Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ: SPÓŁKA „DOLINA WISŁOKA” WKRÓTCE ZOSTANIE POWOŁANA DO ŻYCIA.


Hasło, „Łączy nas Pasja” nie jest sloganem reklamowym, lecz skupia wokół siebie osoby działające  w zakresie rozwoju sportu, turystyki, rekreacji, wypoczynku i zdrowego stylu życia. W działaniach uczestniczą mieszkańcy gminy Frysztak, którzy chcą swoją wiedzę merytoryczną i doświadczenie wykorzystać w działaniach na rzecz zwiększenia możliwości rozwoju gminy Frysztak oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.  
Wraz z wiosną 2018 r. nadchodzą duże zmiany w zakresie rozwoju, promocji i funkcjonowania turystyki. Na całokształt zmian wpływa kilka czynników, rozpoczętych kilka lat temu takich jak rozwój infrastruktury noclegowej, rozbudowa szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych oraz współpraca urzędu gminy i jednostek z organizacjami pozarządowymi.  Przez minione lata udało się wypracować zasady współpracy, które pozwolą rozszerzać działania dla mieszkańców naszej gminy oraz stworzyć atrakcyjną ofertę wypoczynkową dla gości i z innych regionów Polski.  
TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ: 
Bardzo dużą i pozytywną zmianę wprowadzi inicjatywa stworzona dzięki współpracy "Ziemi Frysztackiej" – Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju ze Stowarzyszeniem "Kobiet Ziemi Frysztackiej". W ramach wspólnych działań wymienionych podmiotów powstanie spółka ekonomii społecznej pod nazwą „Dolina Wisłoka". 
Tworzony podmiot pozytywnie przeszedł ocenę biznesplanu otrzymując tym samym wsparcie w ramach udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 
Już wkrótce dzięki nowej spółce we Frysztaku będzie można między innymi wypożyczyć kajaki i rowery (będzie to druga wypożyczalnia uzupełniająca ofertę wypożyczalni na "Przystani Twierdza", obie wypożyczalnie pozwolą na organizację spływów, w których będzie mogło wziąć udział ponad 40-stu uczestników ). Zostanie utworzony także punkt informacji turystycznej, który będzie promował wszystkie turystyczne inicjatywy i łączył wszystkich, którzy działają na rzecz turystyki.    ROZWÓJ SZLAKÓW ROWEROWYCH i SZLAKU KAJAKOWEGO:
W kwietniu 2018 rozpoczynamy działania w zakresie opracowania i oznaczenia dwóch tras rowerowych. W opracowaniu szlaków uczestniczyć będzie GOSiR Frysztak, „Grupa Rowerowa” - Gogołów, urzędnicy gminy Frysztak, oraz członkowie i pracownicy tworzonej spółki „Dolina Wisłoka”. 


Kwiecień to także miesiąc kojarzony z ogólnopolskim spływem kajakowym, który rozpocznie działania nad Wisłokiem. Wspólnie z fundacją Kajakową Tołhaj-GDK i osobami działającymi na rzecz turystyki będziemy poprawiać oznaczenia szlaku kajakowego na trasie Wojkówka- Frysztak – Markuszowa. W planach mamy także przygotować opracowanie pozwalające na wydłużenie szlaku z Krosna do Strzyżowa. 


TO NIE KONIEC ZMIAN:
W trakcie tworzenia jest także "Fundacja Talentów”, która skupiać się będzie głównie na sporcie skierowanym do dzieci i młodzieży. Podmiot będzie łączył także działania z GOSiRem i klubami sportowymi – obecnie trwają prace nad  pisaniem biznesplanu. PRZYPOMINAMY WIZYTY STUDYJNE:
Obie inicjatywy zapoczątkowały wizyty studyjne organizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Wizyta studyjna dla rozwoju turystyki – kliknij tu 
Wizyta studyjna w klubach sportowych – kliknij tu  
Bardzo się cieszymy, że siedziby obu podmiotów będą zlokalizowane na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Zakres planowanych działań będzie realizowany w taki sposób aby oferty mogły wzajemnie się uzupełniać z korzyścią dla naszej gminy.
W związku pozytywnym przejściem procedur i zatwierdzeniem biznesplanu składamy gratulacje dla  Zarządów i Członków "Ziemi Frysztackiej" – Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszenia"Kobiet Ziemi Frysztackiej". Życzymy determinacji i wielu sukcesów w działalności na rzecz turystyki. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy wierzą w potencjał gminy Frysztak oraz osoby pozytywne,  które chcą promować nasz region. Pamiętajcie "Łączy nas Pasja"
Czekamy na oficjalne informacje i dobre wieści od Zarządu "Doliny Wisłoka"
----------------------
Partner medialny pozytywnych inicjatyw:
Portal Mieszkańców dla Mieszkańców Gminy Frysztak - Frysztak24 

Opracowanie
Marek Armata0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM