Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

ZACZYNA ROBIĆ WRAŻENIE – trwa modernizacja ul. Sportowej we Frysztaku


Trwa modernizacja ul. Sportowej we Frysztaku. Ulica doczekała się swojego remontu, a wiadomości są tym lepsze, że modernizacja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Modernizacja zakłada poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni, zostanie wykonany także chodnik i przejścia dla pieszych oraz oświetlenie wraz z montażem barier rurowych w miejscach, w których takie bariery wymagane są ze względu na bezpieczeństwo pieszych. 

Na dzień dzisiejszy firma wykonała instalację kanalizacyjną i elektryczną wraz z obsadzeniem studzienek i wstawieniem fundamentów pod latarnie i okablowaniem. Wykonano także podbudowę wraz z położeniem pierwszej warstwy asfaltu pod poszerzenie jezdni. Trwa obsadzane krawężników i przygotowywane zjazdów.  
ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZEZ WÓJTA GMINY FRYSZTAK I PRZYGOTOWYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych".


Zadanie bardzo ważne zarówno dla mieszkańców tej ulicy i mieszkańców gminy Frysztak oraz dla samego Ośrodka Sportu - ulica sportowa to miejsce gdzie przebywają dzieci, młodzież i dorośli przebywający na wypoczynku, rekreacji, obozach sportowych oraz turyści i miłośnicy aktywnego wypoczynku. Biorąc pod uwagę basen, bazę noclegową, plac zabaw, kort tenisowy, salę gimnastyczną, boiska piłkarskie, imprezy rodzinne oraz ważniejsze wydarzenia z życia gminy  to z bazy GOSiRu rocznie korzysta ponad 70 000 osób. Chodnik z oświetleniem i przejścia wraz z poszerzeniem jezdni z pewnością poprawi bezpieczeństwo wszystkich na tej ulicy.  


Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM