Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

PODSUMOWANIE SPORTOWYCH WAKACJI WE FRYSZTAKU /DOCHODY/ IMPREZY / WYDARZENIA


Wakacje 2016 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku to gorący okres nie tylko ze względu na występujące temperatury.  Po raz kolejny podczas letniego wypoczynku odwiedziło nas kilkadziesiąt tysięcy osób - według prowadzonych statystyk 47500 osób. Minione dwa miesiące obfitowały w zajęcia zorganizowane i indywidualne. Z naszych obiektów korzystali pływacy, rowerzyści, biegacze, tenisiści, koszykarze, siatkarze, piłkarze, turyści oraz osoby ceniące sobie zdrowy styl życia. Sport, rekreacja i wypoczynek były wiodącymi elementami dwumiesięcznego okresu wakacji.


Wakacyjne spotkania z piłką nożną GOSiR i "Strzelec".

Ważnym elementem wakacyjnych działań była współpraca z lokalnymi klubami sportowymi. Wspólnie z GMKS "Strzelec" Frysztak organizowaliśmy zajęcia piłkarskie dla dzieci, do których dołączył się także klub "Skarbek" Gogołów - dziękujemy. Podczas wakacji na naszych obiektach trenowali także juniorzy i seniorzy drużyn "Strzelca". Cieszymy się także ze współpracy z "Orłem", któremu wypożyczaliśmy stoły na turniej piłkarski organizowany przez klub z Lubli - korzystając z okazji gratulujemy udanej imprezy. Bardzo owocną współpracą była działalność gminnych jednostek organizacyjnych. Podziękowania kierujemy do Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Zakładu Komunalnego.

Aktywne wakacje z GOSiRem

Ośrodek Sportu przeprowadził także szeroką, samodzielną ofertę wypoczynku pod hasłem "Aktywne Wakacje dla Dzieci". Podczas wakacji zorganizowaliśmy cztery turnusy bezpiecznego spędzania wolnego czasu dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy mogli również uczestniczyć zawodach sportowych i rekreacyjnych oraz wycieczkach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku

Nierozłącznym elementem pozwalającym na organizację letniego wypoczynku była współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkoln-Wychowawczym we Frysztaku, który organizował żywienie dla zespołów korzystających z naszej bazy noclegowej - dziękujemy.


Otwarte Baseny Kąpielowe Frysztak

Największą wakacyjną atrakcją z pewnością była oferta Otwartych Basenów Kąpielowych Frysztak gdzie mimo zmiennej aury udało się nie tylko wypracować koszty utrzymania obiektu ale także wykazać dochody. Z naszych basenów w bieżącym roku skorzystało blisko 20000 osób. Szanując naszych klientów przedłużamy sezon do 4 września 2016 r. 
Analizując pracę basenów trzeba wziąć pod uwagę fakt, że działalność kąpieliska to nie tylko miejsce wypoczynku i rekreacji ale również dodatkowe miejsca pracy. W funkcjonowaniu basenów ważną rolę odgrywa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie. Ośrodek Sportu dzięki tej współpracy zatrudnił na okres pół roku 7 pracowników  Było to możliwe dzięki refundacji w wysokości około 44000 zł / słownie: czterdzieści, cztery tysiące złotych/.  Przyuczaliśmy do pracy także  3 stażystów, których praca refundowana była w całości. W sumie w okresie wakacyjnym dodatkowe zatrudnienie na naszych obiektach znalazło 15 osób.


P R O M O C J A  I  R E K L A M A:
Wydarzeniem mającym miejsce na wakacjach była promocja obiektów gminnych w TVP 3 w programie z cyklu "LATO w Regionach" - kliknij tu
Audycja była bardzo skuteczna!!!. Po emisji programu wynajęliśmy wszystkie terminy noclegowe na wakacje 2017 r. Test to przykład tego, że warto stawiać na promocję gminy Frysztak.N O W O Ś C I: 
Początkiem wakacji udało się oddać do użytku nowy szlak "Kamienne Herby". Szlak stanowi nową ofertę Gminy Frysztak oraz jest atrakcyjnym elementem działalności Ośrodka Sportu. Jesień sprzyja spacerom i wędrówkom dlatego zapraszamy wszystkich do korzystania z nowo utworzonej ścieżki.

"Dolina Wisłoka"                                            "Kamienne Herby"

Dzięki wsparciu Pana Marcina Januszczaka właściciela "Starej Wędzarni", udało nam się wybudować palenisko, które będzie służyć dla wszystkich osób korzystających z naszych obiektów oraz gości hotelowych. Docelowo w miejscu powstania paleniska  planowane jest utworzenie ogrodu wypoczynkowego. 
D Z I A Ł A N I A    D O D A T K O W E:
Prace związane z przygotowaniem bazy noclegowej w byłej szkole w Kobylu. Pracownicy przygotowali budynek w środku i na zewnątrz. Dodatkowa baza miała znaczny wpływ na wypracowane dochodów.  T R A D Y C J E   F R Y S Z T A K A:
Na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku każdego roku odbywają się najważniejsze imprezy stanowiące wieloletnią tradycję naszej gminy:
* 01.07.2016 r. - 03.07.2016 r. Obchody Dni Ziemi Frysztackiej:
- organizatorzy:  Wójt Gminy Frysztak, GOK - koordynator, GOSiR. GZK,
* 03.07.2016 r. Zawody Sportowo - Pożarnicze:
 - organizator: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku
* 15.08.2016 r. Gminne Święto Plonów:
- organizatorzy: Wójt Gminy, Parafia Frysztak, GOK - koordynator, GOSiR, GZK


Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP             Dni Ziemi Frysztackiej 2016 r.  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH:
1. 01.07.2016 r. Nocne pływanie - / darmowe wejście na basen /,
2. 03.07.2016 r. Turniej Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak, 
3. Turniej Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak / gry pojedyncze/,
4. 04.07.2016 r. - 08.07.2016 r. Sportowe wakacje - piłka nożna dla dzieci / współpraca z GMKS Strzelec", 
5. 04.07.2016 r. - 08.07.2016 r. I turnus  Aktywnych Wakacji z GOSiRem / gry i zabawy dla dzieci/, 
6. 03.07.2016 r. Turniej Trójek Koszykarskich o Mistrzostwo Gminy Frysztak, 
7. 08.07.2016 r. Oddanie do użytku szlaku "Kamienne Herby" oraz Przystani Doliny Wisłoka,
8. 11.07.2016 r. - 15.07.2016 r. II turnus  Aktywnych Wakacji z GOSiRem / gry i zabawy dla dzieci/, 
9. od 27.07.2016 r. darmowe zajęcia Aquaaerobiku na basenach kąpielowych / każda środa/ ,
10. 25.07.2016 r. - 29.07.2016 r.  III turnus  Aktywnych Wakacji z GOSiRem / zajęcia tenisa ziemnego/, 
11. 29.07.2016 r. Wakacyjny Spływ Kajakowy Rzeką Wisłok,
12. 08.08.2016 r. - 12.08.2016 r. IV turnus  Aktywnych Wakacji z GOSiRem / zajęcia tenisa ziemnego/, 
13. 16.08.2016 r. - 20.08.2016 r. Wakacje z Piłką Nożną - Współpraca z GMKS Strzelec Frysztak,
14. 19.08.2016 r.  Gry i Zabawy w Gogołowie Pod Dziedzicem,
15. 31.08.2016 r. Turniej Koszykówki na Zakończenie Wakacji.

DODATKOWE ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE:

1. Obóz klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku, 
2. GMKS Srzelec Frysztak na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
- mecze ligowe,
3. Gminna Akademia Piłkarska na obiektach GOSiRu:
- treningi,
- sparingi,
4. Zajęcia zorganizowane szkoły bramkarskiej ,
5. Zajęcia Nordic Walking,
6. Darmowe Zajęcia Aquaaerobiku,


INDYWIDUALNE KORZYSTANIE Z BAZY OŚRODKA: 
indywidualne wykorzystanie kortu tenisowego,
indywidualne wykorzystanie siłowni zewnętrznej,
indywidualne korzystanie z placu zabaw,
indywidualne wykorzystanie boiska plażowego,
indywidualne wykorzystanie boisk piłkarskich, treningowych,
indywidualne wykorzystanie asfaltowego boiska (koszykówka)
indywidualne wykorzystanie wiaty drewnianej i terenów rekreacyjnych, Baza główna GOSiR                                        Była szkoła w Kobylu

Dużym wyzwaniem organizacyjnym było przyjęcie 11 zgrupowań sportowych. Obozy gościły u nas cały okres wakacji od pierwszego do ostatniego dnia.

Wykaz obozów - baza główna GOSiR Frysztak:
1/  od 25.06.2016 r. do 03.07.2016 r. LIDER LUBLIN
2/  od 04.07.2016 r. do 09.07.2016 r. SOCCER ROPCZYCE
3/ od 09.07.2016 r. do 16.07.2016 r. TEAM GLIWICE
4/ od 16.07.2016 r. do 24.07.2016 r. AKADEMIA NAUKI RZESZÓW
5/ od 25.07.2016 r. do 30.07.2016 r. SOCCER ROPCZYCE
6/ od 01.08.2016 r. do 21.08.2016 r. OLIMPIA PIEKARY ŚLĄSKIE
7/ od 22.08.2016 r. do 31.08.2016 r. KS WESOŁA WARSZAWA
Wykaz obozów - baza w byłej szkole w Kobylu:
8/ od 20.07.2016 r. do 28.07.2016 r. ORLIK LUBARTÓW
9/ od 29.07.2016 r. do 04.08.2016 r. HETMAN ZAMOŚĆ
10/ od 04.08.2016 r. do 13.08.2016 r. ORLIK LUBARTÓW
11/ od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r. BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKAD O C H O D Y 
---------------------------------------------------------------------------------
D O C H O D Y   W Y N A J E M    O B I E K T Ó W  2 0 1 6  
od 01.01.2016 r. do 28.08.2016 r. 
ponad 100 000 zł / sto tysięcy złotych  /
W tym 15320 zł /piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia/ - dochody baza w Kobylu
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
D O C H O D Y  O T W A R T E    B A S E N Y   K Ą P I E  L O W E  2 0 1 6: 
ponad 150 000 zł sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
---------------------------------------------------------------------------------

Dochody w całości od początku roku 2016 przekraczają 250 000 zł / dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/ Dokładną kwotę podamy po 10 września 2016 r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie dziękujemy za korzystanie z naszych obiektów i organizowanych działań. Zapraszamy do korzystania z naszej powakacyjnej oferty. Szczegóły wkrótce na naszej stronie. 


-------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdania 2016:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2016 kliknij tu
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ  2016 - kliknij tu
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016 - kliknij tu
-------------------------------------------------------------------------------
Archiwum - rok 2015
SPRAWOZANIA OD 1 STYCZNIA 2015
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 kliknij tu 
PODSUMOWANIE: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 kliknij tu   
PODSUMOWANIE ROKU + LISTOPAD GRUDZIEŃ 2015 - kliknij tu 

Przez cały rok pracujemy dla Państwa od 7:30 do 22:00 - Zapraszamy.
Opracowanie:
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM