Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

DOCHODY BAZY NOCLEGOWEJ GOSiRu ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 r.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku jest jednostką, która została utworzona w celu propagowania  aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. Dlatego z założenia Ośrodek nie jest jednostką, która ma przynosić dochody, tylko służyć mieszkańcom... Swoje zadania realizuje poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymywanie i udostępnianie obiektów oraz współpracę z innymi podmiotami takimi jak szkoły, organizacje pozarządowe, kluby itp. 


Dzięki bazie noclegowej GOSiR nie tylko skutecznie rozszerza realizację zadań z zakresu organizacji turystyki tworząc możliwości aktywnego wypoczynku dla dzieci z innych regionów Polski ale także zmniejsza koszty własnego utrzymania. 
Baza noclegowa Ośrodka Sportu z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Część noclegowa tak jak i basen przynosi dla Ośrodka realne korzyści.---------------------------------------------------------
Dochody za pierwszy kwartał 2017 r.:
---------------------------------------------------------
S t y c z e ń  2 0 1 7: 
---------------------------
10075,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych/
--------------------------------------------------------------------------------------
L u t y   2 0 1 7:
--------------------------
4883,00 zł / cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote/
--------------------------------------------------------------------------------------
M a r z e c  2 0 1 7:
------------------------
5335,40 zł / pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i czterdzieści groszy/
--------------------------------------------------------------------------------------
SUMA DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ:
20293,40 zł /dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy/

Sezon dopiero przed nami: najkorzystniej baza funkcjonuje w czasie każdych wakacji podczas, których gościmy obozy i zgrupowania sportowe oraz uruchamiany baseny.


-----------------------------
NASZE OBIEKTY:---------------------------------------------------------
Istotne jest to, że sama baza noclegowa nie ponosi kosztów związanych z utrzymywaniem pracowników ponieważ wszystkie formalności i bieżące prace związane z przyjęciem gości wykonują pracownicy Ośrodka Sportu. Uruchomienie części noclegowej nie spowodowało zwiększenia zatrudnienia ani dodatkowego obciążenia finansowego z tego tytułu.  Przez to, że baza nie ma dodatkowej struktury organizacyjnej do pomocy w prowadzeniu usług hotelarskich włączają się stażyści i pracownicy interwencyjni. Korzystamy także z pomocy praktykantów kierowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. 

Dla Państwa pracujemy 7 dni w tygodniu
Pn - Pt od 7:30 do 22:00
weekendy od 10:00 do 22:00
wakacje 24/h

ZAPRASZAMY 

Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM