Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

DLACZEGO TURYSTYKA JEST SZANSĄ DLA REGIONÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ?


Turystyka stała się bardzo ważną dziedziną gospodarki - na całym świecie, statystycznie jedna na dziesięć osób zatrudniona jest właśnie w branży turystycznej. Turystyka jest też dużą szansą dla regionów, które tak jak gmina Frysztak zlokalizowane są w strefie chronionego krajobrazu. 


Początek szlaku rowerowego "Herby"
Część terenów naszego regionu chroniona jest Programem „Natura 2000”, a przez nasze tereny przebiega Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną. W 1996 utworzono Rezerwat Przyrody Góra Chełm”, a w 1999 r. Rezerwat Przyrody „Herby”. Bardzo dużą ilość terenów stanowią prywatne pola rolników, pozostała część to domostwa, szkoły, jednostki gminne, małe firmy oraz działki mieszkańców. 


Początek szlaków, pieszych, rowerowych wraz z drogowskazami przy GOSiR Frysztak

Nasze tereny przecina rzeka Wisłok z częścią terenów zalewowych, linia kolejowa i droga DW 988 Warzyce - Babica tworząc wąskie pasy, na których ciężko jest stworzyć strefy ekonomiczne ze względu na ograniczoną ilość miejsca i przepisy ochrony środowiska. Ponadto otaczające wzgórza, rozległe doliny oraz duże zalesienie stanowią problem dla rozwoju przemysłu. Jednak, to co zawęża możliwości przemysłu daje szansę dla rozwoju rynku turystycznego, który jest bardzo obszerny.


Rynek turystyczny daje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i zatrudnienia w następujących dziedzinach:
1. Hotelarstwo: hotele, pensjonaty, agroturystyka, bazy noclegowe, schroniska.
2. Gastronomia:  kuchnia regionalna, bary, restauracje, pizzerie, Koła Gospodyń Wiejskich.
3. Transport: przewoźnicy, taksówki. 
4. Pamiątki: rękodzielnicy, wytwórcy, lokalni producenci. 
5. Obsługa turystów: przewodnicy, instruktorzy, trenerzy.
6. Rolnictwo ekologiczne i producenci zdrowej żywności.
7. Sklepy turystyczne, 
8. Wypożyczalnie: rowerów, kajaków, nart. 
9. Eventy: kuligi, wycieczki, rajdy, spływy . 
10. Infrastruktura: baseny, wyciągi narciarskie, trasy biegowe, szlaki piesze, rowerowe i kajakowe itp.  
11. Punkty informacji turystycznej, sprzedaż map, informatorów itp. 


Informacja turystyczna przy GPOSiR Frysztak

Jako mieszkańcy w wielu przypadkach nie zdajemy sobie sprawy z tego, że działalność, którą prowadzimy lepiej funkcjonuje dzięki turystom czyli osobom, które korzystają z naszych usług i kupują nasze produkty. 


Trasa rowerowa Herby - oddana do użytku 13.10.2018 r.

W ostatnich dwóch latach powstały oznaczone trasy rowerowe, szlak kajakowy i pieszy oraz ścieżki przyrodnicze. Możemy także pochwalić się unikatowym dziedzictwem historycznym, przyrodniczym i sakralnym. Faktem jest, że tylko w tym roku w naszej gminie powstały dwa podmioty ekonomii społecznej zajmujące się sportem i turystyką, które w sumie dadzą zatrudnienie dla 8 osób. 

 
Nowe prace na przystani przy moście w Kobylu 
(brzegi zostały obłożone agrowłókniną, postawiano nowe ławki  i zasadzono krzewy)

Turystyka otwiera także możliwości pozyskiwania środków "unijnych": można wykorzystać programy przeznaczone na rozwój turystyki w celu wykonania deptaków, które są niczym innym niż chodniki, tylko mogą być szersze tworząc jednocześnie drogę dla pieszych, rowerzystów, rolkarzy itp. Dodatkowo deptaki mogą być wyposażone ławki, kosze i dodatkowe oświetlenie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. 


Ścieżka ekologiczna w gminie Frysztak sfinansowana przez WFOŚ i GW w Rzeszowie

Ważną inwestycją, która jest niezbędna do jak najszybszego wykonania jest droga na odcinku Frysztak - Strzyżów, co znacznie ułatwi komunikacją i skróci podróż na tym odcinku. Planowane jest przedłużenie szlaku kajakowego na tym odcinku oraz utworzenie jeszcze jednej przystani kajakowej. 


Spływy kajakowe Rzeką Wisłok 
Statystyki i perspektywy:
GOSiR Frysztak z wynajmu obiektów, w tym bazy noclegowej w bieżącym roku zarobił już ponad 210 000 zł, a do końca roku jest jeszcze ponad dwa i pół miesiąca, które dzięki zamówieniom noclegów dają perspektywę kolejnych pieniędzy.  Na basenach zarobiliśmy przeszło 110 000 zł mimo nie najlepszej pogody w lipcu. Baza noclegowa jest zarezerwowana także od początku 2019 r. a zamówienia na wakacje przyjmowane są na rok 2021 r. W ogólnopolskim spływie kajakowym podczas jednego dnia popłynęło 300 osób, a w ciągu całego sezonu w spływach zorganizowanych i indywidualnych wzięło udział   około 2000 osób. 

Odnawianie szlaków "Góra Hełm" i "Herby"

Tendencja zwiększonego ruchu turystycznego pokazuje zainteresowanie naszym regionem, co stwarza dużą szansę na tworzenie kolejnych miejsc pracy oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej sportowej, wypoczynkowej i drogowej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: marek.armata@gosir.frysztak.pl, tel. 503-300-552.

Opracowanie
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM