Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

STREETBALLOWY TURNIEJ 3x3 O MISTRZOSTWO GMINY FRYSZTAK - 20.07.2019 zapraszamyGminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zaprasza do udziału w "Streetbalowym turnieju 3 x 3 o mistrzostwo Gminy Frysztak". Zawody odbędą się  w dniu 20.07.2019 r. o godz. 12:00 na korcie przy basenach Ośrodka Sportu, ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. Zgłoszenia do 19.07.2019 r. pod nr tel. 17 2777 111 lub osobiście w biurze GOSiR.

Regulamin turnieju:

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. Cel imprezy:
- popularyzacja gry w koszykówkę
- integracja społeczeństwa Gminy Frysztak oraz sąsiednich gmin
- promocja Gminy Frysztak jako gminy przyjaznej sportowcom
3. Termin turnieju:
20.07.2019, zapisy do dnia 19.07.2019 r. (ilość miejsc ograniczona)
W razie dużej ilości drużyn zgłoszonych do turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Miejsce:
Kort tenisowy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul Sportowa 30, 38-130 Frysztak.
5. Warunki uczestnictwa:
a) Udział w turnieju jest bezpłatny
b) Turniej będzie rozgrywany w kategorii OPEN (+13)
c) Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
d) Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkie formalności związanych z uczestnictwem w turnieju.
e) Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
6. System rozgrywek:
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Każdy z każdym lub system pucharowy.
7. Zasady gry:
a) Mecze koszykówki 3x3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m X 15 m, na jeden kosz. Na boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. w odległości 6,75 m.
b) Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć, posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.
c) O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.
d) Każdy uzyskany kosz to 1 pkt. Za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75 m, tzw. Linii dystansowej) zalicza się 2 pkt. Graczowi w trakcie rzutu nie wolno dotknąć tej linii.
e) Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 15 punktów lub przez 10 minut ciągłej gry.
f) W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 11 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużynę w czasie 10 minut.
g) W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka „złoty kosz”, czyli gra do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Gra rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.
h) Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
i) Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.
j) Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.
k) Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.
l) Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą krane rzutem osobistym za 1 pkt. oraz przekazanie po rzucie piłki drużynie pokrzywdzonej.
m) Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
n) Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.
o) Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to w regulaminie.
8. Nagrody:
a) Dla trzech pierwszych drużyn medale.
9. Postanowienia ogólne:
a) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem;
b) Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju;
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach regulaminie;
d) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
e) Uczestniczy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia;
f) Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada;
g) Organizator zapewnia sprzęt sportowy
Koordynatorem zawodów jest Pan Radosław 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM