Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

OBIEKTY SPORTOWE GOSIR FRYSZTAK TYLKO DLA ZAWODOWCÓW – zapraszamy na zgrupowania lub treningi.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21. 12. 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie: od 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. obiekty sportowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku mogą być udostępniane zgodnie z § 10 pkt 15. ustawy tj.:

 „Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Wyłącznie w przypadku sportu zawodowego: w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2. Wszystkie wydarzenia muszą być organizowane bez udziału publiczności.”

3. W związku z Rozporządzeniem zostają odwołane wszystkie rezerwacje grup amatorskich oraz pozostają nieczynne do odwołania następujące obiekty: plac zabaw, zewnętrzna siłownia, kort tenisowy, altana z paleniskiem. 

4. Boiska piłkarskie, sala gimnastyczna – mogą zostać udostępnione dla sportu zawodowego. Serdecznie zapraszamy zawodników do korzystania z naszych obiektów sportowych i bazy noclegowej. 

Zainteresowanych zgrupowaniami prosimy o kontakt: Marek Armata 503-300-552 

Liczymy na jak najszybszy powrót do normalności. 

Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM