Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

VI TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK - ZAPRASZAMY / medale dla wszystkich zawodników z okazji jubileuszu GOSiRu i Strzelca /


Wójt Gminy Frysztak, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz GMKS "Strzelec"Frysztak zapraszają do udziału w „VI Amatorskim Turnieju Wsi w Piłce Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak". 
----------------------------------
Futbolowa zabawa przygotowana jest z myślą o mieszkańcach, którzy nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach, a sport traktują jako sposób na aktywne spędzenie czasu w gronie znajomych i atmosferze dobrej zabawy.
Zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie rozwoju sportu na terenie gminy Frysztak.
----------------------------------
UWAGA:
Z okazji 30 lecia Ośrodka Sportu oraz 95 lecia klubu "Strzelec" Frysztak wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale pod hasłem: "Dla Działaczy i Sympatyków Sportu".
Limitowana wersja medali odlewanych. 
Turniej odbędzie się w niedzielę 17.09. 2017 r.
przyjazd ekip godz. 13:30 - rozpoczęcie 14:00
------------------------------------
Zapisy do 14 września 2017 r.
Rejestracja: tel. 17 2777 111 lub 502-430-060
Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób,
(5-ciu zawodników w polu + bramkarz + 2 osoby rezerwowe)

Bardzo nam zależy na  uhonorowaniu wszystkich sołectw Gminy Frysztak w związku z tym do udziału w turnieju zapraszamy:
Reprezentację Frysztaka,
Reprezentację Gogołowa,
Reprezentację Lubli,
Reprezentację Twierdzy,
Reprezentację Kobyla,
Reprezentację Widacza,
Reprezentację Pułanek,
Reprezentację Cieszyny,
Reprezentację Stępiny i Chytrówki
Reprezentację Huty Gogołowskiej
Reprezentację Glinika Dolnego,
Reprezentację Glinika Średniego,
Reprezentację Glinika Górnego,

Ramowy program (uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn):

godz. 13:30 – przyjazd i rejestracja drużyn,
godz. 13:50 – odprawa techniczna,
godz. 14:00 – oficjalne otwarcie turnieju,
godz. 14:00 – 18:00 gry turniejowe / w zależności od ilości drużyn/
godz. 18:00 – podsumowanie rozgrywek, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród,
godz. 18:15 – oficjalne zakończenie turnieju.
Ciepły Posiłek w trakcie turnieju. Specjalnie dla kibiców przygotowany zostanie
 ogródek grillowo-piwny


Organizatorzy zapewniają:
- medale dla wszystkich zawodników,
- obsługę sędziowską PZPN,
- obsługę medyczną,
- ciepły posiłek,
Drużyna, która zdobędzie I miejsce otrzyma "Przechodni Puchar Wójta Gminy Frysztak".

Sponsorzy:
"Bar Kropelka" - Kuba Pelczar 
PATRON MEDIALNY - Frysztak24.pl


R E G U L A M I N
VI  GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ WSI  NA TRAWIE O PUCHAR PRZECHODNI  WÓJTA GMINY FRYSZTAK
POD HASŁEM „DLA DZIAŁACZY I SYMPATYKÓW SPORTU”
17.09.2017 (NIEDZIELA) GODZ. 13:30

1. W turnieju udział biorą  drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Frysztak  liczące maksymalnie  8 zawodników w wieku od 18 lat i starsi niezrzeszeni  w  sekcjach piłki nożnej w klubach sportowych. ( każda wieś wystawia 1 drużynę)
2. Drużyny powinny posiadać w miarę możliwości własny komplet strojów oraz obuwie sportowe typu korkotrampki , korki lub miękkie obuwie sportowe. 
3. Mecze rozgrywane będą równolegle na 2 boiskach piłkarskich o  wymiarach 60 x 30 m. Obowiązują bramki  5 x 2 m.
4. Drużyny grać będą w 6 osobowych składach  ( 5 zawodników w polu + bramkarz ).
5. Czas gry 2 x 8 minut.
6. System gry : zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości startujących drużyn.
7. Wymiana zawodników dowolna i wielokrotna.
8. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów.
9. Kary za niesportowe zachowanie i brutalny faul: czasowe wykluczenie z gry, żółta kartka, czerwona kartka, wykluczenie z rozgrywek.
10. Punktacja : za zwycięstwo drużyna  otrzymuje 3 pkt. , remis 1 pkt. ,   przegrana O pkt. ( w tym walkowerem ) wygrana walkowerem 3 pkt.
11. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów.
- wynik bezpośredniego pojedynku miedzy drużynami .
- ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych.
12. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie a wynikłych w trakcie trwania turnieju decydować będzie  kolegium złożone  z kierowników poszczególnych drużyn. 
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy  jednak do Organizatora.
14. Zgłoszenia drużyn do dnia 14 września 2017 r. tel. 17 27-77-111 ,kom. 502 430 060 – Menedżer sportu  Wojciech Arciszewski  lub bezpośrednio w biurze GOSiR Frysztak.
15. Dla uczestników przewidziano napoje chłodzące oraz posiłek.
16. Drużyna  która zajmie I miejsce otrzymuje Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak i dyplom oraz pamiątkowe medale dla całej drużyny. .
17. Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak zdobyty trzy razy z rzędu przez tą samą drużynę staje się własnością tej drużyny.

Program: 
13:30 – przyjazd drużyn
13:45  -  losowanie i odprawa techniczna
14:00 – 18:00 gry turniejowe
18:00  podsumowanie , wręczenie pucharu , medali i  dyplomów.

 Uwagi końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne  przed, w czasie oraz po zakończeniu turnieju . W interesie uczestnika rozgrywek jest ubezpieczenie NW. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu . We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i na stronach internetowych GOSiR oraz partnerów medialnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju  i nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne , które uniemożliwiły by rozegranie turnieju.
     
-----------------------------------------
Patron medialny: Opracowanie
M a r e k  A r m a t a

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM