Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O MISTRZOSTWO FRYSZTAKA 29.07.2017


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak  2017 r.
Turniej odbędzie się w sobotę 29.07.2017 r. o godz. 11:00 na boisku plażowym przy Otwartych Basenach Kąpielowych Ośrodka Sportu. ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. 


R e g u l a m i n
Turnieju Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Frysztak 2017”.
Kategoria open.
---------------------------
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Cel:
- Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy rekreacji ruchowej.
- Promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na świeżym  powietrzu.
- Rywalizacja fair play.
Uczestnictwo :
W turnieju  startują zespoły 2  osobowe dowolnej płci  w kategorii open , decyduje kolejność zgłoszeń.
Dopuszcza się drużyny mieszane.
Termin i miejsce rozegrania turnieju:
29.07.2017 r.  (sobota ) godz. 11:00 na boisku do siatkówki plażowej przy basenie kąpielowym GOSiR Frysztak .
Sposób przeprowadzenia turnieju:
Rozgrywki przeprowadzone zostaną  systemem „każdy z każdym”.
Ze względu na ograniczenie czasowe ( jedno boisko do gry ) turniej może być rozegrany według uproszczonych zasad.
Zgłoszenia :
Zgłoszenia drużyn  w biurze GOSiR  lub telefonicznie 17 27 77 111  do dnia 28.07.2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń  do turnieju zostanie zakwalifikowane  maksymalnie 8 drużyn, po czym lista zgłoszeń zostanie zamknięta. Jednak aby eliminacje zostały  rozegrane musi zgłosić się minimum sześć zespołów  w innym wypadku zostaną rozegrane finały w wyżej wymienionym terminie lub turniej zostanie odwołany.
Nagrody :
Za zajęcie miejsc I - III drużyny otrzymają okolicznościowe medale  i dyplomy + weekendowe wstępy na basen kąpielowy Ośrodka  oraz bezpłatny wstęp na basen kąpielowy w dniach prowadzonych rozgrywek. Podczas finału również na nocne pływanie.
Postanowienia końcowe:
- obowiązują stroje sportowe
- rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem ,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzież, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie ,
- kwestie nieuwzględnione w  regulaminie reguluje organizator.

Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM