Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

#FrysztakChallenge2020 - BIEGI lub NARTOROLKI lub ROWER - zapraszamy!!!


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, kieruje sportowe wyzwanie do wszystkich dbających o zdrowie fizyczne, w myśl zasady " NIE WAŻNE W JAKIM ŚWIECIE ŻYJESZ - WAŻNE JAKI ŚWIAT ŻYJE W TOBIE".

Atutem tej formy aktywności fizycznej jest bezpieczeństwo, które w dobie koronawirusa jest najważniejsze. Każdy uczestnik sam, w dowolnym czasie i na wybranej przez siebie trasie, wybiera jeden z 3 wariantów:

1. Bieg na nogach - dystans 10 km

2. Nartorolki lub biegówki (dowolną techniką) - dystans 30 km

3. Rower górski, trekkingowy lub szosowy - dystans 25 km

Nagrodą za pokonanie wybranego przez siebie dystansu jest medal. 

Satysfakcja gwarantowana - zapraszamy - sportowa akcja jest bezpłatna !


REGULAMIN

 "WYZWANIE SPORTOWE GOSiR FRYSZTAK"

I. ORGANIZATOR

GOSiR Frysztak

ul. Sportowa 30

38-130 Frysztak

tel. 17 2777 111

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania, jazdy na nartorolkach, biegówkach i na rowerze, jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Propagowanie alternatywnych form aktywności fizycznej w dobie koronawirusa. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w "Wyzwanie Sportowe " jest przesłanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) na adres mailowy: osrodek@gosir.frysztak.pl 

2. W wyzwaniu może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończył 18 lat.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 21.11.2020 - 31.12.2020 roku (do wyczerpania medali) dystansu - wybierając 1 z 3 wariantów:

 -   Bieg na nogach - dystans 10 km

 -  Nartorolki/ biegówki (dowolną techniką) - dystans 30 km

 -  Rower górski, trekkingowy lub szosowy - dystans 25 km

4.  Każdy uczestnik ma obowiązek udokumentowania swojej aktywności poprzez wstawienie  na własnym facebooku zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka z dopiskiem #FrysztakChallenge2020 oraz zameldowania się na stronie internetowej GOSiR Frysztak.

5. Wysyłka medali, odbywać się będzie regularnie od 30.11.2020 roku. 

1. Zawodnicy podejmują "Wyzwanie Sportowe" dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w tego typu wyzwaniach i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

2. Uczestnicy powinni dokonać we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie lub odwołania imprezy sportowej bez podania przyczyny.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej w celu wysłania medalu na wskazany adres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy wszystkich do udziału w #FrysztakChallenge2020 oraz do nominowania kolejnej osoby, która wykona zadanie.

POWODZENIA!!! 0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM