Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

UNIWERSYTET RZESZOWSKI - CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA ZAJĘCIACH WE FRYSZTAKU


W dniach 06-07.05.2017 r. gościliśmy Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego na zajęciach terenowych z zakresu turystyki. Uczestniczki pod okiem instruktora mają możliwość poznania terenów doliny Wisłoka oraz tradycji i kultury gminy Frysztak. Zajęcia prowadzi Pan Arkadiusz Mach, który swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnym podejściem zachęca do aktywnego spędzania czasu. Obozy stacjonują w bazie noclegowej po byłej szkole w Kobylu. .
Bardzo się cieszymy, że jako Ośrodek Sportu kolejny rok możemy współpracować z tak prestiżową uczelnią taką jak Uniwersytet Rzeszowski.
--------------------
O CSiR UR
Podstawowym celem działalności Centrum Sportu i Rekreacji jest dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie studentów poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i różne formy turystyki.
Centrum Sportu i Rekreacji realizuje i koordynuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród studentów oraz pracowników UR we współpracy z organizacjami społecznymi, samorządowymi, klubami sportowymi tworząc sprzyjający klimat w swoim otoczeniu dla rozwoju kultury fizycznej.
Więcej o CSiR UR - kliknij tu 
Zdjęcie pobrano  - kliknij tu 


Opracowanie
Marek Armata 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM