Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

DOBRE WIADOMOŚCI - MODERNIZACJA PODDASZA CZĘŚCI NOCLEGOWEJ DOBIEGA KOŃCA


Kluczowa inwestycja dla rozwoju sportu, promocji turystyki i wykonywania dochodów w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji dobiega końca. Od stycznia 2018 r. pracownicy Ośrodka Sportu systematycznie wykonują prace wykończeniowe, które pozwolą oddać dla gości w pełni ukończoną bazę noclegową. Od czerwca bieżącego roku GOSiR Frysztak dysponował będzie 50 miejscami. Frysztak jest bardzo atrakcyjnym miejscem organizacji zgrupowań wakacyjnych dlatego nasza baza jest każdego roku oblegana przez obozy sportowe

MODERNIZACJA 4 POKOI - LUTY 2018


Należy dodać, że baza cieszy się popularnością nie tylko wśród grup zorganizowanych ale także  podczas organizacji wycieczek szkolnych, wyjazdów firmowych oraz imprez rodzinnych. Modernizacja części noclegowej rozpoczęła się w 2011 roku od rozbudowy budynku głównego Ośrodka Sportu:
Segment A: część administracyjno- socjalna,
Segment B: część sportowa,
Segment C: część noclegowa,
Wykonano także modernizację płyty boiska piłkarskiego, wykonano kort tenisowy, salę gimnastyczną, zamontowano zjeżdżalnie wodną na basenach, wykonano siłownię zewnętrzną, postawiono altanę i trybunę dla kibiców.
--------------------------
MODERNIZACJA 4 POKOI  - KWIECIEŃ 2018 

 Trwająca modernizacja ostatnich 4 pokoi z łazienkami
Modernizacja etap 2018: 
wykonanie instalacji kanalizacyjnych w 4 łazienkach,
wykonanie instalacji wodnych w 4 łazienkach,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
zakup i montaż kaloryferów,
Dokończenie instalacji elektrycznych w 4 pokojach i łazienkach wraz z uzupełnieniem zabezpieczeń skrzynki elektrycznej, 
Zakup i ułożenie płytek na korytarzu,
Zakup i ułożenie płytek w 4 łazienkach,
wykonanie szpachlowania sufitów wraz z malowaniem pokoi.
Do końca planuje się wykonać następujące prace: 
- montaż lamp w łazienkach i pokojach oraz korytarzu,
- montaż lamp awaryjnych na korytarzu,
- wstawienie luster,
- montaż wykładzin dywanowych,
- montaż drzwi,
- zakup łóżek i szafek nocnych (jest to część potrzebnego wyposażenia, które będziemy uzupełniać w zależności od posiadanych środków finansowych).

BAZA GOSiRU
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1.697.306,18 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy).
Do kluczowych zmian zaliczyć należy rozbudowę sali gimnastycznej oraz dobudowanie pietra w części administracyjnej i noclegowej. Dobudowano także sale szkoleniowe na parterze i pierwszym piętrze części noclegowej. Parter budynku został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważną zmianą odróżniającą poprzedni stan części noclegowej było wybudowanie w każdym pokoju łazienki.
GOSiR PRZED MODERNIZACJĄ 


ROK 2011


ROK 2012
1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.697.306,18 zł (słownie: Milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta sześć złotych i osiemnaście groszy).

GOSiR FRYSZTAK 2018 


2. UTWARDZENIE PLACU PRZY BUDYNKU GOSIR:
Inwestycja została wykonana poprzez realizację projektu na przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Kwota dofinansowania utwardzenia placu wynosi 56600 zł (słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). 

 3. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA:
Zewnętrzna siłownia wybudowana dzięki dofinansowaniu w wysokości 21 212,08 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych, osiem groszy). Eko-siłownia – Wykonanie robót budowlanych oraz zainstalowanie urządzeń treningowych.  Był to projekt w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Suma środków unijnych pozyskanych w tworzoną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Ośrodka wynosi: 1775118,26 zł (słownie: milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto osiemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy). 


POKOJE PRZED MODERNIZACJĄ


BAZA NOCLEGOWA PO MODERNIZACJI

JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSiR FRYSZTAK 
LATA 1987 - 2018
-----------------------------------------

GALERIA 1 - JAK ZMIENIAŁ SIĘ GOSIR 2012 - 2015  (środki Unijne) - KLIKNIJ TU
GALERIA 2 - GOSIR PRZED MODERNIZACJĄ 1987 - 2016  - KLIKNIJ TU 
GALERIA 3 WNĘTRZA PRZED I PO MODERNIZACJI  2012 - 2016 - KLIKNIJ TU 
GALERIA 4 - REMONT PODDASZA (ETAP I) 2016  - KLIKNIJ TU
GALERIA 5 - REMONT PODDASZA (ETAP II) 2017 - KLIKNIJ TU 
GALERIA 6 - REMONT PODDASZA (ETAP III) 2018 - KLIKNIJ TU (link czynny wkrótce)
Powrót do 30 lat Ośrodka Sportu - kliknij tu  

Ośmioletnie prace modernizacyjne dobiegają końca. Dzięki zaangażowaniu pracowników GOSiR Frysztak w bieżącym roku oddamy do użytku wszystkie pokoje na poddaszu wraz z zakupem części wyposażenia. Pozostałe wyposażenie będziemy uzupełniać na bieżąco w zależności od posiadanych środków finansowych. 
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Dla Państwa pracujemy 7 dni w tygodniu po to, aby mieszkańcy gminy Frysztak oraz nasi goście mogli aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędzić wolny czas. 

Zapraszamy
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM