Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

BĘDZIE NOWA ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WE FRYSZTAKU - nowe działania dla szkół, rodzin i miłośników przyrody


Szanowni Państwo!
Oprócz szlaków rowerowych, które oddane zostaną do użytku około 14 października 2018 r. to jeszcze we wrześniu bieżącego roku na terenie gminy Frysztak zostanie utworzona nowa ścieżka przyrodnicza w celu zaprezentowania środowiskowych walorów rodzinnych stron w sposób przystępny oraz w ciekawej i interesującej formule.  Ścieżka zostanie utworzona z wykorzystaniem środków zewnętrznych i będzie prowadzić od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Sportowej 30 , przez przystań "Dolina Wisłoka" następnie obok pomnika 10-lecia Odrodzenia Polski, przy skręcie naprzeciwko drogi na Kamieniołom w Kobylu oraz na przystani "Pod Herbami" w Kobylu. 
W ramach ścieżki zostaną zamontowane w pięciu wymienionych powyżej punktach następujące elementy: 
- tablice informacyjne o wymiarach 100 cm x 100 cm,
- ławki,
- kosze na śmieci,
- folia ( agrowłóknina ) - obłożenie jednej strony skarpy przy moście w Kobylu.
- krzewy ozdobne
- ziemia ogrodowa
- kora iglasta podkładowa
Planowana jest do stworzenia ścieżka ekologiczna na terenie miasta Frysztak położonego w Dolinie Wisłoka, która stanowi niewątpliwy walor przyrodniczy i krajobrazowy tego regionu. Na terenie gminy Frysztak znajduje się kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych, które cieszą się zainteresowaniem turystów. Jednak nie trzeba wyruszać w odległą trasę, aby cieszyć się i poznawać przyrodę. Dlatego w ramach projektu koncentrujemy się na najbliższej okolicy. Ścieżka będzie akcentować najważniejsze elementy, które wpływają na walor przyrodniczy, ale również bezpośrednio z niego wynikają. Wśród tych elementów należy wymienić fakt włączenia obszaru doliny Wisłoka (na terenie gminy Frysztak) do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar Wisłok Środkowy z dopływami PLH180030, interesującą geologię a także przyrodę samej rzeki Wisłok. 
------------------------------
Treści prezentowane na tablicach będą zwięzłe i niewielkie objętościowo, pisane językiem prostym i zrozumiałym.Ścieżka rozpoczynać się będzie przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku, a kończyć na brzegu rzeki Wisłok.
Przewidziano lokalizację 5 tablic informacyjnych, w następujących lokalizacjach:
Tablica 1. Przy GOSIR. Lokalizacja 49º 50’10,15” N 21º 36’58,96” E
Pierwsza z tablic będzie wprowadzać do ścieżki. Pojawi się na niej krótki opis ścieżki wraz z mapą przedstawiającą lokalizację poszczególnych tablic.


Tablica 2. Przy moście. Lokalizacja 49º 50’14,39” N 21º 37’13,30” E
Na tablicy znajdzie się informacja o obszarze Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami PLH180030 ze szczególnym uwzględnieniem siedliska priorytetowego z punktu widzenia Unii Europejskiej, a mianowicie łęgu wierzbowo-topolowego. 


Tablica 3. Przy pomniku. Lokalizacja 49º 50’17,49” N 21º 37’16,61” E
Miłość do ojczyzny powinna iść w parze z miłością do ojczystej przyrody. Często podkreślał to prof. Władysław Szafer, który swoją edukację zaczynał właśnie w obrębie aktualnych granic województw podkarpackiego . Jest to postać niezwykle charyzmatyczna i trwale wpisana w polską ochronę przyrody. To niewątpliwie człowiek, którego postać należy znać, i o którym warto pamiętać.


Tablica 4. Kobyle. Lokalizacja 49º 50’40,48” N 21º 37’39,96” E
Poświęcona będzie geologii doliny Wisłoka, a szczególnie piaskowcowi istebniańskiemu, stanowiącemu jeden z przedmiotów ochrony pobliskiego rezerwatu przyrody „Herby” i wydobywanemu niegdyś m.in. w nieodległym kamieniołomie. Przystanek ścieżki zaopatrzony zostanie w kilka głazów tej skały.


Tablica 5. Brzeg Wisłoka. Lokalizacja 49º 50’40,10” N 21º 37’27,73” E
Ostatni przystanek znajduje się na brzegu Wisłoka. W tym miejscu omówiona zostanie rola rzeki m.in. jako korytarza ekologicznego, a także zaprezentowani zostaną mieszkańcy rzeki. Jednak nie tylko ryby. Przecież rzeka to miejsce bytowania szeregu ciekawych gatunków owadów takich jak ważki, jętki, chruściki czy widelnice, nie wspominając o niesfornym bobrze i wesołej wydrze. Ekosystem rzeczny jest tworem bardzo dynamicznym, nieco nieprzewidywalnym, ale przez to ciekawym. Dynamika rzeki objawiająca się wezbraniami lub powodziami sprawia, że przyrodnicze aspekty schodzą na drugi plan. Szerokie spojrzenie na rzekę, poznanie jej i zrozumienie jest niezwykle ważne dla jej ochrony.Wkrótce będziemy mogli korzystać z nowej ścieżki spędzając nie tylko miło czas, ale ucząc się przy okazji o przyrodzie Doliny Wisłoka. 


Więcej informacji na temat realizacji projektu, zamieścimy pod koniec września po zamontowaniu tablic i ustawieniu wszystkich elementów ścieżki. 

Publikacja
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM