Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAKWójt Gminy Frysztak , Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku , GMKS „Strzelec” Frysztak , „Dolina Wisłoka” zapraszają do udziału w "IX Turnieju Piłki Nożnej Wsi o Puchar Wójta Gminy Frysztak".
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią GOSiR Frysztak wraca do imprezy sportowo – rekreacyjnej cieszącej się dużym zainteresowaniem w latach ubiegłych , jak będzie w tym roku ?. Startujemy w trochę zmienionej formie główne trofeum Puchar Wójta Gminy Frysztak nie jest w tej edycji przechodni , ale na stale pozostaje w posiadaniu drużyny, która ją zdobędzie, Za miejsce II drużyna otrzymuje Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak, za miejsce III drużyna otrzymuje Puchar Prezesa GMKS „Strzelec” Frysztak. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe Puchary i dyplomy. Futbolowa zabawa podobnie jak w latach poprzednich przygotowana jest tradycyjnie z myślą o mieszkańcach , którzy nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach , a sport traktują jako sposób na aktywne spędzenie czasu w gronie znajomych i w atmosferze dobrej zabawy.
Rozgrywki odbędą się w niedzielę 18 września 2022.

Boisko piłkarskie GOSiR Frysztak
Przyjazd ekip godz. -14:00 – rozpoczęcie 14:30
Zapisy do 12 września 2022
Rejestracja , tel. 17 2777111 lub Wojciech Arciszewski 502430060
Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób ( 5-ciu zawodników w polu + bramkarz + 2 osoby rezerwowe).
Bardzo nam zależy na uhonorowaniu wszystkich sołectw Gminy Frysztak w związku z tym do udziału zapraszamy :

Reprezentacje : 
Frysztaka, 
Gogołowa, 
Lubli, 
Twierdzy, 
Kobyla, 
Widacza,
Pułanek, 
Cieszyny, 
Stępiny i Chytrówki, 
Huty Gogołowskiej, 
Glinika Dolnego,
Glinika Średniego, 
Glinika Górnego.

W załączeniu szczegółowy regulamin.

------------------------------

R E G U L A M I N

IX GMINNEGO AMATORSKIEGO TURNIEJU WSI W PIŁCE NOŻNEJ NA TRAWIE

O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK
18 WRZEŚNIA 2022 (NIEDZIELA) GODZ. 14 00.

1. W turnieju udział biorą drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Frysztak liczące maksymalnie 8 zawodników w wieku od 18 lat i starsi niezrzeszeni w sekcjach piłki nożnej w klubach sportowych. ( każda wieś wystawia 1 drużynę)
2. Drużyny powinny posiadać w miarę możliwości własny komplet strojów oraz obuwie sportowe typu korkotrampki , korki lub miękkie obuwie sportowe. ( Ośrodek nie zapewnia obuwia sportowego , ani koszulek sportowych )
3. Mecze rozgrywane będą równolegle na 2 boiskach piłkarskich o wymiarach 60 X 30 m. Obowiązują bramki 5 x 2 m.
4. Drużyny grać będą w 6 osobowych składach ( 5 zawodników w polu + bramkarz ).
5. Czas gry 2 X 8 minut.
6. System gry : zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości startujących drużyn.
7. Wymiana zawodników dowolna i wielokrotna.
8. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów.
9. Kary za niesportowe zachowanie i brutalny faul: czasowe wykluczenie z
gry, żółta kartka , czerwona kartka, wykluczenie z rozgrywek.
10. Punktacja : za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. , remis 1 pkt. ,
przegrana O pkt. ( w tym walkowerem ) wygrana walkowerem 3 pkt.
11. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych punktów.
- wynik bezpośredniego pojedynku miedzy drużynami .
- ilość goli dodatnich wynikając a z różnicy goli zdobytych i straconych.
12. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie a wynikłych w
trakcie trwania turnieju decydować będzie kolegium złożone z
kierowników poszczególnych drużyn.
13.Ostateczna interpretacja regulaminu należy jednak do Organizatora.

14. Zgłoszenia drużyn do dnia 12 września 2022r. tel. 17 27-77-111 ,kom.
502 430 060 – Menedżer sportu Wojciech Arciszewski lub bezpośrednio w
biurze GOSiR Frysztak.
15. Dla uczestników przewidziano napoje chłodzące oraz posiłek.
16. Drużyna która zajmie I miejsce otrzymuje Puchar Wójta Gminy Frysztak
i dyplom.
Drużyna zajmująca miejsce II otrzyma Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
we Frysztaku i dyplom.
Drużyna zajmująca miejsce III otrzyma Puchar Prezesa GMKS „Strzelec”
Frysztak.
Drużyny zajmujące pozostałe miejsca otrzymają pamiątkowe Puchary i
dyplomy.
17. Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak zdobyty trzy razy z rzędu przez
tą samą drużynę staje się własnością tej drużyny.

Program:
14:00 – przyjazd drużyn
14:15 - losowanie i odprawa techniczna
14:30 – 18:00 gry turniejowe
18:00 podsumowanie , wręczenie pucharu , medali i dyplomów.

Uwagi końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne
przed, w czasie oraz po zakończeniu turnieju . W interesie uczestnika
rozgrywek jest ubezpieczenie NW. Udział w turnieju jest równoznaczny
z akceptacją niniejszego regulaminu . We wszystkich sprawach nie objętych
regulaminem decyduje organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostateczne interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku w materiałach informacyjnych i na stronach internetowych GOSiR
oraz partnerów medialnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju i nie ponosi
odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne , które uniemożliwiły by rozegranie turnieju. 

Patron medialny Frysztak24 

Archiwum: 
Rok 2012 - I miejsce: Frysztak: relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2013 - I miejsce: Pułanki:  relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2014 - I miejsce: Cieszyna: relacja z kart archiwum - kliknij tu  
Rok 2015  -I miejsce: Cieszyna: relacja z kart archiwum - kliknij tu 
Rok 2016 - I miejsce: Glinik Górny:  relacja z kart archiwum - kliknij tu 
Rok 2017 - I miejsce:  Glinik Górny: relacja z kart archiwum kliknij tu 
Rok 2018 - I miejsce:  Frysztak: relacja z kart archiwum kliknij tu 
Rok 2019 - I miejsce:  Cieszyna: relacja z kart archiwum kliknij tu
Rok 2020 i 2021 - pandemia 
Rok 2022 - wracamy do gry :-) 


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM