obniży zużycie wody w wodociągu komunalnym - szczególnie będzie to istotne podczas okresu letniego i w trakcie funkcjonowania basenów. Własna studnia będzie też kolejnym elementem obniżającym koszty utrzymania Ośrodka. Dokładnie 20 grudnia zakończono prace geologiczne dotyczące wykonania otworu studziennego na działce 357/1 w utworach trzeciorzędowych. Studnia wykonana została ze środków nadpracowanych przez GOSiR. 


Prace realizowano zgodnie z  zatwierdzonym projektem prac geologicznych. Decyzja GEO.6530.2.2015 uprawomocniła się 14 grudnia 2015 r. Wszystkie prace wykonywał Serwis Robót Wiertniczych z Dukli z pełnymi kwalifikacjami branży wiertniczej reprezentowany przez Pana Z. Knapa, a nad prawidłowością prac czuwała Pani L. Pedryc - geolog z uprawnieniami hydrogeologicznymi.
Po wykonaniu studni głębinowej efekt został osiągnięty. Mamy nie tylko studnię ale przede wszystkim własną wodę. Kilkudniowe odpompowywanie wody  wskazuje na to że  wydajność studni będzie na tyle dobra, że pozwoli zabezpieczyć podstawowe potrzeby dla rocznego zaopatrzenia GOSiRu. Obecnie czekamy na dokumentację hydrogeologiczną, która szczegółowo określi zasoby eksploatacyjne oraz na  wyniki badań stacji sanitarno-epidemiologicznej, które pozwolą określić zakres i sposób wykorzystania studni.
Do rozpoczęcia eksploatacji pozostało nam jeszcze wykonanie operatu wodno-prawnego. O ostatecznym terminie rozpoczęcia korzystania z nowego ujęcia zadecyduje także pogoda od  której uzależnione jest wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie zbiornika i pompy głębinowej. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest wiosna 2016 r.

Opracowanie
Marek Armata
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM