Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

VIII TURNIEJ WSI W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK -zapraszamy


Wójt Gminy Frysztak, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, FMT "Morgan" oraz GMKS "Strzelec" Frysztak zapraszają do udziału w „VIII Amatorskim Turnieju Wsi w Piłce Nożnej na Trawie o Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak". 
Futbolowa zabawa przygotowana jest tradycyjnie z myślą o mieszkańcach, którzy nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach, a sport traktują jako sposób na aktywne spędzenie czasu w gronie znajomych i atmosferze dobrej zabawy.


Rozgrywki odbędą się w niedzielę 08.09. 2019 r.
Boisko piłkarskie  GOSiR Frysztak
Przyjazd ekip godz. 14:30 - rozpoczęcie 15:00
------------------------------------
Zapisy do 5 września 2019 r.
Rejestracja: tel. 17 2777 111 lub Wojciech Arciszewski 502-430-060
Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób,
(5-ciu zawodników w polu + bramkarz + 2 osoby rezerwowe)


Bardzo nam zależy na  uhonorowaniu wszystkich sołectw gminy Frysztak w związku z tym do udziału w turnieju zapraszamy:
Reprezentację Frysztaka,
Reprezentację Gogołowa,
Reprezentację Lubli,
Reprezentację Twierdzy,
Reprezentację Kobyla,
Reprezentację Widacza,
Reprezentację Pułanek,
Reprezentację Cieszyny,
Reprezentację Stępiny i Chytrówki
Reprezentację Huty Gogołowskiej
Reprezentację Glinika Dolnego,
Reprezentację Glinika Średniego,
Reprezentację Glinika Górnego,

Ramowy program
uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn

14:30 – przyjazd drużyn
14:45  - losowanie i odprawa techniczna
15:00 – 18:00 gry turniejowe
18:00  podsumowanie , wręczenie pucharu , medali i  dyplomów.
Ciepły posiłek w trakcie turnieju. 
--------------------------------------------------
 Sponsorzy:
"Bar Kropelka" - Kuba Pelczar 
- Patron medialny - Frysztak24.pl

-----------------------------------------
Archiwum: 
Rok 2012 - I miejsce: FRYSZTAK: relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2013 - I miejsce: PUŁANKI:  relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2014 - I miejsce: CIESZYNA: relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2015  - I miejsce: CIESZYNA: relacja z kart archiwum - kliknij tu 
Rok 2016 - I miejsce GLINIK GÓRNY:  relacja z kart archiwum - kliknij tu 
Rok 2017 - I miejsce  GLINIK GÓRNY: relacja z kart archiwum kliknij tu 
Rok 2018 - I miejsce  FRYSZTAK: relacja z kart archiwum kliknij tu  


R E G U L A M I N
VIII  GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ WSI  NA TRAWIE
 O PUCHAR PRZECHODNI  WÓJTA GMINY FRYSZTAK
08.09.2019 (NIEDZIELA) GODZ. 1430.

1. W turnieju udział biorą  drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Frysztak  liczące maksymalnie  8 zawodników w wieku od 18 lat i starsi niezrzeszeni  w  sekcjach piłki nożnej w klubach sportowych. ( każda wieś wystawia 1 drużynę)
2. Drużyny powinny posiadać w miarę możliwości własny komplet strojów oraz obuwie sportowe typu korkotrampki , korki lub miękkie obuwie sportowe. 
3. Mecze rozgrywane będą równolegle na 2 boiskach piłkarskich o  wymiarach 60 x 30 m. Obowiązują bramki  5 x 2 m.
4. Drużyny grać będą w 6 osobowych składach  ( 5 zawodników w polu + bramkarz ).
5. Czas gry 2 X 8 minut.
6. System gry : zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości startujących drużyn.
7. Wymiana zawodników dowolna i wielokrotna.
8. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów.
9. Kary za niesportowe zachowanie i brutalny faul: czasowe wykluczenie z gry, żółta kartka , czerwona kartka, wykluczenie z rozgrywek.
10. Punktacja : za zwycięstwo drużyna  otrzymuje 3 pkt. , remis 1 pkt. ,   przegrana O pkt. ( w tym walkowerem ) wygrana walkowerem 3 pkt.
11. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów.
- wynik bezpośredniego pojedynku miedzy drużynami .
- ilość goli dodatnich wynikając a z różnicy goli zdobytych i straconych.
12. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie a wynikłych w trakcie trwania turnieju decydować będzie  kolegium złożone  z  kierowników poszczególnych drużyn. 
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy  jednak do Organizatora.
14. Zgłoszenia drużyn do dnia 5 września 2019 r. tel. 17 27-77-111 ,kom. 502 430 060 – Menedżer sportu  Wojciech Arciszewski  lub bezpośrednio w biurze GOSiR Frysztak.
15. Dla uczestników przewidziano napoje chłodzące oraz posiłek.
16. Drużyna  która zajmie I miejsce otrzymuje Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak i dyplom oraz pamiątkowe medale dla całej drużyny.
Drużyny zajmujące miejsca II i III dyplomy i pamiątkowe medale .
17. Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak zdobyty trzy razy z rzędu przez tą samą drużynę staje się własnością tej drużyny.

Program: 
14:30 – przyjazd drużyn
14:45  - losowanie i odprawa techniczna
15:00 – 18:00 gry turniejowe
18:00  podsumowanie , wręczenie pucharu , medali i  dyplomów.

 Uwagi końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne  przed, w czasie oraz po zakończeniu turnieju. W interesie uczestnika rozgrywek jest ubezpieczenie NW. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu . We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do ostateczne interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i na stronach internetowych GOSiR oraz partnerów medialnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju  i nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne , które uniemożliwiły by rozegranie turnieju. 
     

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM