Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

DZIAŁANIA NA SZKODĘ GOSiRu - PRZEKAZUJEMY WNIOSEK DO ORGANÓW ŚCIGANIA


W związku z tym, że anonimowa osoba podająca się za Frysztacki Profil Informacyjny wstawił kolejny post, który wprowadza pewnego rodzaju zamęt wyjaśniam, że organa gminy nie planują sprzedaży GOSiRu. Zapewniam, że jako GOSiR będziemy sprawdzać jaki cel ma zaniżanie dochodów Ośrodka oraz wpisywanie niepełnych informacji o działalności GOSiRu powołując się na:
Art. 212
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
-----------------------------------------------
W związku z tym, że nie znamy intencji i nie wiemy kim jest osoba podająca się za Frysztacki Profil Informacyjny podejrzewam działania, które mogą dotyczyć także nieuczciwej konkurencji. Kasowanie i blokowanie moich wyjaśnień utwierdza mnie w przekonaniu, że takie działanie jest możliwe. Nie ma także możliwości skontaktowania się z administratorem profilu. 
Art. 26. Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy.
1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

----------------------------
Bardzo proszę Anonimową osobę podającą się za Frysztacki Profil Informacyjny o kontakt w celu polubownego załatwienia sprawy. Brak kontaktu spowoduje złożenie wniosku przez GOSiR do organów ścigania tym samym informuję, że złożyliśmy wniosek do Facebooka o udostępnienie IP. 


kontakt:
marek.armata@gosir.frysztak.pl tel. 503-300-552 
Nie przyjmuję anonimów.

GOSIR NIE WYRAŻA ZGODY NA PUBLIKACJĘ INFORMACJI NA ANONIMOWYCH PORTALACH
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku nie wyraża zgody na publikowanie jakichkolwiek informacji na temat działalności Ośrodka na anonimowych portalach ponieważ Ośrodek traci wiarygodność.
Bardzo proszę aby anonimowe portale usunęły jakiekolwiek informacje na temat Ośrodka publikowane do tej pory.

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM