Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

II FRYSZTACKI ZJAZD NA BYLE CZYM I BYLE JAK - GOSiR Zaprasza 29.01.2017 r.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza śmiałków do udziału w niecodziennym konkursie jakim jest „Frysztacki Zjazd na Byle Czym i Byle Jak”.  
W tym roku po raz drugi zakręcone ekipy w nietypowych i odjazdowych wehikułach śnieżnych, walczyć będą o tytuł najśmieszniejszego pojazdu i najweselszej załogi.
Podczas pierwszego konkursu przekonaliśmy się, że pomysłowość Państwa nie zna granic i niech tak zostanie ...
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
* kat 1. Efektowny i śmieszny wygląd pojazdu oraz finezja zjazdu ;-) 
* kat 2. Najzabawniejsza i najfajniej przebraną załoga,

Zapraszamy więc osoby indywidualne, znajomych, przyjaciół i rodziny !

Tak bawiliśmy się 4 lata temu:
Zjazd na byle czym 2013

Gwarantujemy nie byle jaką zabawę. 
Wszystkich uczestników zaprosimy także do udziału we wspólnym ognisku. 

Zjazd odbędzie się 29.01.2017 r. (niedziela) o godz. 14:00 
zbiórka na parkingu GOSiR Frysztak o godz. 13:30
 Zgłoszenia przyjmujemy w biurze GOSiR Frysztak ul. Sportowa 30 
lub tel. 17 2777 111 do dnia 26.01.2017 r. 

Zawody odbędą się w przypadku gdy zostanie zgłoszonych minimum 5 pojazdów. 

-----------------------------------------------------------------------
M I E J S C E   S T A  R T U 
GLINIK DOLNY 
(górka za pasiekami PUCHATEK koło bloków u Pana Wnęka)
-----------------------------------------------------------------------

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych konkurs zostanie przełożony na inny termin. 
------------------------------------------------------
Program:
godz. 13:30 zbiórka ekip przy GOSiR Frysztak - weryfikacja pojazdów pod względem bezpieczeństwa !!!.
godz. 13:50 przejazd na miejsce startu, GLINIK DOLNY (górka za pasiekami PUCHATEK koło bloków u Pana Wnęka)
godz. 14:00 Starty ekip biorących udział w zawodach.
godz. 15:00 Wspólne ognisko wraz z podsumowaniem zawodów i wręczeniem nagród. 


Regulamin:
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

Termin i miejsce:
Zbiórka 29.01.2017 r. o godz. 13:30 na parkingu GOSiR Frysztak – WERYFIKACJA POJAZDÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA !

Uczestnictwo:
W imprezie mogą wziąć udział osoby od 12 roku życia.  
1. W Zawodach " Zajazd na Byle czym i Byle Jak" mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem i podpisały "Oświadczenie Uczestnika Imprezy".
2. Osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w Zawodach tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy przedłożyć Komisji Startowej pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów wraz z podpisanym "Oświadczeniem Uczestnika Imprezy"
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do udziału w zawodach.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w pełni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.

Pojazdy:
1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone dowolne pojazdy, nie posiadające własnego napędu /silnika/. 
2. Zabrania się umieszczania reklam, znaków firmowych oraz innych znaków objętych prawami autorskimi na pojazdach oraz strojach uczestników.
3. Zabrania się umieszczania treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub dyskryminujące.
3. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników i widzów nie będą dopuszczone do udziału w Zawodach.

Kategorie:
Zawody rozgrywane zostaną w  kategorii:
* kat 1. Efektowny i śmieszny wygląd pojazdu i finezja zjazdu ;-) 
* kat 2. Najzabawniejsza i najfajniej przebraną załoga, 
Każda załoga może liczyć max 5 osób 

Przebieg imprezy:
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać się będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów.
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez komisję sędziowską. 
Załogi otrzymają oceny za:
Kat 1 Efektowny i śmieszny wygląd pojazdu i finezja zjazdu,
Kat 2 Najzabawniejsza i najfajniej przebraną załoga, 
3. Każdy sędzia przyznaje zawodnikowi od 1 do 5 punktów. Ostatecznie klasyfikuje się sumę
punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. 
Nagrody przyznawane są za trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
3. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom "II Frysztackiego Zjazdu na Byle Czym i Byle Jak".

Partner medialny: frysztak24.pl  

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!
Opracowanie:
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM