Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
38-130 Frysztak, ul. Sportowa 30, woj. podkarpackie
tel./fax (17) 27 77 111, (17) 27 77 900
NIP: 819-12-59-924 REGON: 001350570
Nr konta: 20916810275505927120000001

MARATON FITNESS 2018

POWIATOWE MISTRZOSTWA GMINY FRYSZTAK W TENISIE STOŁOWYM - ZAPRASZAMY

 Starosta Strzyżowski oraz Wójt gminy Frysztak zapraszają do udziału w Powiatowych Mistrzostwach Gminy Frysztak w Tenisie Stołowym. Rozgrywki odbędą się 20 października 2022 r. na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku.

Rozpoczęcie turnieju i zgłoszenia:
1. kategoria „do 13 lat” i „14-16 lat” o godzinie 14:00
2. pozostałe kategorie 17:0

Zgłoszenia imienne prowadzone są do dnia 19.10.2022 r. osobiście w GOSiR Frysztak lub tel. 17 27-77-111 , kom.502430060 . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , numer telefonu , kategorię wiekową. Istnieje możliwość zgłoszenia się również w dniu zawodów na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Decyduje jednak kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

System współzawodnictwa:
---------------------------------------

kategorie wiekowe:
a) do 13 lat (urodzeni w 2009 roku i młodsi),
b) 14 - 16 lat (urodzeni w latach 2008 - 2006),
c) 17 - 19 lat (urodzeni w latach 2005 – 2003),
d) 20 - 39 lat (urodzeni w latach 2002 - 1983),
e) 40 lat i starsi (urodzeni w roku 1982 i starsi

- osoby niepełnosprawne, zdolne brać udział w zawodach sportowych, bez podziału ze względu na płeć i wiek.

- członkowie OSP z Gminy Frysztak z podziałem na dwie grupy:
- kat. do 18 lat ( rocznik 2004 i młodsi )
- kat. powyżej 18 lat ( rocznik 2003 i starsi )

Organizatorzy:
1. Starosta Strzyżowski
2. Wójt gminy Frysztak
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
4. Sekcja tenisa stołowego GMKS „Strzelec” Frysztak
5. ZG OSP Frysztak
6. SOSW Frysztak
7. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki z Wiśniowej

REGULAMIN VII POWIATOWYCH MISTRZOSTW GMINY FRYSZTAK

W TENISIE STOŁOWYM - 2022.

I. Cel:

1. Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.
2. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
3. Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
4. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania
w każdych warunkach.
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
6. Zabawa, rozrywka , aktywny wypoczynek.

II. Uczestnicy:

Uczestniczyć mogą wszyscy chętni, również osoby niepełnosprawne. Wyjątek stanowią zawodnicy, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie rozgrywkowym rozegrali przynajmniej jeden mecz w rozgrywkach III lub wyższej ligi tenisa stołowego (nie dotyczy kategorii do lat 13 – urodzeni w 2009 roku i młodsi, a także osób powyżej 40 lat – urodzeni w 1982 roku i starsi.

III. Organizatorzy:

1. Starosta Strzyżowski
2. Wójt gminy Frysztak
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
4. Sekcja tenisa stołowego GMKS „Strzelec” Frysztak
5. ZG OSP Frysztak
6. SOSW Frysztak
7. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki z Wiśniowej

IV. Termin i zgłoszenia:


1. Zawody powiatowe odbędą się w dniu 20 października 2022 r. ( czwartek) w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku,
a) kategoria „do 13 lat” i „14-16 lat” o godzinie 14:00
b) pozostałe kategorie 17:00

2. Zgłoszenia imienne do dnia 19.10.2022 r. osobiście w GOSiR Frysztak lub tel. 17 27-77-111 , kom.502430060 . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko , numer telefonu , kategorię wiekową. Istnieje możliwość zgłoszenia się również w dniu zawodów na 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Decyduje jednak kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.V. System współzawodnictwa:

1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego - systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków, lub "każdy z każdym". Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje Organizator przed zawodami - w zależności od ilości uczestników.

2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt
i chłopców oraz kobiet i mężczyzn + osoby niepełnosprawne.

a) do 13 lat (urodzeni w 2009 roku i młodsi),
b) 14 - 16 lat (urodzeni w latach 2008 - 2006),
c) 17 - 19 lat (urodzeni w latach 2005 – 2003),
d) 20 - 39 lat (urodzeni w latach 2002 - 1983),
e) 40 lat i starsi (urodzeni w roku 1982 i starsi

f) osoby niepełnosprawne, zdolne brać udział w zawodach sportowych, bez podziału ze względu na płeć i wiek.
g) członkowie OSP z Gminy Frysztak z podziałem na dwie grupy:
- kat. do 18 lat ( rocznik 2004 i młodsi )
- kat. powyżej 18 lat ( rocznik 2003 i starsi )

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii wiekowych w jeden turniej , w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń i prowadzenie oddzielnej klasyfikacji.VI. Nagrody:

Przewiduje się medale dla wszystkich uczestników mistrzostw oraz dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Sprawy różne:

1. Koszty organizacji imprezy pokrywają Organizatorzy zawodów, zaś koszty uczestnictwa pokrywają sami zawodnicy lub jednostki delegujące.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach umieszczonych na stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz patronów medialnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje , wypadki , problemy zdrowotne uczestników podczas trwania turnieju.

 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko osoby zalogowane. Zapraszamy do korzystania z kont: Google (poczta Gmail) lub loginów z OpenID, LiveJurnal, WordPress, TypePad i AIM