Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

POTENCJAŁ GMINY FRYSZTAK - CZY TURYSTYKA MOŻE PRZYNOSIĆ DOCHODY ?


TURYSTYKA:
Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Z kolei potencjał turystyczny danego miejsca czy regionu  tworzą jego walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura oraz dostępność komunikacyjna.
RODZAJE TURYSTYKI: 
Turystykę można podzielić praktycznie na tyle rodzajów ile jest potrzeb i zainteresowań... Nie sposób wymienić wszystkie w jednym artykule, dlatego skupimy się na najbardziej popularnych. Podstawowym kryterium podziału turystyki jest główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej. Przy tym kryterium wyróżnia się następujące rodzaje turystyki:
1. Turystyka kwalifikowana, w której wymagane jest odpowiednie przygotowanie, specjalny sprzęt, wiedza, a nawet odpowiednie uprawnienia. Przykładami takiej turystyki jest, np. turystyka kajakowa – przykład Ogólnopolskiego Spływu Rzeką Wisłok, ale do tego rodzaju turystyki można dodać narciarstwo - przykład stoku narciarskiego w Gogołowie "Pod Dziedzicem" oraz organizację maratonu rowerowego "Cyklokarpaty" organizowanego przez Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team.

Ogólnopolski Spływ Kajakowy-Wislok        Stok narciarski - Gogołów "Pod Dzedzicem" 

2. Wyróżniamy także rodzaje turystyki co do uprawiania, których nie są potrzebne żadne dodatkowe umiejętności ani predyspozycje. Możemy do nich zaliczyć:
- turystykę wypoczynkową, krajoznawczą, kulturowa, zdrowotną, sportową, religijną i przyrodniczą.

Basen Frysztak                                             Zmodernizowany  rynek we Frysztaku

CO JEST POTRZEBNE BY TURYSTYKA MIAŁA SZANSĘ SIĘ ROZWIJAĆ?
Zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2 turystyka obejmuje następujące obszary działalności:
zakwaterowanie,
działalność usługowa związana z wyżywieniem,
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

Gminny Ośrodek Kultury                               Gminna Biblioteka Publiczna 

CZY GMINA FRYSZTAK MA SZANSE NA ROZWÓJ TURYSTYKI?
I. Przykładowe formy turystyki poznawczej gminy Frysztak:
- turystyka krajoznawcza: wyjazdy, których głównych motywem jest chęć zwiedzenia określonego obiektu, miejscowości lub regionu; szczególnie popularna w szkołach, gdzie organizowane są wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, biwaki itp.,
- turystyka kulturowa – odwiedzanie miejsc, w których znajdują się walory materialne i niematerialne ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych (zabytki, instytucje i wydarzenia kulturalne, szlaki turystyczne)
- enoturystyka – forma turystyki, skoncentrowana głównie na odwiedzaniu miejsc związanych z winem (lub na imprezach o tematyce winiarskiej). Z założenia służy promocji regionów i lokalnych win.
                       Ośrodek Sportu i Rekreacji                                  Winnica Sztukówka                                  

II. Przykładowe formy turystyki wypoczynkowej gminy Frysztak:
- agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych oferujących produkty własnego wyrobu.
- turystyka rozrywkowa – wypoczynek w miejscach zapewniających spędzanie wolnego czasu w formie różnego rodzaju zabaw i wypoczynku, parki rozrywki, parki tematyczne, baseny, ogrody, deptaki. 
- turystyka militarna – wypoczynek w miejscach o ciekawej historii militarnej. 
Centrum Edukacji Ekologicznej  w Chytrówce         Agroturystyka nad Wisłokiem            

III. Przykładowe formy turystyki kwalifikowanej gminy Frysztak: 
- turystyka narciarska – obejmuje narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe; dla rozwoju narciarstwa zjazdowego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. 
- turystyka kajakowa – turysta przemieszcza się wykorzystując kajak lub kanadyjkę,
- turystyka rowerowa – turysta przemieszcza się wykorzystując do tego celu rower; w Europie funkcjonuje sieć szlaków Eurovelo obejmująca 12 szlaków biegnących przez niemal wszystkie kraje europejskie,
- turystyka jeździecka – rekreacyjna jazda konna w specjalnych ośrodkach jeździeckich lub na terenach otwartych,


Nauka jazdy konnej  - Stępinka                       Wycieczki i wyścigi rowerowe                    

IV: Przykładowe formy turystyki biznesowej gminy Frysztak:
- podróże służbowe – podróże pracowników w celu nawiązania lub utrzymania kontaktów z partnerami biznesowymi, najczęściej odbywane indywidualnie,
- turystyka motywacyjna – podróże organizowane przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników, mające na celu zmotywowanie pracowników do lepszej pracy na rzecz swojej firmy lub będące nagrodą za osiągane wyniki,

Sala konferencyjna i sala multimedialna GOSiR Frysztak

V: Przykładowe formy turystyki religijnej gminy Frysztak:
- turystyka religijna – wyjazdy, w których motyw poznawczy przeważa nad motywem religijnym, dotyczy turystów, którzy odwiedzają miejsca święte ich własnej religii.
- turystyka pielgrzymkowa – wyjazdy podejmowane z motywów religijnych, których.

Kościół w Lubli                                      Kościół w Gogołowie

* ISTNIEJĄCE SZLAKI TURYSTYCZNE GMINY FRYSZTAK:
Szlak edukacji ekologicznej obejmuje swym zasięgiem północną część gminy Frysztak, która leży na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W jego skład wchodzą trzy ścieżki dydaktyczne:

1.  Ścieżka  przyrodniczo – geologiczna  „Herby” położona jest w niezwykle urozmaiconym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarze rezerwatu „Herby”. Rozpoczynając wędrówkę od tej właśnie ścieżki, tym samym rozpoczynamy wędrówkę po „ Szlaku edukacji ekologicznej”. Trasa liczy niespełna 2 km i daje możliwość poznania budowy geologicznej terenu – liczne wąwozy, jary, wyrobiska skalne z charakterystycznym dla Karpat fliszem. Czas przejścia około 1,5 godziny. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym.      

                                                                                  
Szlak prowadzący przez były kamieniołom w Cieszynie                       

2. Ścieżka historyczno – przyrodnicza „Schrony”     stanowi środek „Szlaku edukacji ekologicznej”. Można tutaj dotrzeć idąc od rezerwatu „Góra Chełm” lub od rezerwatu „Herby”. Trasa ścieżki prowadzi po terenie kompleksu schronowego Cieszyna – Stępina, czyli kwatery ANLAGE SUD Adolfa Hitlera z czasów II wojny światowej. Ścieżka „Schrony” ma długość około 2 km. Trasa oznaczona kolorem czarnym.                                                            
      Zespół Schronu Kolejowego                  Rezerwat Przyrody "Góra Chełm"3. Ścieżka  przyrodniczo – geologiczna „Góra Chełm”  w całości położona jest na terenie leśnego Rezerwatu „Góra Chełm”. Trasa licząca niespełna 2,5 km pozwala nie tylko wypocząć ale również daje możliwość poznania walorów leśnego środowiska. Czas przejścia około 2 godziny. Ścieżka oznaczona kolorem zielonym.

CEE Chytrówka                                           Wejście na Górę "Chełm"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

W bieżącym roku (2016) wójt gminy Frysztak, GOSiR Frysztak, "Ziemia Frysztacka" - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju przy współpracy z  sołtysem wsi Kobyle tworzy kolejny szlak, tym razem po stronie wschodniej Rezerwatu "Herby". Do pracy nad szlakiem włączył się także portal Frysztak24, który będzie się zajmował częścią medialną i promocyjną. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa od czasu utworzenia powyżej wymienionych tras turystycznych. Nowy szlak będzie nosił nazwę "Kamienne Herby" i będzie się rozpoczynał od specjalnie przygotowanej tablicy informacyjnej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

O szlaku "Kamienne Herby":
Część wschodnia Rezerwatu obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskiego, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok. Ta część rezerwatu obejmuje wzgórze Herby o wyrównanej powierzchni grzbietowej z kilkoma kulminacjami osiągającymi wysokość 350 - 450 m n.p.m. Grzbiet ten obniża się stopniowo w kierunku doliny Wisłoka - Bramy Frysztackiej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
W tworzeniu nowego szlaku ważną rolę odgrywać będą zarówno walory przyrodnicze jak i istniejąca infrastruktura wsi Kobyle. Dużą rolę odgrywać będzie nie tylko była szkoła jako baza noclegowa bezpośrednio przy szlaku ale także obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji tworząc ofertę usług hotelarskich oraz tkz. bazę okołoturystyczną. 
W kolejnych latach planujemy rozwijać szlaki w innych miejscowościach. Planowany termin udostępnienia nowego szlaku "Kamienne Herby" planowany jest na czerwiec 2016 r.


Co będzie można spotkać na trasie  nowego szlaku 
i jakie atrakcje będą czekały na turystów: 
Plac Strażacki OSP Kobyle                         Szczyt Rezerwatu Herby
Przełom Wisłoka - Brama Frysztacka                       Marsz na nartach biegowych
Pomnik 10-cio lecia Odrodzenia Polski        Była Szkoła w Kobylu                

 Dom Ludowy i sklep w Kobylu                        Spływ Kajakowy - Baza w byłej szkole 

* Czy infrastruktura turystyczna może dawać korzyści  dla Gminy Frysztak?
Infrastruktura turystyczna w skład, której wchodzą szlaki turystyczne, obiekty, hotele, sklepy, bary, basen, rynek oraz wszelkiego rodzaju usługi transportowe itp. to nic innego jak produkty turystyczne, które tworzą ofertę gminy Frysztak. 
Dla odwiedzających otwierają one perspektywy aktywnego wypoczynku i stanowią walory poznawcze, a dla ludności lokalnej to źródło rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości. Każdy produkt turystyczny, który przyciągnie osoby spoza naszej gminy przekłada się na dochody, zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę koniunktury, która ma przełożenie na większe wpływy z podatków. Turystyka to trudna dziedzina gospodarki wymagająca dużego nakładu pracy oraz długiego procesu wdrażania, promocji  i współpracy. Trzeba jednak pamiętać, że ale dla efektów, które są bezcenne warto  ją rozwijać...

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie partnerstwa lub tworzenia nowego szlaku proszę o kontakt:
e-mail: marek.armata@gosir.frysztak.pl
tel. 17 2777 11, kom. 503-300-552


Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM