Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

SIATKARSKI TURNIEJ O PUCHAR MENEDŻERA SPORTU GOSiR FRYSZTAK – 2018.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza do udziału w Turnieju Siatkarskim o Puchar Menedżera Sportu. Zapraszamy wszystkich miłośników tej dyscypliny sportu do udziału w rywalizacji.  Rozgrywki odbędą się 17.03.2018 r. o godz. 10:00 na sali GOSiR Frysztak.
Koordynatorem turnieju jest Pan Wojciech Arciszewski.

Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


REGULAMIN

ORGANIZATOR :
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
MIEJSCE TURNIEJU:
Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
TERMIN TURNIEJU:
17 marca 2018 ( sobota ) godz. 10:00
CEL TURNIEJU:
Promocja aktywnego trybu życia, szerzenie rywalizacji sportowej , promocja siatkówki .
REGULAMIN TURNIEJU:
1.  W turnieju udział biorą zaproszone drużyny: Wiśniową, Wielopole Skrzyńskie  i Frysztak.
2. Drużyny składają się maksymalnie z 12 zawodników.
3. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów , każdy do 25 pkt. ( z przewagą 2 pkt.)
4. Set trzeci w przypadku remisu rozgrywany będzie do 15 pkt. (z przewagą 2 pkt.)
5. Każdej drużynie przysługuje 2 przerwy na żądanie w każdym secie ( nie ma żadnych innych przerw w setach).
6. Przerwa między setami trwa max 3 minuty.
7. Zmiany zgodnie z przepisami PZTS ( 6 zmian powrotnych w jednym secie).
8. Dopuszcza się do gry drużyny zdekompletowane , jednak liczba zawodników nie może być mniejsza niż czterech.
9. W trakcie trwania turnieju obowiązuje zasada fair - play.
10. Organizator zapewnia sędziów czuwających nad właściwym przebiegiem turnieju.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń wynikających z uczestnictwa w turnieju.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone podczas rozgrywania turnieju.
13.Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronach medialnych GOSiR Frysztak i na stronach partnerów medialnych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w  regulaminie oraz prawo do ostatecznej decyzji w kwestiach spornych.
15. Organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje.
PUNKTACJA:
- za wygrany mecz w stosunku 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt.
 - za wygrany mecz w stosunku 2:1 drużyna otrzymuje  2 pkt.
- za przegrany mecz w stosunku 1 : 2 drużyna otrzymuje  1 pkt.
- za przegrany mecz w stosunku 0 :2 drużyna otrzymuje  0 pkt.
O kolejności miejsc w turnieju decyduje kolejno:
- łączna ilość zdobytych punktów.
- lepszy stosunek setów zdobytych do straconych.
- wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych drużyn .
NAGRODY :
Puchar menedżera sportu GOSiR Frysztak  i dyplom  za zajęcie I miejsca , Pamiątkowe puchary i dyplomy za zajęcie miejsca II i III.


0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM