Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SZLAK WODNY RZEKI WISŁOK ZAPRASZA KAJAKARZY – OPIS


Szlak wodny rzeki Wisłok, to przygoda trasą o zróżnicowanej charakterystyce i zmiennym nurcie. Każda pora roku daje zupełnie inne wrażenia i możliwości. Szlak jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym, przyrodniczym i historycznym. Trasa przebiega przez okolice Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz przez przełom Wisłoka zwany Bramą Frysztacką przepływając przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie. Obszary przy trasie spływu są częściowo objęte programem Natura 2000 - Łąki nad Wojkówką – powierzchnia 9.6 ha, powiat krośnieński - gmina Wojaszówka, Obszar obejmuje trzy kompleksy muraw kserotermicznych, Zlokalizowane są przy wierzchowinach nad doliną Wisłoka - jedna w Wojkówce (369 m n.p.m.), druga poniżej Rzepnika (438 m n.p.m.), trzecia nad Odrzykoniem (386 m n.p.m.).

-----------------------------
Celem utworzenia szlaku jest propagowanie turystyki kajakowej w Dolinie Wisłoka oraz poprawienie bezpieczeństwa osób uprawiających kajakarstwo. Rolą szlaku jest także promocja regionu, poprawa informacji turystycznej oraz zwiększenie oferty wypoczynkowej i rekreacyjnej gmin: Frysztak, Wiśniowa i Wojaszówka. 
Szlak oddano do użytku 22 kwietnia 2017 r. podczas VI Ogólnopolskiego Spływu – Wisłok 2017 
-----------------------------Dojazd:
Szlak wodny rzeki Wisłok jest łatwo dostępny dla kajakarzy dzięki temu, że przebiega wzdłuż dróg wojewódzkich. Można korzystać z komunikacji PKS, PKP lub transportu prywatnego.  
- odcinek: Frysztak – Wiśniowa:  DW 988
- odcinek: Wojaszówka -  Twierdza – DW 990 
-linia kolejowa nr 106 – łącząca stację Rzeszów Główny ze stacją Jasło. 
Oznaczenie dojazdu do rzeki:
Trwają prace nad przygotowaniem oznaczeń prowadzących  z dróg wojewódzkich  do poszczególnych przystani. 
-----------------------------
Noclegi:
Turyści mogą korzystać z propozycji usług hotelarskich takich jak:
Gmina Frysztak: GOSiR Frysztak, Baza "Wśród Gór Wolności" - była szkołą w Kobylu,  "Noclegi Nad Wisłokiem,, "Noclegi Frysztak", "Floriańska", "Stasiówka" i "Trzy Siostry" w Gogołowie, Ośrodek Rekreacyjny Stępinka, Agroturystyka "Pod Chełmem", 
Pełna baza danych w przygotowaniu
Gmina Wojaszówka 
Gmina Wiśniowa 
-----------------------------
Gastronomia: 
Gmina Wojaszówka:  Browar Rzemieślniczy Wojkówka,  Karczma Kamienic,
Gmina Frysztak: Torino Twierdza, Majaka 2 Twierdza, Trzy Siostry w  Gogołowie
Gmina Wiśniowa: Bistro Capone, 
Pena baza danych w przygotowaniu
-----------------------------
Wypożyczalnie Kajaków:
Kajakarze mogą korzystać z wypożyczalni kajaków:
Przystani Twierdza (gmina Frysztak)- kliknij tu  
Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK - Iwonicz-Zdrój - kliknij tu  
-----------------------------

OPIS SZLAKU Długość szlaku wynosi 22 km 
Szlak oznaczony jest od Wojkówki (gm. Wojaszówka przez Frysztak (gm. Frysztak)  do Markuszowej (gm. Wiśniowa).
Przepływa przez miejscowości: Wojkówka – Wojaszówka – Przybówka – Twierdza – Frysztak – Kobyle – Wiśniowa – Markuszowa.
Charakterystyka szlaku pozwala na przepłynięcie całego odcinka lub umożliwia wybranie jednej z siedmiu przystani do rozpoczęcia lub zakończenia przygody w kajaku.
-------------------------------------
Walory przyrodnicze i krajobrazowe:
Wisłok – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, lewy dopływ Sanu o długości 220 km, dorzecze 3528 km². Poniżej Krosna dno Doliny Wisłoka poszerza się do ok. 2 km, by w okolicach Frysztaka ulec zwężeniu przechodząc przez tzw. Bramę Frysztacką. Wisłok przepływa przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie.  Brzegi rzeki Wisłok są częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Drzewa na brzegach tworzą niekiedy kępy lasu łęgowego, w którym wyróżnia się łęgi jesionowo-wiązowe i wierzbowo-topolowe. Poza nielicznymi kępami drzew, terasa brzegowa jest porośnięta zaroślami wikliny nadrzecznej. przeważająca część nadrzecznych obszarów jest wykorzystywana rolniczo. Bliżej rzeki znajdują się łąki i pastwiska, a dalej, na nieco wyższej terasie zalewowej, położone są uprawy rolne. W sąsiedztwie doliny znajduje się Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy. Wzdłuż trasy znajdują są rezerwaty przyrody "Herby" oraz "Góra Chełm".
Walory turystyczne: 
Głównym walorem turystyki kajakowej szlaku jest przyroda rzeki o charakterze podgórskim, która płynie przez gminy Wojaszówka, Frysztak, Wiśniowa. Są to gminy stwarzające wiele możliwości spędzania czasu wolnego. Walory turystyczne związane są z ofertą sportowo-rekreacyjną, krajobrazową i przyrodniczą rozwijającą się w oparciu o usługi wypoczynkowe poszczególnych miejscowości oraz ich ciekawą i burzliwą historię. W dolinie Wisłoka rozwinęły się różne formy turystyki takie jak:  turystyka piesza, rowerowa,  konna, oraz wypoczynkowa do której można zaliczyć zbieranie grzybów i wędkarstwo.
Obiekty historyczne i sakralne:
Zamek Kamieniec - obecnie ruiny gotyckiej XIV-wiecznej, rozbudowanej w stylu renesansowym w XVI wieku budowli. Zespół Schronu Kolejowego Stępina - Cieszyna z 1940 roku, Kościół w Gogołowie wybudowany w 1672 r., Kościół w Lubli wybudowany w XV w. 
------------------------------
Stopień trudności:
Wisłok jest rzeką o zmiennym nurcie i głębokości - o każdej porze roku spływ wygląda nieco inaczej. Wiosna, jesień i zima charakteryzuje się szybszym nurtem i wyższym stanem wody z kolei w okresie letnim rzeka uspokaja się, a stan wody znacznie opada.
Nurt rzeki pozwala na korzystanie ze szlaku zarówno początkującym jak i zaawansowanym kajakarzom.
-----------------------------
Utrudnienia: 
Przy bardzo niskim stanie wody, szczególnie podczas letniej suszy trzeba się liczyć z tym, że na 22 km odcinku są 3 miejsca gdzie  trzeba wysiąść z kajaka aby go przeciągnąć. Przenoski nie wymagają wychodzenia z koryta rzeki co tak naprawdę uatrakcyjnia spływ. Utrudnienia mogą nastąpić poniżej mostu w Wojaszówce, przy moście w Kobylu oraz poniżej przełomu "Bramy Frysztackiej".


-----------------------------

STARTUJEMY 
WOJKÓWKA - FRYSZTAK - MARKUSZOWA 

Szlak rozpoczyna się w miejscowości Wojkówka (gm. Wojaszówka) 
Gmina Wojaszówka leży w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim w powiecie krośnieńskim - Więcej informacji - kliknij tu.
W Wojkówce znajduje się pierwsza z siedmiu przystani na 22 km odcinku szlaku, (kilometr rzeki 136+120). Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Jest tam także plac zabaw, plaża usypana z piasku, ławki i stoły turystyczne oraz miejsce na ognisko. Blisko szlaku znajduje się Browar Rzemieślniczy - Wojkówka oraz Dom Ludowy. 
Dojazd: 
Do przystani można dojechać od strony Krosna drogą DW 990, Od strony Strzyżowa DW 988 przechodzącą za rondem w Twierdzy w DW 990 lub drogą równoległą  biegnącą drugą stroną Wisłoka przez miejscowości Wojkówka, Łączki Jagielońskie, Łęki Strzyżowskie, Kobyle, Jazowa, Kozłówek, Markuszowa.
Przystań Wojkówka zlokalizowana jest po prawej stronie rzeki dlatego aby dojechać do przystani należy z drogi Wojewódzkiej przejechać na drugą stronę.----------------------
Do wody wchodzimy specjalnie usypaną drogą żwirową. Start jest łagodny, stojąca woda pozwala łatwo wsiąść do kajaka. Rozpoczynamy wolno płynącym nurtem i tak płyniemy do mostu w Wojaszówce. 

Od mostu w Wojaszówce (kilometr rzeki 134+550) woda znacznie przyśpiesza dając wiele satysfakcji. Na odcinku około 1 km jest wiele kamieni, które nadają spływowi wiele wrażeń. Na moście zamontowana jest kilometrówka oraz znak ostrzegawczy. Przy niskim stanie wody w tym miejscu mogą nastąpić utrudnienia. 
Po kilku kilometrach dopływamy do mostu w Przybówce (kilometr rzeki 132 + 780) woda zwalnia i łagodnie niesie kajak przez najbliższe kilometry. Na moście w Przybówce zamontowana jest kilometrówka. 
Po drodze mijamy kładkę w Łękach Strzyżowskich ( kilometr rzeki 131 + 180) 
Po pokonaniu kolejnych kilometrów żegnamy gminę Wojaszówka i wpływamy na teren Gminy Frysztak. 
----------------------------------------
Gmina Frysztak - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim. Więcej informacji - kliknij tu 
Pierwszym charakterystycznym punktem, który został oznaczony jest ujście potoku Sowina (127+840) Przy ujściu do potoku jest znak zakazujący wpływu. 
Płynąc dalej dopływamy do Przystani Twierdza, na przystani znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, jest tam też altana i miejsce na ognisko. Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Jest to najgłębsze miejsce na całej długości szlaku wodnego. Przystań Twierdza zlokalizowana jest po lewej strony rzeki. Wjazd do przystani znajduje się pomiędzy stacją PKP Frysztak a rondem w Twierdzy przy drodze Wojewódzkiej 988. Po upłynięciu niepełna pół kilometra docieramy do przystani Doliny Wisłoka przy moście Frysztak - Kobyle (kilometr rzeki: 125 +015), Jest to dokładnie środek szlaku. Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. 30 metrów od przystani znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Noclegi nad Wisłokiem). 300 metrów od przystani w stronę Frysztak zlokalizowane są obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji we Frysztaku w skład których wchodzą noclegi, obiekty rekreacyjne oraz Zewnętrzne Baseny Kąpielowe. Jest to drugie miejsce na szlaku w którym w okresie suszy mogą nastąpić utrudnienia w postaci niskiego stanu wody.  Przystań Doliny Wisłoka zlokalizowana jest po lewej stronie Wisłoka. 
Mijając przystań udajemy się w kierunku Bramy Frysztackiej. Zanim dotrzemy do przełomu rzeki docieramy do przystani Pod Herbami w miejscowości Kobyle ( kilometr rzeki 123 +855).
Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Atrakcją jest plac rekreacyjny, na którym znajduje się boisko do piłki nożnej i siatkówki. W skała przystani wchodzi także drewniana altana wraz z grillem i paleniskiem. Przy przystani dawniej był przejazd w brud więc stan wody w tym miejscu bywa niski ale nie występują utrudnienia w spływie. Przystań Pod Herbami zlokalizowana jest po prawej stronie rzeki. 
Kolejnym punktem szlaku jest Przełom Wisłoka Zwany Bramą Frysztacką (kilometr rzeki 122 +715). Jest to jedyny przełom na całej długości szlaku gdzie Wisłok przepływa pomiędzy Pogórzem Strzyżowskim i Dynowskim. Przełom jest oznaczony znakiem informacyjnym, znajduje się tam także kilometrówka. 
--------------------------------------------
Po pokonaniu kolejnych kilometrów wpływamy do gminy Wiśniowa. Gmina Wiśniowa położona jest w Powiecie Strzyżowskim, w wojewódz­twie podkarpackim około 45 km na południowy zachód od Rzeszowa, głównego miasta regionu. Więcej informacji - kliknij tu  
Po dotarciu do gminy dopływamy do przystani znajdującej się przy moście Wiśniowa-Jazowa (kilometr rzeki 119 + 880). Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Niedaleko przystani znajduje się Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny. Przystań zlokalizowana jest po lewiej stronie rzeki. Spokojna woda niesie kajaki w kierunku kolejnej przystani, która znajduje się przy moście Kożuchów - Markuszowa (km rzeki 115 + 590).  Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Przy przystani znajduje się dom ludowy oraz miejsce na ognisko. Przystań zlokalizowana jest po prawej stronie rzeki. 


Za mostem czeka na kajakarzy najatrakcyjniejszy odcinek na szlaku w postaci rwącego nurtu. Po pokonaniu rwącego odcinka dobijamy do kładki w Markuszowej  gdzie znajduje się ostatnia przystań oznaczonego odcinka szlaku (kilometr rzeki 113 +850) .  Na przystani znajduje się mapa informująca o szlaku i atrakcjach turystycznych, kilometrówka szlaku oraz znaki strefy dobijania i odbijania. Ostatnia Przystań w Markuszowej oddalona jest od mostu w Strzyżowie o ponad 6 km. Przystań przy kładce zlokalizowana jest po prawej stronie Wisłoka. 

Szlak rzeki Wisłok powstał dzięki współpracy wójtów trzech gmin:
Gmina Frysztak – wójt Pan Jan Ziarnik 
Gmina Wiśniowa - wójt Pan Marcin Kut
Gmina Wojaszówka – wójt Pan Sławomir Stefański 
Koordynatorami tworzenia szlaku jest Pan Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak oraz Dawid Marek - Prezes Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK. 


PORADNIK TURYSTY

co zabrać ze sobą wybierając się na dłuższy  spływ kajakowy.

Sprzęt:
namiot o niedużych gabarytach - najlepiej typu iglo,
karimata ewentualnie materac dmuchany lub samopompujący,
śpiwór dostosowany do warunków termicznych okresu w jakim jest spływ,
turystyczna butla gazowa z palnikiem (typu Camping Gaz) mała,
pojemnik na wodę,
scyzoryk uniwersalny,
latarka - najlepiej wodoodporna,
zapalniczka lub zapałki,
worki foliowe na śmieci,
worki wodoodporne na rzeczy,
łopatka – saperka,
mała siekierka,
pokrowiec wodoodporny na komórkę i inne dokumenty,
niezbędnik turystyczny - widelec – nóż – łyżka, menażka, kubek.
Odzież:
ręcznik kąpielowy, kąpielówki, panie strój kąpielowy,
buty nieprzemakalne i sandały do brodzenia w wodzie,
czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne,
jasna koszulka z długim rękawem najlepiej bawełniana lub techniczna,
coś grubszego: sweter lub bluza polarowa,
kurtkę przeciwdeszczową,
spodnie typu bojówki,
obuwie sportowe,
koszulki, krótkie spodenki,
rękawiczki dla większego komfortu wiosłowania,
Warto zabrać.
odpowiednią ilość gotówki – na trasie zazwyczaj brak bankomatów,
filtry przeciwsłoneczne,
coś na komary i inne insekty na długie wieczory,
woda utleniona, plastry, bandaże itp.
środek na poparzenia,
książkę,
aparat fotograficzny,
mapy regionu lub GPS. 


Opracowanie
Marek ArmataWykorzystano materiały fotograficzne:
PaJo Slma
Jonnay Pasek
Marka Armaty
GOK Wiśniowa0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM