Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

GOSIR FRYSZTAK PARTNEREM CHARYTATYWNEGO RAJDU ROWEROWEGO - trwają zapisy !


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku został Partnerem  CHARYTATYWNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI. Impreza odbędzie się 30 sierpnia 2020 r.  Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie "Aktywny Beskid". 
Głównym celem rajdu oprócz Promocja Zdrowego Stylu Życia, popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji będzie zebranie jak najwięcej dobrowolnych datków na diagnostykę 2 letniej Natalii Michalczyk w Schön w Niemczech. W związku z powyższym serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników Rajdu jak również osoby niebiorące w nim udział oraz instytucje do dokonywania dobrowolnych wpłat na podopieczną Fundacji Natalię Michalczyk. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wpłat wpisowego, za zgodą uczestników, zostaną one przeznaczone do skarbonki ze wskazanie dla Natalii Michalczyk.

Program:
Niedziela 30.08.2020r.
godz. 09:00 – 09:40 - zbiórka i weryfikacja uczestników Płyta - Rynek Krosno.
godz. 10:00 – Start Rajdu Rowerowego. Przejazd na trasie Krosno - Korczyna – Odrzykoń – Łęki Strzyżowskie – Frysztak – około 50 km.
Odpoczynek na terenie Dworu w Łękach Strzyżowskich
godz. 15:00 zakończenie rajdu na terenie GOSiR Frysztak. Powrót po zakończonym rajdzie we własnym zakresie.

Zapisy oraz wysokość wpisowego:
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: 23-111-764/ Katarzyna Madej: 721-286-915/ Arkadiusz Pałys. Wpłaty wpisowego – 20 zł od osoby należy dokonać do 28.08.2020r na konto Stowarzyszenia Aktywny Beskid (93160014621893843110000001 BNP PARIBAS) Z dopiskiem „CHARYTATYWNY RAJD” Dzieci do 16 lat start nieodpłatny.
Ze względu na limit o przyjęciu na rajd decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.REGULAMIN

CHARYTATYWNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA WAKACJI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 30. SIERPNIA 2020 r.

Celem Rajdu Rowerowego jest:
Promocja Zdrowego Stylu Życia, popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji. W szczególności głównym celem jest zebranie jak najwięcej dobrowolnych datków na diagnostykę 2 letniej Natalii Michalczyk w Schön w Niemczech, której tata oraz rodzina pochodzą z miejscowości Korczyna. Natalia podlega pod Fundację „Siepomaga” 
W trzecim tygodniu życia rodzice Natalii, zauważyli u niej niepokojące i powtarzające się ruchy główką. Po kilku dniach dołączyły do tego ruchu rączką. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że tak daje o sobie znać padaczka W szpitalu potwierdzono diagnozę. Odkryto też przyczyn. Badania wykazały guzki w główce Natalki i guzek w serduszku. Pojawiło się podejrzenie rzadkiej choroby genetycznej – stwardnienia guzowatego. Natalia na długie tygodnie trafiła do szpitala.
Szczegóły zbiórki/wpłat na konto Fundacji „Siepomaga” oraz opis choroby pod linkiem https://www.siepomaga.pl/natalia-michalczyk, lub na stronie 

I-Program:
Niedziela 30.08.2020r.
godz. 09:00 – 09:40 - zbiórka i weryfikacja uczestników Płyta - Rynek Krosno.
godz. 10:00 – Start Rajdu Rowerowego. Przejazd na trasie Krosno - Korczyna – Odrzykoń – Łęki Strzyżowskie – Frysztak – około 50 km.
Odpoczynek na terenie Dworu w Łękach Strzyżowskich
godz. 15:00 zakończenie rajdu na terenie GOSiR Frysztak Powrót po zakończonym rajdzie we własnym zakresie

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenia Aktywny Beskid.
Partnerzy:
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Urząd Gmina Wojaszówka Urząd Gminy Frysztak Sklep Rowery Madej 

III. Patron medialny:
Krośnieński Portal Ratowniczy Krosno 112,
IV. Komitet organizacyjny Rajdu Rowerowego:
Komandor: Prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid Katarzyna Madej
Arkadiusz Pałys 
Pilot początkowy rajdu: Ochotnicza Straż Pożarna
Pilot Końcowy rajdu: Ochotnicza Straż Pożarna 
Ratownik Medyczny Arkadiusz Pałys, Dorota Michalczyk,  strażacy OSP 
Obsługa rajdu: Andrzej Madej

V. Zapisy oraz wysokość wpisowego:
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: 723-111-764/ Katarzyna Madej 721-286-915/ Arkadiusz Pałys Wpłaty wpisowego – 20 zł od osoby należy dokonać do 28.08.2020 r na konto Stowarzyszenia Aktywny Beskid (93160014621893843110000001 BNP PARIBAS) Z dopiskiem „CHARYTATYWNY RAJD” Dzieci do 16 lat start nieodpłatny.
Ze względu na limit o przyjęciu na rajd decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

V. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower.
Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 10 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.
Dokonanie opłaty wpisowego do 28 sierpnia 2020r. na konto bankowe –Stowarzyszenia Aktywny Beskid (93160014621893843110000001 BNP PARIBAS) Z dopiskiem „CHARYTATYWNY RAJD” zajmującego się obsługą w/w imprezy.Kwota 20 zł w przeznaczona jest na poniesienie kosztów przy organizacje powyższego rajdu. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wpłat wpisowych, za zgodą uczestników, zostaną one przeznaczone na konto fundacji „Siepomaga” ze wskazaniem na leczenie Natalii Michalczyk. 

VI.WERYFIKACJA:
Zgłaszający się na rajd staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w dniu startu.

VII.  Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
Transport sprzętu na metę w przypadku awarii.
Transport na metę osób, które z różnych przyczyn muszą przerwać rajd.
Gorący posiłek w trakcie pierwszego etapu z zachowaniem wszystkich norm higieny.
Na zakończenie rajdu grill z zachowaniem bezpieczeństwa oraz wszystkich norm higieny.
Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania rajdu,
Możliwość wypożyczenia rowerów po wcześniejszym uzgodnieniu.

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do:
Uczestnicy Rajdu Rowerowego przestrzegają bezwzględnie poleceń organizatora.
Każdy uczestnik Rajdu obowiązkowo musi posiadać kask twardy
Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu. 
Uczestników Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. 

Udzielania pomocy innym uczestnikom rajdu, którzy tej pomocy potrzebują,

Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich,
Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go zgodnie z poleceniami organizatora,
Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy rajdu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania zabezpieczenia/pilotów początkowych i pozostawania za pilotem końcowym,
Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na drodze.

IX. ZASADA POKONYWANIA TRASY RAJDU ROWEROWEGO:
Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą POJEDYŃCZO w odległości 3 m. rower od roweru „tzw. gęsiego” i obowiązuje ich bezwzględny zakaz parami.
Jedziemy w grupach 15 osobowych oraz rygorystycznie przestrzegamy zasady prawa ruchu drogowego.
Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kierownictwo Rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie rajdu.
Kierownictwo Rajdu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa z rajdu lub spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
Kierownictwo Rajdu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
Kierownictwo Rajdu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy. 

W imieniu wszystkich Organizatorów, Patronów i Partnerów
zachęcam do udziału w rajdzie
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM