Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

NOWOCZESNA PRZYSTAŃ KAJAKOWA WE FRYSZTAKU - jakość i estetyka (zdjęcia)Trzy w jednym - solidnie, estetycznie i z dofinansowaniem ... Przystań przy ul. Mostowej we Frysztaku. O tym, że warto korzystać ze środków zewnętrznych przekonają się mieszkańcy gminy Frysztak oraz goście korzystający z przystani na ul. Mostowej we Frysztaku. Prace zostały wykonane nie tylko bardzo solidnie ale także estetycznie. Wszystko po to aby gmina Frysztak mogła rozwijać turystykę, a mieszkańcy oraz turyści mieli zaplecze sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe nad brzegiem Wisłoka.

W ramach projektu wykonano drewnianą altanę oraz strefę relaksu i rozrywki wraz ze schodami prowadzącymi do wody, których zadaniem jest między innymi umocnienie skarpy. W ramach inwestycji, która uzyskała dofinansowanie PROW w wysokości 66781,00 zł wykonano:
1. Umocnienie skarpy brzegowej w postaci betonowych schodów prowadzących do Wisłoka. 
2. Przebudowano dojazd do przystani wraz z wykonaniem oświetlenia. 
3. Na podniesionym terenie postawiono drewnianą, zadaszoną altanę o wymiarach 35 m 2 5 m x 7 m (podniesiony teren pełnił będzie  również funkcję sceny podczas prowadzenia imprez zorganizowanych). 
4. Postawiono ławki betonowo-drewniane trwale połączone z gruntem.
5. Wykonano boisko plażowe 14 m x 22 m. 
6. Postawiono leżaki betonowo-drewniane.
7. Postawiono dwa kosze na śmieci. 
8. Zamontowano atestowane słupki wraz z siatką do plażówki. 
--------------------------------------------------------"Aby inwestycja mogła zostać wykonana prace wymagały wyjątkowej staranności ze względu na fakt, że to miejsce nad rzeką, której stan wody ulega zmianie w zależności od pory roku. Schody musiały zostać odpowiednio zbrojone i zakotwione aby podniesiony nurt wody, mróz i upał ich nie uszkodził. 
Wykonano altanę z masywnego drewna na odpowiednio podniesionym i utwardzonym kostką brukową terenie z mocnymi fundamentami (pecki) do tego użyto odpowiednich kotew - konstrukcja powinna wytrzymać mocny wiatr i zmieniające się warunki atmosferyczne. 
Na boisku plażowym wykonano drenaż i zastosowano odpowiednią matę (włókninę) oddzielającą piasek od gruntu. Cały teren wyrównano tak aby można było zasiać trawę i drzewka. 
Postawiono mocne ławki leżaki i kosze naśmieci, tworząc bezpieczne i czyste miejsce wypoczynku i rekreacji. 
Utwardzono wjazd zgodnie ze sztuką budowalną i postawiono słupy oświetleniowe z lampami Led zasilanymi odnawialnym źródłem energii. Jest także atestowana siatka i słupki do gry w siatkówkę - sprzęt będzie używany sezonowo oraz podczas imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym". 

FOTORELACJA Z BUDOWY --------------------------------------------------------

Przypominamy:
Projekt realizowany jest przez wójta i przez pracowników urzędu gminy Frysztak, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i geograficznych. Projekt koordynują Jan Ziarnik, Magdalena Śliwka i Łukasz Fąfara. 
Realizacja zadania powstała między innymi dzięki temu, że w ostatnich latach wydarzyło się kilka zmian dotyczących własności gruntów nad Wisłokiem -  powiat strzyżowski przekazał działkę dla gminy Frysztak przy moście, a gmina Frysztak dokupiła działkę przylegającą do przekazanego terenu Ta sytuacja pozwoliła na realizację projektu dofinansowanego przez Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania - uzyskano dofinansowanie PROW w wysokości 66781,00 zł 


Teren sportowo-rekreacyjny jest miejscem przeznaczonym nie tylko do aktywnego wypoczynku ale także będzie dawał możliwość organizacji imprez integracyjnych oraz będzie  miejscem na spotkania z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi.

Wisienką na torcie jest mural wykonany na filarach mostu wykonany w ramach konkursu.  

Art.
Marek Armata


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM