Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

WIZYTA STUDYJNA DLA ROZWOJU TURYSTYKI I EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE FRYSZTAK


W dniach 28-29.10.2017 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedmiotem przewodnim wyjazdu była "Ekonomia Społeczna w Turystyce". W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele GOSiR Frysztak oraz członkowie "Ziemi Frysztackiej" – Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem "Kobiet Ziemi Frysztackiej". Wśród uczestników, którzy zwiedzili Roztocze, Bieszczady i Powiat Krośnieński były także osoby bezrobotne z terenu gminy Frysztak, które dzięki współpracy stowarzyszeń będą miały szansę otrzymać zatrudnienie w planowanej do utworzenia spółce non-profit.Program wyjazdu był bardzo ciekawy uczestnicy mogli podglądnąć,  jakie rozwiązania można w prosty sposób zastosować na lokalnym terenie aby były atrakcyjne dla mieszkańców i turystów oraz pozwalały na ekonomiczne prowadzenie organizacji. 
Blok tematyczno-prezentacyjno-promocyjny realizowany podczas wizyty studyjnej obejmował zaprezentowanie działalności odwiedzanych podmiotów ekonomii społecznej, prezentację na przykładzie zwiedzanych podmiotów, jak należy promować podmioty ekonomii społecznej, w jaki sposób rozwijać podmioty ekonomii społecznej, jak nawiązywać kontakty, poruszać się w środowisku administracyjnym, współpracować z samorządami i pozyskiwać środki z UE. 

Zajęcia praktyczne poparte były pokazem „żywego przykładu”; sukcesów podmiotu, rozmów z osobami tworzącymi dany podmiot oraz przekazaniem doświadczeń ludzi zaangażowanych w działalność podmiotu. 
-------------------------------
PROGRAM WIZYTY: 
Dzień I: 
Lokalnej Organizacja Turystycznej „Roztocze” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Temat: Działalność LOT od początku do dni dzisiejszych, wyzwania, trudności, wymiana doświadczeniem. 
Adres: ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
- Centrum Turystyki „Roztocze”
Adres: 23-460 Józefów, ul. Górnicza 21, 
-  Ekomuzeum "Świąteczna Kraina"  
Adres: 22-400 Zamość ul. Ormiańska 30
Dzień II:
- Fundacja Bieszczadzka
Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16
- Fundacja Tylko Bieszczady
Adres: Cisna 118, 38-607 Cisna
- Stowarzyszenie Turystyczne „CYBA”
Adres: ul. Konopnickiej 8A, 38-460 Jedlicze
W ramach w/w projektu frysztackie stowarzyszenia mają w planach utworzenie punktu informacji turystycznej oraz wypożyczalni sprzętu - siedzibą nowego podmiotu będzie GOSiR Frysztak przy ul. Sportowej 30.  Jeśli założenia uda się zrealizować zgodne z planem w marcu 2018 r. w turystyce gminy Frysztak nastąpi wiele pozytywnych zmian, które poprawią jakość usług turystycznych w naszym regionie oraz przyczynią się do rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki i ekonomii społecznej.  

Zarządowi i członkom "Ziemi Frysztackiej" – Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszenia "Kobiet Ziemi Frysztackiej" życzymy wytrwałości i konsekwencji w realizacji nowego przedsięwzięcia. Trzymamy kciuki ... 

Opracowanie
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM