Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

REMONTY W GOSiR FRYSZTAK – plany na początek roku 2019


W roku 2019 GOSiR Frysztak planuje wyremontować, drugą łazienkę z wejściem od zewnątrz budynku oraz korytarz części administracyjno – sportowej prowadzący na salę gimnastyczną. Są to części budynku, które nie były remontowane podczas prowadzonej modernizacji Ośrodka Sportu. Remont tych pomieszczeń został odłożony w czasie ze względu na prowadzone prace w części hotelowej GOSiRu w celu jak najszybszego pozyskiwania dochodów ze sprzedaży miejsc noclegowych. 

Wejście przed remontem 1 łazienki                 Wejście po remoncie (2 łazienka - białe drzwi)

Prace nad remontem 2 łazienki częściowo już się rozpoczęły - pracownicy GOSiRu wymienili instalacje wodno-kanalizacyjną oraz wykonali pierwszą wylewkę wraz z wykonaniem izolacji od gruntu. Dalsze prace będą kontynuowane po wyschnięciu betonu. W ramach remontu  oprócz wymiany instalacji i ogrzewania planuje się wymianę płytek oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych. Przewiduje się również założenie nowoczesnego i ekonomicznego oświetlenia z czasowym wyłącznikiem prądu. 

Ośrodek Sportu planuje także remont korytarza części administracyjno-sportowej. W ramach prac przewiduje się  wymianę płytek podłogowych, oświetlenia, ogrzewania, oraz poprawę estetyki ścian wraz z wykonaniem podwieszonego sufitu.  Jest to wąski korytarz dlatego planuje się zamieszczenie jasnych i przyjemnych kolorów.  Przewiduje się także na ile będzie to  możliwe z technicznego punktu widzenia wmontowanie w ściany wystających elementów, które utrudniają przejście korytarzem.


Przy okazji remontów pracownicy przygotowują wszystkie instalacje w taki sposób aby docelowo ułatwiły modernizacje szatni sportowych, które również wymagają gruntownego remontu

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM