Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA Ul. SPORTOWEJ – przebudowa drogi gminnej Nr 112156


Dobre wiadomości nie tylko dla mieszkańców ul. Sportowej, ale także dla wszystkich, którzy korzystają z Ośrodka Sportu, korzystają ze szlaków pieszych i rowerowych lub po prostu poruszają się po tej ulicy. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi gminnej wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. 

Inwestycja zostanie wykonana po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Wójta Gminy Frysztak na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych".
Zakres robót związanych z realizacją zadania obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, odwodnienia drogi, nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia zewnętrznego, prób, pomiarów, dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej inwestycji.  
Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie gminy Frysztak – kliknij tu  

Dla Ośrodka jest to ważna inwestycja ze względu na duży ruch na ul. Sportowej. Jest to miejsce gdzie stacjonują zgrupowania podczas wakacji i ferii. Bardzo mocno ruch pieszych zwiększa się w trakcie funkcjonowania otwartych basenów kąpielowych. Ośrodek jest także miejscem skąd rozpoczynają się szlaki piesze i rowerowe oraz dojście do szlaku kajakowego. 
O postępach w inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco. 

Publikacja
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM