Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

TRWAJĄ ZAPISY NA CHARYTATYWNY RAJD ROWEROWY - ZAPRASZAMY


25 września odbędzie się Charytatywny Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia Powstania ZOSP RP. Uczestnicy mogą dobrowolnie zasilić datkami Fundację „Dorastaj z Nami”, która pomaga dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie. Rajd rozpoczyna się w Krośnie i Strzyżowie, by wspólnie spotkać się we Frysztaku.. Przypominamy, że jest to rajd, który został przełożony z dnia 18 września. ze względu na złe warunki pogodowe. 

Zapisy prowadzone są W gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku pod nr. Tel. 17 2777 111 lub 516-625-582


REGULAMIN

W Rajdzie Rowerowym mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Cel:
pokonanie 100 km na rowerze z okazji 100-lecia Powstania ZOSP RP,
Popularyzacja aktywnego wypoczynku,
promocja Regionu,
promocja turystyki rowerowej,
zbiórka środków finansowych na Fundację „Dorastaj z Nami” – fundacja pomaga dzieciom bohaterów poległych lub poszkodowanych na służbie.

2. Termin:
25 września 2021 r. godz. 10:00 start w Krośnie i w Strzyżowie
Zapisy:
Zapisy prowadzone są do dnia 16 września 2021 r. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, miejsce startu – Krosno lub Strzyżów oraz nr telefonu.
Zapisy prowadzone są W gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku pod nr. Tel. 17 2777 111 lub 516-625-582
Organizatorzy:
Ochotnicza Straż Pożarna z Kobyla,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Stowarzyszenie Aktywny Beskid,
Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów

5. Komitet organizacyjny:
Komandor: Arkadiusz Pałys
V-ce Komandor: Katarzyna Madej
V-ce Komandor: Marek Armata
V – ce Komandor Stefan Wójcik
Partnerzy Medialni:

Patronat Honorowy:
Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie st. bryg. mgr inż. Rafał Rutyna
Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Nowak
Komendant Komendy Miejskiej Polcji w Krośnie inspektor Leszek Buryła
Wójt Gminy Frysztak mgr inż. Pan Jan Ziarnik
Wójt Gminy Wojaszówka Pan Sławomir Stefański
Prezes Powiatowego Zarządu ZOSP – RP w Strzyżowie druh Łukasz Gątarski
Prezes Powiatowego Zarządu ZOSP – RP w Krośnie druh Jan Kilar
Zbiórka na "Fundację Dorastaj z nami" prowadzona jest: poprzez dobrowolne wpłaty uczestników rajdu, które można przekazać na konto fundacji: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „rajd”

Program / Trasa:
Trasa 1: (koordynator – przewodnik: Arkadiusz Pałys, Marek Armata):
start godz. 10:00
Strzyżów (rynek) – Wysoka Strzyżowska – Oparówka – Markuszowa – Kozłówek – Jazowa – Kobyle – Frysztak (GOSiR – ul. Sportowa 30)
Trasa 2: (koordynator - przewodnik Katarzyna Madej oraz Stefan Wójcik):
start godz. 10:00
Krosno (Parking Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie) – Krosno ul. Okrzei – Białobrzeska - Odrzykoń ul. Krośnieńska – ul. Tadeusza Kościuszki – Bratkówka - Wojkówka – Łączki Jagiellońskie - Łęki Strzyżowskie – Kobyle – Frysztak (GOSiR – ul. Sportowa 30)
godz. 11:30 – 12:00 Przyjazd do Frysztaka
godz. 12:00 – 12:30 przerwa (kawa, herbata, woda mineralna)
godz. 13:00 Wspólny przejazd ulicami Frysztaka (gwieździste koło):
Trasa (1,5 km): Frysztak ul. Sportowa 30, ul. Mostowa – Twierdza – Frysztak Rynek – Frysztak ul. Nowa – Frysztak ul. Sportowa – ul. Mostowa – Przystań Dolina Wisłoka.

W trakcie przejazdu odbędzie się złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Floriana.
godz. 13:30 Pokaz ratownictwa w wykonaniu PSP i OSP,
godz. 14:00 Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek,
godz. 15:00 Zakończenie rajdu (indywidualny powrót do domu)

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem znajdującym się wraz z listą obecności oraz podporządkowanie się decyzjom Organizatorów.
Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nieletnie z pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 100 osób, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach publicznych.
Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi w grupach 15-osobowych – grupy mogą jechać w 200-metrowych odstępach od siebie.
Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
Przy przekraczaniu jezdni należy zachowywać szczególną ostrożność.
W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi, należy zachować porządek w miejscu postoju, przed odjazdem należy zebrać odpadki i nieczystości, pozostawiając miejsce w stanie uporządkowanym.
Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdac od 15 do 30 m.
Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność.
W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych rajd może zostać przeniesiony na inny termin lub odwołany.11. Polityka prywatności:
Uczestnik zawodów, dokonując zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu
w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach.
Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach marketingowych i promocji zarówno niniejszych zawodów, jak i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak również przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM