Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WYJAŚNIENIE O HEJCIE DLA FRYSZTACKIEGO PROFILU INFORMACYJNEGO


W związku z tym, że anonimowa osoba podająca się  Frysztacki Profil Informacyjny kasuje nasze wyjaśnienia pod swoimi postami i zaniża nasze dochody, wstawiamy informacje na naszych stronach. Wnioskuję także, że  brak zrozumienia zdania: "Być może jest to konkurencja lub osoby, które chcą doprowadzić do sprzedaży gminnego mienia". spowodował, że FPI wprowadza niezrozumienie. Wyjaśnienia wstawiamy także z tego względu, że nie wiemy kim jest anonimowa osoba podająca się za Frysztacki Profil Informacyjny i nie znamy jego prawdziwych intencji.
Wyjaśniam:
W związku z wpisem przez Frysztacki Profil Informacyjny zaniżonych dochodów GOSiRu za rok 2016 oraz wpisem dotyczącym porównania kosztów działalności GOSiRu i promocji zdrowia do asfaltowania dostałem trzy anonimy mówiące o tym, że są osoby, które chcą doprowadzić do sprzedaży gminnego mienia. Bardzo proszę Frysztacki Profil informacyjny aby nie kasował moich wyjaśnień. 
Z anonimów które otrzymałem wnioskuję, że wpisy ukazujące się na Frysztackim Profilu Informacyjnym wywołują agresję w kierunku do Ośrodka Sportu. Bardzo proszą o zaniechanie tego procederu lub podpisywanie się imieniem i nazwiskiem.
Uważam, że niejasne wpisy stawiają zarówno Radę Gminy jak i Wójta w bardzo złym świetle ponieważ budżet GOSiRu uchwala Rada Gminy, a Wójt wprowadza go Zarządzeniem. 
Osobiście uważam, że żaden Anonim nie ma prawa obrażać nikogo ani umniejszać pracy innych, a osoby, które mają inne zdanie powinny podpisywać się imieniem i nazwiskiem.
Uważam, że moim obowiązkiem jest dbanie od dobre imię Ośrodka, a  w związku z tym, że GOSiR działa w imieniu gminy zwróciłem się do Facebooka o udostępnienie IP Anonimowego FPI.
-----------------------------------------------------
W związku z tym, że Frysztacki Profil Informacyjny wstawił kolejny post, który wprowadza zamęt wyjaśniam, że organa gminy nie planują sprzedaży GOSiRu. Zapewniam, że jako GOSiR będziemy sprawdzać jaki cel ma zaniżanie dochodów Ośrodka oraz wpisywanie niepełnych informacji o działalności GOSiRu powołując się na:
Art. 212
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
W związku z tym, że nie znamy intencji i nie wiemy kim jest osoba podająca się za Frysztacki Profil Informacyjny podejrzewam działania które mogą dotyczyć także nieuczciwej konkurencji. Kasowanie i blokowanie moich wyjaśnień utwierdza mnie w przekonaniu, że takie działanie jest możliwe. 
Trzeba wiedzieć, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje w pierwszym rzędzie czynów, które można by pogrupować w dwa rodzaje: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o konkurentach (w tym nieuczciwa reklama) i nieuczciwe podbieranie rynku konkurentom.
----------------------------
Bardzo proszę Anonimową osobę podającą się za Frysztacki Profil Informacyjny w celu polubownego załatwienia sprawy. Brak kontaktu spowoduje złożenie wniosku przez GOSiR do organów ścigania tym samym informuję, że złożyliśmy wniosek do Facebooka o udostępnienie Ap.

kontakt:
marek.armata@gosir.frysztak.pl tel. 503-300-552
Nie przyjmuję anonimów.


Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 

----------------------------------------------------------------
Dotyczy artykułu z dnia 08.04.2017 r. 
W związku z nieprzyjemnymi atakami hejterów na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku piszemy sprostowanie i prosimy o pomoc w ujęciu osób działających na szkodę gminnych jednostek organizacyjnych. 
GOSiR Frysztak jest jednostką działającą w imieniu gminy - została utworzona w celu stwarzania warunków do uprawiania sportu oraz promowania aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. 
Fundusze przeznaczone przez gminę na Ośrodek tak naprawdę wracają do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkół, klubów, jednostek OSP, KGW itp. Ośrodek tak jak nazwa wskazuje jest gminny, dlatego służy mieszkańcom wszystkich miejscowości. Z Ośrodka każdego roku korzyta ponad 70 000 osób. GOSiR działa także w zakresie rozwoju gminy Frysztak poprzez rozwój turystyki i ruchu turystycznego oraz wspiera inne podmioty w tym zakresie. Jednostka dba także o promocję i reklamę naszego regionu. 
Ponadto ośrodek stara się każdego roku zmniejszyć swoje koszty utrzymania poprzez wynajem bazy noclegowej i działalność basenów kąpielowych, a poprzez inwestycje podnosi wartość mienia należącego do mieszkańców gminy Frysztak. 
Ataki hejterów działają na szkodę wizerunku Ośrodka i wpływają negatywnie na przyjmowanie gości z zewnątrz, poprzez takie ataki tracimy klientów, którzy wynajęliby bazę noclegową lub przyjechali wypocząć na basenie. Dochody z samych wakacji przekraczają 250 000 zł i poprzez wprowadzanie negatywnego wizerunku  mogą spowodować rezygnację klubów z wynajęcia bazy, a tym samym kilkudziesięciotysięczne straty. 
Być może jest to konkurencja lub osoby, które chcą doprowadzić do sprzedaży gminnego mienia. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, do których docierają ataki w postaci fałszywych informacji o pilny kontakt. Ośrodek Sportu złoży sprawę do prokuratury w celu weryfikacji atakujących. Hejterzy działają przebiegle i z premedytacją - nie pozwalają dokonać wyjaśnień, kasują wszystkie informacje, które wpływają korzystanie dla GOSiRu oraz podszywają się pod innych mieszkańców. 
Wszystkich, którzy wynajęli u nas bazę na komunię, imprezy rodzinne, wakacje 2017 itp. uspokajamy i zapraszamy do korzystania z naszych obiektów. 

Nie przyjmujemy anonimów!
kontakt: marek.armata@gosir.frysztak.pl 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM