Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

I FRYSZTACKI SPŁYW NA BYLE CZYMSzanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla Państwa wydarzenie sportowe jakiego rzeka Wisłok jeszcze nie widziała. Frysztacki Spływ Na Byle Czym to kontynuacja zimowej edycji Zjazdu na byle czym, który kolejny raz został odwołany ze względu na brak śniegu w sezonie zimowym.
Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej zabawy na dzień pełen szaleństw, doskonałej zabawy, rzecznych kąpieli i wspólnego biesiadowania.
Impreza odbędzie się w Sobotę 22 Sierpnia o godzinie 16:00,
Zapraszamy wszystkich tych, którzy kochają turystykę aktywną - nie znoszą nudy, a pasja tworzenia powoduje, że wciąż wymyślają innowatorskie projekty.
Zapisy do 20.08.2020 roku, pod numerem telefonu 17 2777 111 lub w recepcji GOSiR Frysztak

PROGRAM WYDARZENIA:
15:30  Montaż "pływadeł" biorących udział w spływie
16:00 Prezentacja "pływadeł" dla publiczności
16:30 Start  Spływu Na Byle Czym
18:00 Finał Spływu Na Byle Czym i wręczenie nagród
18:00 - 19:00 Ognisko przy muzyce i pieczenie kiełbaski
19:00 Wieczorny spływ kajakowy z Frysztaka do Markuszowej dla chętnych- obowiązkowa rezerwacja i wpłata należności finansowych (40 zł - w tym wypożyczenie kajaka, kapoka i transport z Markuszowej do Frysztaka).


REGULAMIN SPŁYWU NA BYLE CZYM WISŁOK 2020:
1. Organizatorem spływu jest:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU
2. Czas i miejsce:
Zawody maja charakter jednodniowy i odbywają się 22 Sierpnia 2020 roku (Sobota) na ustalonym przez organizatorów odcinku rzeki Wisłok w godzinach od 16:00 do 18:00.
Zgłoszone do udziału w zawodach "pływadła" będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na plaży rzeki Wisłok nieopodal mostu w Kobylu.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godzinie 18:00
3. Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane własnoręcznie przez uczestników spływu.
"Pływadła" mogą być poruszane tylko siłami natury lub przy pomocy siły mięśni załogi.
Każdy z członków załogi musi być pełnoletni.
Zgłoszenia do spływu i dane kontaktowe jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą telefoniczną od 27.07.2020 do 20.08.2020 roku  - numer telefonu 17 2777 111
Do udziału w zawodach nie będą dopuszczane konstrukcje wyprodukowane w całości niesamodzielnie. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa, a w dniu imprezy za przywiezienie na miejsce startu i odwiezienie z mety konstrukcji pływającej. Załoga odpowiada za wodowanie "pływadeł" i samodzielnie je przeprowadza. Ponadto załoga odpowiada za usuniecie konstrukcji pływającej (wszystkich jej elementów) z rzeki oraz plaży.
4. Zasady rywalizacji i oceny:
Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów. Długość trasy wynosi ok. 500 m, początek spływu odbywa się przy plaży Przystani Dolina Wisłoka, a meta znajduje się przed mostem w Kobylu. Trasę, na zasadach wyścigu pokonuje jednocześnie jedna lub maksymalnie dwie załogi ( w zależności od poziomu wody w rzece). O zwycięstwie decydują 3 kryteria:
- czas pokonania trasy
- punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury
- punkty za najlepszą nazwę "pływadła" przyznane przez uczestników zawodów - nie można przyznawać punktów własnej konstrukcji.
Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne. Pomiar czasu przeprowadzany jest przez organizatorów w sposób maksymalnie rzetelny.
5. Nagrody:
Dla uczestników zawodów przewidziane są następujące nagrody:
- za zajęcie 1 miejsca puchar przechodni i zaszczytny tytuł "Płetwal Błękitny Rzeki Wisłok  - Frysztak 2020"
6. Warunki prawne i odwołanie zawodów:
- przez cały czas trwania zawodów wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.
- każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia osobowe i materialne w trakcie zawodów
- zawodnicy biorący udział w zawodach odpowiadają za samodzielne ubezpieczenie w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.)
- organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zgłoszenia się mniej niż 4 załóg lub niekorzystnych warunków pogodowych.
7. Wizerunek i dane osobowe uczestników:
Organizatorzy maja prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo "pływadeł" i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych, np. w internecie. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo - marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na Byle Czym - rzeka Wisłok 2020.
8. Postanowienia końcowe:
- każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
- udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.
- kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów na bieżąco.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY - AHOJ PRZYGODO !!!

Koordynatorem spływu jest Pani Bernadeta Ziarnik. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM